توضیح هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی درباره اظهارات خانم شیرین عبادی در «مراسم تجلیل از ۵۰ سال تلاش عبدالکریم لاهیجی برای احقاق حقوق بشر»

یکشنبه, ۱۵ام دی, ۱۳۹۲
اندازه قلم متن

با احترام و ارج به فعالیتهای آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی و دیگر فعالان حقوق بشر، ازجمله سرکار بانو شیرین عبادی ، ضروریست تا در باره اظهاراتی که در گزارش «مراسم تجلیل از ۵۰ سال تلاش عبدالکریم لاهیجی برای احقاق حقوق بشر» در شهر هانور آلمان بنام خانم شیرین عبادی مبنی بر:« شیرین عبادی یکی دیگر از مشخصه‌های آقای لاهیجی را مرزگذاری او بین سیاست و حقوق بشر دانست و تاکید کرد که دکتر لاهیجی هیچگاه عضو هیچ گروه و حزب سیاسی نشد و همه انسانها را تنها با دید حقوق بشری نگاه کرد.» نقل شده است، توضیحی کوتاه ارائه داده شود.

عضویت درگروه ها و احزاب سیاسی ــ آن بخش از گروه ها و احزابی که علیه استبداد و دیکتاتوری مبارزه می کنند، و در آن رابطه برای تحقق حقوق بشر، لغو مجازات شکنجه و اعدام فعالیت دارند، خواستار جدائی نهاد دین از نهاد دولت هستند و در واقع از حرمت انسانی دفاع می نمایند و اصل فردیت را محترم می شمارند، به حقوق مساوی زن و مرد و همچنین اقلیت های مذهبی و قومی و نژادی با دیگر شهروندان جامعه در مقابل قانون پایبند هستند و در نهایت خواست هائی همچون استقرار جامعه مدنی ، انتخابات آزاد و از آن طریق برقراری حاکمیت ملت ، بخشی از محورهای اصلی فعالیتها و مبارزاتشان را تشکیل می دهد ــ بهیچوجه نمی تواند و نباید در مغایرت با مبارزه همزمان دفاع از حقوق بشر و فعالیت سیاسی گروهی و حزبی تلقی گردد. آنان که چنین می اندیشند، کاملا در اشتباه هستند. بیان چنان اظهاراتی، آنهم از سوی فردی که برنده جایزه نوبل شده است، باعث تأسف است و بهیچوجه نمی تواند چنان گفتاری مورد تائید نیروهای دمکرات و آزادیخواه ایرانی ، ازجمله ما سوسیالیست های مصدقی باشد!

اصولا تحقق حقوق بشر در جوامع استبدادی و دیکتاتوری، همچون وطنمان ایران، بدون فعالیت و همکاری اعضای گروه ها،احزاب، سازمانها، جمعیت ها و جبهه های آزادیخواه و دمکرات امکان پذیر نخواهد بود! در همین رابطه است که دولتهای استبدادی بخاطر بقای عمر خود با هرگونه فعالیت سیاسی و بخصوص وجود احزاب و سازمانهای سیاسی مخالفتد. در چنین جوامعی متأسفانه عضویت در احزاب و گروه های سیاسی با خود بار منفی بهمراه دارد و روی این اصل است که بسیاری برخود می بالند که عضو سازمانها ، احزاب و گروه های سیاسی نیستند!

اما متأسفانه این واقعیتی است که بعضی از فعالین سیاسی ـ اجتماعی سعی دارند بخاطر تغییر عقیده و نظرات خود، حتی الاامکان بر بخشهائی از تاریخچه فعالیت های گذشته خود سرپوش بگذارند و حتی بخشهائی از رفتار و گفتار مربوط به گذشته خودرا انکار می کنند.

ولی برای ما روشن نیست که خانم شیرین عبادی چرا و بچه دلیل در گفتار خود که درباره جوانب مثبت هویت آقای دکتر لاهیجی صحبت کرده اند، از واژه «هیچگاه» استفاده نموده و بیان داشته اند که دکتر لاهیجی« هیچگاه عضو هیچ گروه و حزب سیاسی نشد »؟! در حالیکه اسناد و مدارک مربوط به گروه های سیاسی عکس این ادعا را گواهی می کنند. آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی در گذشته فعالیت گروهی سیاسی داشته اند!

البته باید به این موضوع توجه داشت که، از حقوق شخصی هرفردی است که تصمیم به همکاری و عضویت در گروه و یا حزب سیاسی نموده و یا ننماید. ولی همچنین، باید قبول داشت که عضو شدن در گروه و حزب سیاسی بهیچوجه نمی تواند با خود بار «منفی» بهمراه داشته باشد؛ با توجه به این اصل حقوق بشری، پس باید قبول داشت کسی که احیانأ عضو گروه و یا حزب سیاسی نیست، این «عضو» نبودن نیزنمی تواند «افتخاری» محسوب شود!
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ – ۴ ژانویه ۲۰۱۴

هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی ـ نشریه سازمان سوسیالیست های ایران

پانویس:

١ ـ دکتر لاهیجی: من اجر خودم را گرفته ام، همین که شبها راحت می خوابم

مراسم تجلیل از ۵۰ سال تلاش عبدالکریم لاهیجی برای احقاق حقوق بشردر شهر هانور آلمان

http://www.ois-iran.com/2014/dey-1392/ois-iran-6493-maraseme_tajlil_Az_DR_LAhijie.htm


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.