فرهنگ ریشه‌شناسی فارسی منتشر شد

پنجشنبه, ۵ام شهریور, ۱۳۹۴
اندازه قلم متن

sepanta
ایران نامه- شاهین سپنتا: فرهنگ ریشه‌شناسی فارسی، نوشته «پاول هُرن» و «هاینریش هوبشمان» با برگردان و ویرایش دکتر جلال خالقی مطلق منتشر شد.

فرهنگ ریشه‌شناسی فارسی، تازه‌ ترین کار دکتر جلال خالقی مطلق است که به کوشش انتشارات مهرافروز در اصفهان و با ۵۷۷ رویه منتشر شده است.

پاول هرن، در دههٔ پایانی قرن نوزدهم فرهنگ نامه‌ای در ریشه‌شناسی زبان فارسی منتشر کرد. هاینریش هوبشمان اندکی سپس‌تر پیوستی بر این فرهنگنامه نوشت و بسیاری از کاستی‌هایش را درست کرد.

جلال خالقی مطلق، سال ها پیش به درخواست پرویز ناتل خانلری به ویرایش کارِ هرن و هوبشمان پرداخت و نخستین دفتر از این کار را با نام « اساس اشتقاق فارسی » ( آ- خ) در سال ۱۳۵۶ به کوشش بنیاد فرهنگ ایران چاپ کرد.

این کار ناتمام ماند تا به تازگی نسخه ویراسته ای دربرگیرنده حدود یک هزار واژه با افزوده‌های فراوان به کوشش خالقی مطلق در یک جلد با نام «فرهنگ ریشه‌شناسی فارسی » (آ- ی) به چاپ رسید.

 در نسخه تازه،  بخش بزرگی از تلفظ ‌های اشتباه در کتاب هُرن و هوبشمان ویرایش شده است و گواه های فارسی و پهلوی از سوی خالقی مطلق برای واژه ها بر پایه شاهنامه نسخه ویراسته خودش ارائه شده است.

نشانی انتشارات و کتابفروشی مهر افروز: اصفهان، دروازه دولت، ارگ جهان نما – طبقه ب یک
تلفن: ۰۳۱ ۳۲۱۲۱۲۹۳ – ۰۳۱ ۳۶۲۰۵۸۰۴
برای تهیه کتاب در تهران: کتابفروشی توس ۶۶۴۶۱۰۰۷-۰۲۱ و پخش فرهنگ: ۶۶۴۸۲۱۵۰-۰۲۱


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.