سپاه قادر است ظرف چند ثانیه ناوهای آمریکایی را غرق کند

شنبه, 10ام آبان, 1393
اندازه قلم متن

فرماندۀ نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران گفته است که هدف این نیرو بیرون کردن نیروی دریایی آمریکا از خلیج فارس است و شناورهای سپاه قادرند ظرف ۵۰ ثانیه ناوهای آمریکایی را منهدم و غرق کنند.

دریادار علی فدوی فرماندۀ نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران گفته است که از برنامه های سپاه پاسداران ایران خارج کردن نیروی دریایی آمریکا از خلیج فارس است. سردار علی فدوی مدعی شده که “جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرتمندترین کشور منطقه برنامۀ خود را حفظ و حراست از امنیت” خلیج فارس اعلام کرده است.

فرماندۀ نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران در جای دیگری از سخانش افزوده است که این کشور قادر است ظرف ۵۰ ثانیه یک ناو آمریکایی را در آبهای خلیج فارس غرق کند.

او گفته است که جمهوری اسلامی ایران کنترل تنگۀ هرمز را وظیفۀ قانونی خود می داند و در صورتی که ناوهای آمریکایی به اخطار سپاه پاسداران ایران پاسخ ندهند بلافاصله شناورهای ایرانی آنها را محاصره خواهند کرد و سامانه های موشکی ایران به روی آنها قفل خواهد شد.

این نخستین بار نیست که سردار علی فدوی نیروی دریایی آمریکا را در خلیج فارس تهدید می کند، هر چند تهدیدهای او واکنش نیروی دریایی آمریکا را برانگیخته اند.
از: ار اف ای


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

  1. این بد بخت نادان که برای یک قرص سردرد به امیکا و غرب وابسته میباشد، یا احمق بی شعور است ویا خودش را بخریت زده. یادتان رفته در جنگ ۸ ساله که با شکست افتضاح خوراندن جام زهر به ان مردک نادان ، رهبران بیسواد بی شعور جنگ گفتند ما نیاز به صلاح جدید تر و قوی تر داریم. خوب نا دان جا هل شما که خود قدرت ولید ندارید و از اسرائیل جنایت کار و غرب اسلحه خود را تأمین میکنید، چگو نه میخوا هید با کسیکه شما محتاج او هستید بجنگید. مردک نادان مزخرف نگو و بیشتر از این نا دانی خود را لازم نیست به اثبات برسانی. دنیا میداند شما جرأت شلیک کردن یک گلو له بطرف ارتش امریکا ندارید.