فراخوان زندانی سیاسی ارژنگ داودی به مناسبت روز جهانی کارگر، روز معلم و خبرنگار

جمعه, 4ام اردیبهشت, 1394
اندازه قلم متن

فراخوان زندانی سیاسی ارژنگ داودی به مناسبتهای روز جهانی کارگر، معلم و خبرنگار به اقشار مختلف مردم که با حضور گسترده خود این روزها را به روز اعتراض عمومی علیه سلب کنندگان حقوق مردم ایران و بخصوص کارگران ، معلمان و خبرنگاران تبدیل نمایند. این فراخوان جهت اطلاع عموم و انتشار در رسانه ها در اختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است متن فراخوان به قرار زیر است:

با یاد خدا،
ایرانیان جهان :
برای به پیروزی رساندن انقلاب سوم ، متشکل شویم.

دست در دست هم
این ۳ روز حجسته را گرامی تر از همیشه بداریم:
*اول ماه مه روز جهانی کارگر
* دوم ماه مه روز ملی معلم
* سوم ماه مه روز جهانی خبرنگار

هم میهنان :
ریشه تحرکات پراکنده اجتماعی ـ صنفی در سراسر کشور از واقعیات جامعه امروز ایرانی نشأت گرفته و به همین دلیل تمام فاکتورهای ضروری برای تحویل پذیری به یک جنبش سراسری را در خود نهفته دارد.
این تحرکات اصیل تر از آن می نماید که به زور سرنیزه، سرکوب یا خاموش گردد. زیرا که خواستار احقاق تمامی حقوق معطل مانده از دوران انقلاب مشروطه تا کنون به ویژه خواست ها و ناخواست های تلنبار شده در ۳۷ سال گذشته است.
همه می دانیم که در حکومت های استبدادی حق همواره گرفتنی بوده نه دادنی !؟ اینک نیز که مجموعه عوامل داخلی و فشارهای خارجی ، رژیم سترون را عقیم تر از پیش و شمشیر سرکوب را به مراتب کندتر از سال های اخیر نموده بر همه ماست که به سهم خود در خیزش حق طلبانه بپاخاستگان، مشارکت فعال و جانانه داشته به ویژه در سه روز پیشارو به یاری کارگران مبارز، معلمان پیشتاز و خبرنگاران مستقل بشتابیم.

آزادیخواهان معترض:
ایرانیان دموکرات منش:
هم میهنان عدالت پیشه:
جمهوری خواهان ایرانی:

اینک اقتضائات جنبش ۲۰۰ ساله « آزادی خواهی و دموکراسی پذیری ایرانیان » ایجاب می دارد که مردمان بپاخاسته در سراسر کشور اعم از معلم، کارگر، پرستار، دانشجو و …. صرفنظر از ویژگی فکری، فرهنگی، سیاسی ، اجتماعی ، دینی و حتی طبقاتی ـ صنفی خود، دست در دست در کنار هم قرار گیرند.

حسب وظیفه ذاتی و صنفی بر عهده معلمان سراسر کشور است که به منظور متشکل شدن کلیه نیروهای معترض، علاوه بر آگاهی بخشی به مردمان بپاخاسته در سراسر میهن محنت زده و ضمن یاری رسانی به تلاش های جاری برای ایجاد نوعی « ائتلاف حداکثری » از فعالان اجتماعی، اجازه ندهند که مافیای حاکم بر کشور، کما فی السابق « روز ملی معلم » را به نفع خود مصادره ، آن را به نام یک ملای مرتجع زده ، جنبش سراسری معلمان را بیش از پیش مخدوش نمایند.

کارکنان ستمدیده:
در دوران پس از انقلاب صنعتی، همواره بر عهده نیروهای پیشرو، کارکنان مبارز به ویژه کارگران انقلابی بوده تا که هم به عنوان پرچمدار مبارزات رهایی بخش و هم به عنوان نماینده سنتی جامعه زحمت کشان با از خودگذشتگی محض در برایر هر گونه تحقیر اجتماعی، ستم اقتصادی، تمایز حقوقی و تبعیض سیاسی ایستادگی کنند.

امروز نیز در شرایط کنونی میهن بر عهده یکایک کارگران مبارز است تا به منظور ایفای هر چه موثرتر رسالت تاریخی خود، ضمن تلاش خستگی ناپذیر برای خاتمه بخشیدن به پراکندگی های فرصت سوز فعلی به ایجاد نوعی اتحادیه مستقل سراسری دست یازند. همچنین توجه داشته باشیم که به منظور اثربخشی نهایی به کوشش های متداوم در مسیر انسجام دهی هر چه متراکم تر به اعتراضات مردم و کارکنان بپاخاسته در سراسر کشور، اقدام عاجل به « سازمان سازی » برای برپایی یک « تشکیلات دموکراتیک سراسری » تحت عناوینی چون « ائتلاف ملی کارکنان » یک امر بسیار مهم و اصولی به شمار می رود.
بنابراین به منظور هر چه متشکل تر شدن نیروهای تاثیرگذار برای به پیروزی رساندن انقلاب سوم، بر یکایک ماست که با بهره گیری از هر گونه امکانات فردی ـ جمعی جانانه بکوشیم تا سهم شایسته خود را در تمرکز بخشی و جهت دهی به از خودگذشتگی های جاری به نحو احسن ادا نماییم.

از قعر سیاهچال های قرون وسطایی دار و دسته چپاولگران بیگانه زاد و بیگانه پرست حاکم بر میهن اهورایی از تمامی آزادیخواهان جهان به ویژه ایرانیان پراکنده در سراسر گیتی و بالاخص هم میهنان معتقد به جمهوری ، دموکراسی، حقوق و عدالت صمیمانه درخواست می نمایم که به هر نحو ممکن به یاری مردمان بپاخاسته در سراسر کشور شتافته به خصوص در ۳ روز خجسته پیشارو در همراهی با سایر اقشار و اصناف بپاخاسته ، خیزش کارگران خروش معلمان و فریاد خبرنگاران را رساتر سازند،.

هم میهنان به پیش
پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایرانیان
دیرزیوی و شادزیری همگان را آرزومندم
زنده باد ایرانی
پاینده باد ایران
در اهتزاز باد پرچم سه رنگ اهورایی
ا

رژنگ داودی
معلم، شاعر، نویسنده
زندانی سیاسی زندان رجایی شهر
۴ اردیبهشت ۱۳۹۴


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.