جنگ داخلی بین شبه‌نظامی حامی و مخالفان جمهوری اسلامی در عراق + “وضعیت از کنترل خارج شدە”

چهارشنبه, 2ام اسفند, 1402
اندازه قلم متن

mosallah.jpgصدری های سلاح بە دست گروە شبه‌نظامی نزدیک به سپاه را تهدید کردند

تروسکە صادقی در توئیتر نوشت:

حدود یک ساعت پیش، بابل… صدری ها سلاح بە دست در خیابان هستند و شخص قیس خز علی رهبر گروە مسلح عصائب اهل الحق را تهدید میکنند.

دو روز پیش ایسر الخفاجی فعال مدنی و از چهرەهای نزدیک بە جریان صدر در این شهر ربودە شد، خانوادە ایسر میگویند گروە عصائب مسئول قتل فرزندشان است:

***

ر اساس گزارشهایی کە از بغداد دریافت کردم «خانوادە این فعال مدنی یک روز بە دولت روز فرصت دادەاند تا قاتلان فرزندشان را دستگیر کند در غیر این صورت عشیرە الخفاجی مستقیم بە مسئلە ورود خواهند کرد». بعد از ظهر امروز برخی از شیوخ و روسای عشایر بابل مقابل استانداری تجمع کردە و اقدام بە تهدید دولت کردەاند.

***

همزمان نیروهای سرایا السلام شاخە نظامی جریان صدر نیز برای گرفتن انتقام ایسر همچنان در آمادەباش هستند. ایسر الخفاجی اخیرا فعالیت هایش را علیە گروەهای مسلح و سیاسی تحت حمایت جمهوری اسلامی افزایش دادە بود.

***

وی نقش پررنگی در اعتراضات مدنی این شهر کە طی چند هفتە گذشتە علیە استاندار انتخابی نزدیک بە گروەهای مسلح شروع شدە بود داشت. از جهت اینکە صدری ها و عصائب دشمنی خونینی در گذشتە داشتەاند، وقوع هرگونە درگیری مسلحانە بین این دو گروە در شرایط کنونی بعید نیست مگر اینکە دولت قاتلان را دستگیر و قدرت کنترل این دو گروە را داشتە باشد.

pic.jpg

 

خبر تکمیلی:

شبەنظامیان عصائب اهل الحق تحت حمایت سپاە پاسداران امشب دفاتر و تعدادی از مقرهای خود در استان بابل را تخلیە کردەاند.

گزارشها از حملە بە یک دفتر وابستە بە سازمان حشدالشعبی تحت حمایت سپاە پاسداران در بابل. **اینکە حملە از جانب چە کسانی بودە مشخص نیست اما صدریها و معترضان بە قتل ایسر الخفاجی فعال مدنی تهدید کردە بودند کە انتقام وی را خواهند گرفت

***

انفجارهایی در شهر کوفه در جنوب بغداد در مرکز عراق، در نزدیکی یک ساختمان اصلی که توسط شبه نظامیان تحت حمایت ایران، عصائب اهل الحق، استفاده میشود، گزارش شده است:

***

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.