تمرین مقابله با قیام مردم در مانور نیروهای بسیج و سپاه با عنوان “الی بیت المقدس” (گزارش تصویری)

شنبه, 5ام اردیبهشت, 1394
اندازه قلم متن

razmayesh monover_1

razmayesh monover_2

razmayesh monover_20

razmayesh monover_22

razmayesh monover_21

razmayesh monover_19

razmayesh monover_14

razmayesh monover_13

razmayesh monover_12

razmayesh monover_11

razmayesh monover_10

razmayesh monover_9

razmayesh monover_8

razmayesh monover_7

razmayesh monover_6

razmayesh monover_5

razmayesh monover_4

razmayesh monover_3
ایسنا: در مانور نیروهای بسیج و سپاه با عنوان “الی بیت المقدس” در پایگاه های نظامی حومه تهران، مقابله با اغتشاش های خیابانی، تمرین شد.
عکسها: مهدی قاسمی و عبدالواحد میرزا زاده


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.