جبهه ملی ایران – اروپا و سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: جنایات جمهوری اسلامی علیه هموطنان بهایی را محکوم میکنیم

سه شنبه, 29ام خرداد, 1403
اندازه قلم متن

جنایات جمهوری اسلامی علیه هموطنان بهایی را محکوم میکنیم

بهائیان ایران پس از انقلاب ۱۹۷۹، با آزار و سرکوب سیستماتیک مواجه بوده و از کلیه حقوق انسانی خود محروم شده‌اند. در طول این چهار دهه صدها بهائی از جمله رهبران جامعه آنها به قتل رسیدند و یا اعدام یا ناپدید شدند. هزاران نفر دیگر شغل و مستمری خود را از دست دادند، از تحصیل محروم شدند یا مجبور به ترک خانه یا کشور گردیدند. در چهار دهه گذشته، نقض فاحش حقوق بهائیان توسط مقامات ارشد دولت و ایدئولوژی جمهوری اسلامی که با پیروان دین بهایی دشمنی شدید دارد، ادامه داشته به نحوی که دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود جنایات علیه بهائیان در ایران را مصداق “جنایت علیه بشریت” دانسته است.

در نکوهش و محکومیت آنچه نظام ظلم ولایی با ایرانیان بهایی میکند میتوان از دیدگاه های متفاوت سخن گفت. میتوان خاطرنشان کرد که قدرت با خود شیعیان نیز در برهه های متفاوت همینطور ظالمانه برخورد کرده، میتوان از حقوق بشر گفت و این پلشتی را از دید انسانی تقبیح کرد و همچنین می‌توان با یادآوری قوانین داخلی نظام حاکم آنان را سرزنش کرد که به آن هم پایبند نیستند.

نگاه ملی برپایه میهن و مردم آن است و در این نگاه، چشمان ما بر مذهب و قوم و سن و جنس و رنگ بسته است. این رویکرد هر فرد و گروه ملی است و جبهه ملی ایران باور‌مند به تساوی حقوق شهروندی تمام ایرانیان فارغ از رنگ و مذهب و قومیت و جنسیت بوده و هست.

اخیرا در احمدآباد مازندران بار دیگر شاهد تصاحب زمین هموطنان بهایی و تخریب زمینهای کشاورزی آنان بوسیله رژیم جمهوری اسلامی بوده‌ایم. آنچه آنجا گذشته و میگذرد، تنها ظلم به هموطنان بهایی نیست بلکه ظلم به ملت ایران است. برای این هموطنان ما دستگاه فاسد قضایی نظام حق دفاع قایل نیست و دستگاه رسانه ای نظام سالهاست تلاش میکند برابری آنها را با دیگر ایرانیان انکار کند. اما ظلم بزرگتر و خطرناک حکومت اسلامی عمیق تر کردن خط جدایی بخشی از ایرانیان از سایرین است.

نظام جمهوری اسلامی سالهاست با گفتمان خودی – غیر خودی، شیعه – سنی، انقلابی – غیر انقلابی و مشابه آن، با پر رنگ کردن اختلافات قومی و مذهبی ملت ایران را چند بخش کرده و کوشش کرده که یکرنگی و یکپارچگی‌ ملی ما را کمرنگ تر نماید. جنایاتی که در جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهائی و سایر اقلیت های مذهبی صورت گرفته با خوی و فرهنگ ایرانیان که در طول تاریخ همواره با ادیان گوناگون در آرامش و تحمل در کنار یکدیگر زیسته اند، کاملا متغایر است.

این نظام کمر به ویرانی میهن و از بین بردن مفاهیم ملی بسته و از بیان آن هم ابایی ندارد. این بر ما ملت ایران است که در برابر این توطئه کثیف که همبستگی ما را تخریب میکند و به ضعیف شدن تک تک ما، پوسیده شدن فرهنگ ما و در خطر قرار گرفتن مرزهای ما می‌انجامد، ایستادگی کنیم. در برابر استراتژی کثیف حاکمیت، در برابر استراتژی تفرقه افکنانه حاکمیت، ما همیشه دادخواه همه ملت ایران بوده  و هستیم. به این امید که در ایران آینده هیچ حکومتی جرات زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان را نداشته باشد.

سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و جبهه ملی ایران اروپا رفتارهای غیر انسانی و بی‌شرمانه نظام سلطنت ولایی با بهائیان را محکوم میکنند و به کلیه کسانی که در این اقدامات نقش دارند یادآور میشوند که باید روزی بروی صندلی عدالت بنشینند و پاسخگوی اقدامات امروز خود باشند. بهاییان و دیگر اقلیت های قومی، دینی و جنسی جامعه بخشی از ملت ایران هستند و ما باید به دشمنان ایران نشان دهیم که خرافات مذهبی و شکاف انداختنهای قومی و ترویج ویژگیهای ضد انسانی در ایران جایی ندارند. در برابر استراتژی تفرقه‌افکنانه حاکمیت، ما همیشه دادخواه اقلیت‌ها بوده ایم و هستیم به این امید که در ایران آینده اقلیت بودن قوام و زینت چندگانگی فرهنگی باشد و نتواند دستاویز بیداد و امکان بخش حق کشی قرار گیرد.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

جبهه ملی ایران – اروپا

۲۸ خرداد ۱۴۰۳  برابر ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.