مرکز آمار ایران: نرخ تورم تیرماه ۲۲.۳ درصد؛ تورم نقطه به نقطه کمتر از ۱۵ درصد

چهارشنبه, ۵ام شهریور, ۱۳۹۳
اندازه قلم متن

rokode-tavaromi

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مردادماه سال ۱۳۹۳ براساس سال پایه ۱۳۹۰ را اعلام کرد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در مردادماه امسال به ۲۲.۳ درصد و نرخ تورم نقط به نقطه نیز به ۱۴.۷ درصد رسید.

اقتصاد ایران آنلاین: مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مردادماه سال ۱۳۹۳ براساس سال پایه ۱۳۹۰ را اعلام کرد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در مردادماه امسال به ۲۲.۳ درصد و نرخ تورم نقط به نقطه نیز به ۱۴.۷ درصد رسید.

شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در مردادماه سال ۱۳۹۳ عدد ۱۹۲.۸ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴.۷ درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۴.۸)کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به مردادماه سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۲.۳ درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیرماه ۱۳۹۳ (۲۴.۲)کاهش یافته است.

همچنین شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۲۸.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۲۶.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش مهر، شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۸ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۲۴.۲ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۴.۲ درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیرماه ۱۳۹۳ (۲۷.۷) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات در مردادماه ۹۳ به رقم ۱۸۰.۵ رسید که ۱.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۵ درصد بوده است و نرخ تورم دوازه ماه منتهی به مرداد ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۱.۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۳ (۲۲.۷) کاهش یافته است.

جدول نرخ تورم ۲۹ ماهه براساس سال پایه ۹۰

 

نرخ تورم (درصد) ماه
۲۶.۵ فروردین ۹۱
۲۶.۳ اردیبهشت ۹۱
۲۵.۸ خرداد ۹۱
۲۵.۵ تیر ۹۱
۲۵.۱ مرداد ۹۱
۲۴.۷ شهریور ۹۱
۲۴.۸ مهر ۹۱
۲۵.۱ آبان ۹۱
۲۵.۶ آذر ۹۱
۲۶.۳ دی ۹۱
۲۷.۴ بهمن ۹۱
۲۸.۶ اسفند ۹۱
۲۹.۸ فروردین ۹۲
۳۱ اردیبهشت ۹۲
۳۲.۶ خرداد ۹۲
۳۳.۹ تیر ۹۲
۳۵.۱ مرداد ۹۲
۳۶ شهریور ۹۲
۳۶.۲ مهر ۹۲
۳۵.۹ آبان ۹۲
۳۵.۵ آذر ۹۲
۳۵ دی ۹۲
۳۳.۷ بهمن ۹۲
۳۲.۱ اسفند ۹۲
۳۰.۲ فروردین ۹۳
۲۸.۴ اردیبهشت ۹۳
۲۶.۲ خرداد ۹۳
۲۴.۲ تیر ۹۳
۲۲.۳ مرداد ۹۳

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.