بیش از ۱۷۰۰ روز پلمپ غیرقانونی ۳۲ واحد صنفی بهاییان ساری در سال جاری

چهارشنبه, 25ام شهریور, 1394
اندازه قلم متن

polomp

در طی شش ماه اول سال ۱۳۹۴ ، سی و دو واحد صنفی بهاییان ساری توسط اداره اماکن شهرستان این شهر در مجموع تا تاریخ انتشار این خبر به مدت ۱۷۸۹ روز پلمپ گردیده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عمده دلایل پلمپ واحدهای صنفی بهاییان ساری به شرح ذیل می باشد:

تعطیل کردن واحد صنفی در تعطیلات بهایی : ۱۲ واحد صنفی

طبق قانون نظام صنفی اصلاحیه سال ۹۳ ماده ۲۶ میتوانند تا ۱۵ روز بدون اطلاع واحد صنفی خود را تعطیل کنند و طبق بند ۱ همین ماده تشخیص دهنده این مطلب که تعطیلی موجه یا غیر موجه میباشد اتاق صنفی میباشد نه اداره اماکن. این در حالی است که از کسبه ی بهایی ساری که به این دلیل مغازه شان پلمپ شده، تعهد گرفته می شود که از یک هفته ی قبل از تعطیلی بهایی ، تعطیل کردن واحد صنفی خود را اطلاع بدهند و در مواردی هم خواسته شده که کسبه ی بهایی تعهد دهند که تنها با اجازه ی اداره اماکن، در تعطیلات بهایی می توانند واحد صنفی خود را تعطیل کنند.

نداشتن جواز کسب : ۶ واحد صنفی

عدم حضور صاحب جواز کسب : ۶ واحد صنفی

نداشتن پروانه کسب براساس قانون نظام صنفی منجر به پلمپ مغازه بلافاصله پس از اطلاع از این مساله توسط اصناف نمی شود، بلکه اصناف موظف است، پس از اینکه از نداشتن پروانه یک واحد صنفی اطلاع پیدا کرد، به آن واحد صنفی اخطار بدهد ، و نباید آن را پلمپ کند.

در لیست زیر آن دسته از افرادی که به علت نداشتن جواز کسب یا کارت مباشرت، واحد صنفی شان پلمپ گردیده، عموما پرونده ی مربوط به جواز کسب یا کارت مباشرتشان در اداره اماکن به جهت تایید نهایی مدتها مسکوت مانده بود. این افراد بارها به اداره اماکن مراجعه کرده بودند ولی پاسخی دریافت نکردند. نهایتا به جای صدور جواز کسب یا کارت مباشرت (با توجه به کامل بودن پرونده ی این افراد ) ، واحد صنفی ایشان به دلیل نداشتن پروانه کسب یا کارت مباشرت، پلمپ گردید.

ممنوعیت عمده فروشی برای بهاییان ساری : ۱۰ واحد صنفی

این تضییقات اقتصادی بر بهاییان با استناد به سندی که فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به اداره اماکن نیروی انتظامی در سراسر کشور در فروردین ۱۳۸۶ صادر کرده است، صورت می گیرد. ایشان در این سند دستور داده که به منظور کنترل، محدود کردن و نظارت بر عملکرد بهاییان، زمینه‌های شناسایی و کنترل آن‌ها را فراهم آورد. همچنین جلوگیری از پیشرفت شغلی و رفاه زندگی بهاییان از اهداف روشن دستورالعمل صادر شده از سوی فرمانده ناجا بوده است.

۱- نام صاحب صنف: اکبر حسینی / نوع صنف: چوب فروشی / تاریخ پلمپ: ۱/۲/۹۴ / بهانه پلمپ: نداشتن جواز کسب / تاریخ پلمپ: ۱/۲/۹۴ / مدت پلمپ: ۲۰ روز / توضیحات: تعهد به خرده فروشی یا تعویض شغل

۲ – نام صاحب صنف: فرزین موفقی / نوع صنف: فروشگاه ابزار / تاریخ پلمپ: ۱۲/۹۳ / بهانه پلمپ: نداشتن جواز کسب / تاریخ پلمپ: ۱۲/۹۳ / مدت پلمپ: ۷ روز / توضیحات: تعهد به گرفتن پروانه از ایشان درخواست شد

۳ – نام صاحب صنف: ذات الله دارابی / نوع صنف: نجاری / تاریخ پلمپ: ۱۲/۹۳ / بهانه پلمپ: یک در از مغازه به سمت منزل شخصی ایشان باز می شد / تاریخ پلمپ: ۱۲/۹۳ / مدت پلمپ: ۷ روز / توضیحات: دیوار کشیدن بجای درب از ایشان خواسته شد

۴ – نام صاحب صنف: سهراب زاهدی / نوع صنف: لوازم تحریر / تاریخ پلمپ: ۱/۴/۹۴ / بهانه پلمپ: بهاییان عمده فروشی نباید داشته باشند / تاریخ پلمپ: ۱/۴/۹۴ / مدت پلمپ: ۸۷ روز / توضیحات: (انباری هنوز پلمپ می باشد)

۵ – نام صاحب صنف: آرش صدقی / نوع صنف: لوازم پلاستیکی یکبار مصرف / تاریخ پلمپ: ۱/۲/۹۴ / بهانه پلمپ: به دلیل عدم حضور صاحب جواز کسب در واحد صنف / تاریخ پلمپ: ۱/۲/۹۴ / مدت پلمپ: ۱۴ روز / توضیحات: تعهد به گرفتن کارت مباشرت

۶ – نام صاحب صنف: پدرام قنبری / نوع صنف: لوازم پلاستیکی یکبار مصرف / تاریخ پلمپ: ۱/۲/۹۴ / بهانه پلمپ: نداشتن جواز کسب / تاریخ پلمپ: ۱/۲/۹۴ / مدت پلمپ: ۲۰ روز / توضیحات: تعهد به گرفتن پروانه

۷ – نام صاحب صنف: قباد زاهدی / نوع صنف: لوازم تحریر / تاریخهای پلمپ: ۱/۲/۹۴ – ۱۲/۴/۹۴ / بهانه پلمپ: بار اول : به دلیل عدم حضور صاحب جواز کسب در واحد صنف، بار دوم: ممنوعیت عمده فروشی برای بهاییان ساری / مدت پلمپ: ۷ روز / توضیحات: تعهد به گرفتن کارت مباشرت، (انباری هنوز پلمپ می باشد)

۸ – نام صاحب صنف: صفا تیموری / نوع صنف: چوب فروشی / تاریخ پلمپ: ۱/۲/۹۴ / بهانه پلمپ: نداشتن جواز کسب / تاریخ پلمپ: ۱/۲/۹۴ / مدت پلمپ: ۲۰ روز / توضیحات: تعهد به کاهش فعالیت اقتصادی و گرفتن پروانه

۹ – نام صاحب صنف: نیما و سهیل مهین بخت / نوع صنف: فروش لوازم اعلام سرقت و دوربین مداربسته / تاریخهای پلمپ: ۱ /۲/ ۹۴- ۱۰/۴/۹۴ / بهانه پلمپ: بار اول: به دلیل عدم حضور صاحب جواز کسب در واحد صنفی، بار دوم : پلمپ همزمان واحد صنفی با انباری (ممنوعیت عمده فروشی برای بهاییان ساری ) / مدت پلمپ: ۱۴ روز مغازه، ۷ روز مغازه، ۷۸ روز انباری / توضیحات: این شغل جزو مشاغل ممنوعه بهاییان در ساری اعلام شده است. (انباری ایشان هنوز پلمپ می باشد.)

۱۰ – نام صاحب صنف: امید قنبری / نوع صنف: فروش موبایل / تاریخ پلمپ: ۱/۲/۹۴ / بهانه پلمپ: به دلیل عدم حضور صاحب جواز کسب در واحد صنفی، ممنوع الفعالیت شدن ایشان در این صنف به دلیل بهایی بودن / تاریخ پلمپ: ۱/۲/۹۴ / بهانه پلمپ: به دلیل عدم حضور صاحب جواز کسب در واحد صنفی / مدت پلمپ: ۲۰ روز، ۱۲۹ روز / توضیحات: این شغل جزو مشاغل ممنوعه بهاییان در ساری اعلام شد. (همچنان ممنوع الفعالیت هستند و مجبور به واگذاری مغازه خود شدند)

۱۱ – نام صاحب صنف: بهرام قلی نژاد / نوع صنف: دکه / تاریخ پلمپ: ۱۲/۹۳، ۱/۲/۹۳ / بهانه پلمپ: عدم صدور جواز کسب به دلیل بهایی بودن، عدم همکاری با اطلاعات، تخریب دکه ایشان بعد از ده سال فعالیت اقتصادی / تاریخ پلمپ: ۱۲/۹۳
۱/۲/۹۳ / مدت پلمپ: ۱۷۹ روز / توضیحات: در صورتی که با اطلاعات همکاری کند دکه به ایشان داده خواهد شد

۱۲ – نام صاحب صنف: مهران کمالی / نوع صنف: سیم پیچی الکتروموتور / تاریخ پلمپ: ۳/۳/۹۴ / بهانه پلمپ: تعطیل کردن واحد صنفی در روز تعطیل بهایی که جزء تعطیلات رسمی کشورنبود / تاریخ پلمپ: ۳/۳/۹۴ / مدت پلمپ: ۲۰ روز / توضیحات: یک هفته قبل از تعطیلی بهایی باید به اماکن اطلاع داده شود

۱۳ – نام صاحب صنف: محمد علی چرامین / نوع صنف: ظروف پلاستیکی / تاریخ پلمپ: ۳/۳/۹۴ / بهانه پلمپ: تعطیل کردن واحد صنفی در روز تعطیل بهایی که جزء تعطیلات رسمی کشورنبود / تاریخ پلمپ: ۳/۳/۹۴ / مدت پلمپ: ۲۰ روز / توضیحات: یک هفته قبل از تعطیلی بهایی باید به اماکن اطلاع داده شود

۱۴ – نام صاحب صنف: ضیا الله خوشبین / نوع صنف: فروشگاه رنگ / تاریخ پلمپ: ۱/۲/۹۴، ۳/۳/۹۴، ۱۱/۴/۹۴ / بهانه پلمپ: نوبت اول: به دلیل عدم حضور صاحب جواز کسب در واحد صنفی، مرتبه دوم تعطیل کردن واحد صنفی در روز تعطیل بهایی که جزء تعطیلات رسمی کشورنبود، مرتبه سوم: ممنوعیت عمده فروشی برای بهاییان ساری / مدت پلمپ: مجموع ۲۷ روز بار اول و دوم، ۷۶ روز برای انبار / توضیحات: یک هفته قبل از تعطیلی بهایی باید به اماکن اطلاع داده شود

۱۵ – نام صاحب صنف: احسان الله سنایی / نوع صنف: فروش لوازم بهداشتی / تاریخ پلمپ: ۱/۲/۹۴، ۳/۳/۹۴ / بهانه پلمپ: نوبت اول: به دلیل عدم حضور صاحب جواز کسب در واحد صنفی، مرتبه دوم تعطیل کردن واحد صنفی در روز تعطیل بهایی که جزء تعطیلات رسمی کشورنبود / مدت پلمپ: ۲۷ روز / توضیحات: یک هفته قبل از تعطیلی بهایی باید به اماکن اطلاع داده شود.

۱۶ – نام صاحب صنف: فرشاد بقایی / نوع صنف: تعمیر یخچال / تاریخ پلمپ: ۳/۳/۹۴ / بهانه پلمپ: تعطیل کردن واحد صنفی در روز تعطیل بهایی که جزء تعطیلات رسمی کشورنبود / تاریخ پلمپ: ۳/۳/۹۴ / مدت پلمپ: ۷ روز / توضیحات: یک هفته قبل از تعطیلی بهایی باید به اماکن اطلاع داده شود.

۱۷ – نام صاحب صنف: کمال اکبری / نوع صنف: خراطی چوب / تاریخ پلمپ: ۳/۳/۹۴ / بهانه پلمپ: تعطیل کردن واحد صنفی در روز تعطیل بهایی که جزء تعطیلات رسمی کشورنبود / مدت پلمپ: ۱۱۵ روز / توضیحات: هنوز پلمپ می باشد، دو مرتبه نامه فک پلمپ از اتاق اصناف دریافت کرده اند، که دایره تخصصی اداره اماکن در فک پلمپ کارشکنی کرده است.

۱۸ – نام صاحب صنف: قوام الدین ثابتیان / نوع صنف: نجاری / تاریخ پلمپ: ۱/۲/۹۴ / بهانه پلمپ: یک در از مغازه به حیاط منزل شخصی ایشان باز می شد. / تاریخ پلمپ: ۱/۲/۹۴ / مدت پلمپ: ۱۴۹ روز / توضیحات: هنور پلمپ میباشد

۱۹ – نام صاحب صنف: آرامش ظهوری / نوع صنف: پوشاک / تاریخ پلمپ: ۳/۳/۹۴ / بهانه پلمپ: تعطیل کردن واحد صنفی در روز تعطیل بهایی که جزء تعطیلات رسمی کشورنبود / تاریخ پلمپ: ۳/۳/۹۴ / مدت پلمپ: ۲۰روز / توضیحات: یک هفته قبل از تعطیلی بهایی باید به اماکن اطلاع داده شود.

۲۰ – نام صاحب صنف: وهاب دارابی / نوع صنف: پوشاک / تاریخ پلمپ: ۹۴/۳/۳ / بهانه پلمپ: تعطیل کردن واحد صنفی در روز تعطیل بهایی که جزء تعطیلات رسمی کشورنبود / تاریخ پلمپ: ۹۴/۳/۳ / مدت پلمپ: ۲۰ روز / توضیحات: یک هفته قبل از تعطیلی بهایی باید به اماکن اطلاع داده شود.

۲۱ – نام صاحب صنف: سعید گلی / نوع صنف: پوشاک / تاریخ پلمپ: ۹۴/۳/۳ / بهانه پلمپ: تعطیل کردن واحد صنفی در روز تعطیل بهایی که جزء تعطیلات رسمی کشورنبود / تاریخ پلمپ: ۹۴/۳/۳ / مدت پلمپ: ۲۰ روز / توضیحات: یک هفته قبل از تعطیلی بهایی باید به اماکن اطلاع داده شود.

۲۲ – نام صاحب صنف: ترانه زاهدی / نوع صنف: پوشاک / تاریخ پلمپ: ۹۴/۳/۳ / بهانه پلمپ: تعطیل کردن واحد صنفی در روز تعطیل بهایی که جزء تعطیلات رسمی کشورنبود / تاریخ پلمپ: ۹۴/۳/۳ / مدت پلمپ: ۲۰ روز / توضیحات: یک هفته قبل از تعطیلی بهایی باید به اماکن اطلاع داده شود.

۲۳ – نام صاحب صنف: ورقا روحانی / نوع صنف: داروی گیاهی / تاریخ پلمپ: ۹۴/۳/۳ / بهانه پلمپ: تعطیل کردن واحد صنفی در روز تعطیل بهایی که جزء تعطیلات رسمی کشورنبود / تاریخ پلمپ: ۹۴/۳/۳ / مدت پلمپ: ۲۰ روز / توضیحات: یک هفته قبل از تعطیلی بهایی باید به اماکن اطلاع داده شود.

۲۴ – نام صاحب صنف: احسان ایزدی / نوع صنف: لوازم بهداشتی / تاریخ پلمپ: ۹۴/۳/۳ / بهانه پلمپ: تعطیل کردن واحد صنفی در روز تعطیل بهایی که جزء تعطیلات رسمی کشورنبود / تاریخ پلمپ: ۹۴/۳/۳ / مدت پلمپ: ۷ روز / توضیحات: یک هفته قبل از تعطیلی بهایی باید به اماکن اطلاع داده شود.

۲۵ – نام صاحب صنف: علی جذبانی / نوع صنف: نجاری / تاریخ پلمپ: ۱/۲/۹۴ / بهانه پلمپ: نداشتن جواز کسب / تاریخ پلمپ: ۱/۲/۹۴ / مدت پلمپ: ۱۴۹ روز / توضیحات: هنوز پلمپ می باشد.

۲۶ – نام صاحب صنف: یعقوب اکبری / نوع صنف: لوازم خانگی / تاریخ پلمپ: ۱۰/۴/۹۴ / بهانه پلمپ: پلمپ همزمان واحد صنفی با انباری شریک ایشان / مدت پلمپ: ۱۵ روز / توضیحات: ندارد

۲۷ – نام صاحب صنف: پیام تقوایی / نوع صنف: لوازم جانبی کولر ساختمان / تاریخ پلمپ: ۹/۴/۹۴ / بهانه پلمپ: ممنوعیت عمده فروشی برای بهاییان ساری / تاریخ پلمپ: ۹/۴/۹۴ / مدت پلمپ: ۷۸ روز / توضیحات: هنوز پلمپ می باشد.

۲۸ – نام صاحب صنف: سهراب زاهدی / نوع صنف: لوازم تحریر / تاریخ پلمپ: ۱۰/۴/۹۴ / بهانه پلمپ: ممنوعیت عمده فروشی برای بهاییان ساری / تاریخ پلمپ: ۱۰/۴/۹۴ / مدت پلمپ: ۷۸ روز / توضیحات: هنوز پلمپ می باشد.

۲۹ – نام صاحب صنف: قباد زاهدی / نوع صنف: لوازم تحریر / تاریخ پلمپ: ۱۰/۴/۹۴ / بهانه پلمپ: ممنوعیت عمده فروشی برای بهاییان ساری / تاریخ پلمپ: ۱۰/۴/۹۴ / مدت پلمپ: ۷۸ روز / توضیحات: هنوز پلمپ می باشد.

۳۰ – نام صاحب صنف: آرمان صفایی / نوع صنف: لوازم تحریر / تاریخ پلمپ: ۱۰/۴/۹۴ / بهانه پلمپ: ممنوعیت عمده فروشی برای بهاییان ساری / تاریخ پلمپ: ۱۰/۴/۹۴ / مدت پلمپ: ۷۸ روز / توضیحات: هنوز پلمپ می باشد، نامه ی فک پلمپ از اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه دریافت کرده است، که دایره تخصصی اداره اماکن در فک پلمپ کارشکنی کرده است.

۳۱ – نام صاحب صنف: شهاب نوبخت / نوع صنف: ابزار یراق / تاریخ پلمپ: ۱۲/۴/۹۴ / بهانه پلمپ: ممنوعیت عمده فروشی برای بهاییان ساری / تاریخ پلمپ: ۱۲/۴/۹۴ / بهانه پلمپ: ممنوعیت عمده فروشی برای بهاییان ساری / مدت پلمپ: ۷۸ روز / توضیحات: هنوز پلمپ می باشد.

۳۲ – نام صاحب صنف: وداد درخشان / نوع صنف: پخش لوازم مصرفی سوپر مارکت / تاریخ پلمپ: ۵/۴/۹۴ / بهانه پلمپ: ممنوعیت عمده فروشی برای بهاییان ساری / تاریخ پلمپ: ۵/۴/۹۴ / مدت پلمپ: ۷۸ روز / توضیحات: هنوز پلمپ می باشد.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.