گزارشی از برگزاری دادگاه محمود بهشتی لنگرودی و اعتراض سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران!

سه شنبه, 15ام دی, 1394
اندازه قلم متن

moalleman-zendani320

گزارشی از برگزاری دادگاه محمود بهشتی لنگرودی!

صبح روز۱۳دی،دادگاه محمودبهشتی لنگرودی به صورت غیرعلنی وبدون حضورهیات منصفه برگزارشد.

گزارش دریافتی:محمودبهشتی لنگرودی که دراعتراض به اجرای حکم ۹سال حبس، دردادگاهی غیرعلنی وبدون حضورهیات منصفه ،پس از انجام یک اعتصاب غذای ۲۱روزه به مرخصی آمده بود ،صبح امروز ودرارتباط باپرونده ای جدید،به شعبه ی ۲۸دادگاه انقلاب رفت و پس ازشنیدن کیفرخواست به دفاع ازخودپرداخت .پس از پایان جلسه ی دادگاه که کمافی السابق به صورت غیرعلنی وبدون حضورهیات منصفه برگزارشده بود، وکیل ایشان یک هفته مهلت خواست تالایحه ی دفاعیه ی آقای بهشتی رابه دادگاه ارائه نماید که این درخواست موردموافقت قاضی پرونده قرارگرفت.لازم به ذکراست که رای دادگاه بدوی ،پس از ارائه ی لایحه ی دفاعیه صادرخواهدشدو پس از آن حداقل بیست روز برای ارائه ی لایحه ی تجدیدنظر فرصت خواهدبود.

***
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران: به محاکمه و پیگرد کوشندگان سندیکایی پایان دهید!

فردا با دادگاهی کردن آموزگاران کانون صنفی معلمان ایران آقایان محمدرضا نیک نژاد، محمود بهشتی لنگرودی، مهدی بهلولی در دادگاه انقلاب در روز ۱۳ دیماه و همچنین احضار کوشندگان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آقایان ابراهیم مددی رییس هیات مدیره و داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکا به دادگاه انقلاب در روز ۲۳ دیماه، همچنین هشت ماه حبس تعزیری از طرف شعبه دو دادگاه انقلاب تبریز برای علی فائض پور که پس از مراسم خاکسپاری شاهرخ زمانی بازداشت شده بود، بار دیگر حذف سازماندهندگان تشکل های صنفی در دستورکار محاکم قضایی قرار گرفته است.

در حال حاضر محمد جراحی از سندیکای کارگران نقاش تهران، بهنام ابراهیم زاده کوشنده کارگری، جعفرعظیم زاده از اتحادیه آزاد کارگران ایران، رسول بداقی و اسماعیل عبدی و علی اکبر باغانی اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران کوشندگانی هستند که به دلیل سازماندهی اعتراضات صنفی در زندان به سر می برند.

ما این موج دوم احضارها را اجرای دستورات صندوق بین المللی پول در راستای حذف قوانین حمایتی از کارگران بخصوص قانون کار و سازمان تامین اجتماعی دانسته و همچنین آماده سازی کارگر ارزان و مطیع برای سرمایه داران ایرانی و خارجی می دانیم. به همین دلیل است کوشندگانی که مطالبات زحمتکشان را سازماندهی کرده اند را می خواهند به بند بکشند تا بتوانند اعتراضات زحمتکشان را مهار کنند. احضار ابراهیم مددی خوشنام ترین سازمانده کارگری آیا جز خالی کردن عرصه برای تصویب دستمزدی خفت بارتر و اجرای تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه با خارج کردن کارجویان زیر ۲۹ سال از شمول قانون کار، نیست؟

محدود کردن هرچه بیشتر سندیکاهای کارگری و آموزگاری بر ضد منافع زحمتکشان و امنیت ملی و زیر پا نهادن اصول قانون اساسی است و از نظر ما غیرقانونی است. برای سد کردن این روند ضد کارگری جز متحد شدن چاره ای نداریم.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.