حملۀ ایران به اسرائیل دورنمای رشد اقتصاد جهانی را تیره کرد

شنبه, 1ام اردیبهشت, 1403
اندازه قلم متن

ار اف ای – ناصر اعتمادی – دورنمای اقتصاد جهانی در پرتو حملۀ سیزدهم آوریل جمهوری اسلامی به اسرائیل موضوع مقاله‌ای در روزنامۀ اقتصادی “له‌زه‌اکو” چاپ پاریس است که در آن می‌خوانیم : حملۀ ایران به اسرائیل در سیزدهم آوریل گذشته به منزلۀ پایان سناریوی شتاب رشد اقتصاد جهانی در سال ٢٠٢۵ است.

نمایی از تهدید موشکی اسرائیل در یکی از خیابان‌های تهران
نمایی از تهدید موشکی اسرائیل در یکی از خیابان‌های تهران © Majid Asgaripour / Reuters
 

نویسندۀ مقاله معتقد است که گسترش تنش و درگیری نظامی میان اسرائیل و ایران به دو دلیل برای رشد اقتصاد جهانی نگران کننده است :

دلیل اول به نوشتۀ “له‌زه‌اکو”  این است که فراگیر شدن جنگ در خاورمیانه که آمریکا را ناگزیر به دخالت در آن خواهد کرد عامل نگرانی برای رشد اقتصاد جهانی و وخیم شدن فعالیت‌های اقتصادی است. دلیل دوم این است که حتا افزایش اندک قیمت نفت تاثیر بمراتب بدتری بر اقتصاد اروپا، قدرت رقابت، سرمایه‌گذاری و مصرف آن خواهد داشت.

به نوشتۀ “له‌زه‌اکو” بیش از ۶٢ درصد نیاز اروپا به انرژی از طریق واردات تأمین می‌شود . این رقم در مورد چین ٢١ درصد است و ایالات متحد آمریکا امروز بیش از نیاز خود تولیدکنندۀ انرژی است.

“له‌زه‌اکو”  در  ادامه می‌افزاید : کاهش قدرت رقابت اروپا در نتیجۀ افزایش بهای انرژی تاثیر منفی بیشتری بر نفوذ اندک آن خواهد داشت. سال گذشته سهم اتحادیۀ اروپا در رشد اقتصاد جهانی سه درصد بود. این رقم در آسیا (بدون احتساب چین و آمریکا) حول و حوش ٢٢ و ٢٣ درصد و در خصوص چین ٣۴ درصد بود.  


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.