فهرست کشته شدگان دانشگاه صنعتی شریف

شنبه, ۱ام خرداد, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

daneshgah-sanati-sharif

از زمان تاسیس دانشگاه صنعتی شریف تاکنون بیش از۳۰۰ نفر از دانشجویان کشته شده اند، عمده کشته شدگان در زمان جمهوری اسلامی ایران بوده است. از این تعداد حدود ۱۵۰ نفر اعدام شده اند که بسیاری از آنها در گورهای بی نشان نظیر خاوران دفن شده اند و حدود ۱۵۰ نفر از آنها در جریان جنگ ایران و عراق کشته شده اند، جنگ بی سرانجامی که جز بدبختی برای ملت ایران چیزی در بر نداشته است. علاوه بر آن صدها تن از دانشجویان سالها در زندانهای جمهوری اسلامی بسر برده اند و تعداد زیادی از آنها تحت شکنجه قرار گرفته اند، شاید برخی از آنها در زیر شکنجه کشته شده باشند.

در جریان “انقلاب فرهنگی” صدها تن از دانشجویان به بهانه‌ی عقیده و یا فعالیت‌های سیاسی “پاکسازی” شدند و اجازه‌ی ادامه‌ی تحصیل نیافتند و از دانشگاه اخراج شدند و صدها تن از آنها قبل از دستگیری و اعدام از کشور خارج شدند و از کشور مهاجرت کردند.

این سرنوشت دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف است و در دانشگاههای دیگر نیر مشابه آن تکرار شده است.

– در جدول الف که در ذیل آمده است، فهرست کشتگان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که اکثرا اعدام شده اند دیده می شود. این لیست می تواند خیلی ناقص باشد و تعداد واقعی کشته شدگان بیش از اینها باشد.

– در جدول ب که در ذیل آمده است، فهرست کشته شدگان در جنگ دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف دیده می شود.

جدول الف -گروهی از کشتگان دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف) در پیکار سیاسی (ورودی‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۸)

(تازه‌ترین بازبینی جدول در ۲۹ آوریل ۲۰۱۶، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵)

 ردیفنامنام خانوادگیسال ورود به دانشگاهرشته‌ی تحصیلیتاریخ و چگونگی جان باختنتعلق سازمانی
۱بهرامآرام۱۳۴۶م. شیمی۲۵ آبان ۱۳۵۵، درگیری مسلحانهمجاهدین م.ل.
۲فردوسآقاابراهیمیا۱۳۵۲ریاضی و کامپیوتر۲۸ دی ۱۳۵۵، سیانورفدائی
۳مجتبیاحمدزاده هروی۱۳۵۳؟صنایع۸ آبان ۱۳۶۰، اعداماتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
۴مجیداحمدزاده هروی۱۳۴۶برق۱۱ اسفند ۱۳۵۰، تیربارانفدائی
۵هوشنگاسماعیلی۱۳۴۸ریاضیتایستان ۱۳۶۷، اعدامفدائی، سپس راه کارگر
۶کاظماعتمادی عیدگاهی۱۳۵۲برق، انتقال به سازه۱۰ یا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۲، اعدامپیکار
۷صارم‌الدینافتخاری۱۳۵۳مکانیکاوایل ۱۳۶۱، تیرباران در سنندجپیکار
۸رحمان (وحید)افراخته۱۳۴۷مکانیک۳ بهمن ۱۳۵۴، تیربارانمجاهدین م.ل.
۹محسنافشار بکشلو۱۳۵۳ریاضی و کامپیوتر۲۷ تیر ۱۳۶۳، اعدامراه کارگر
۱۰حسنافشار نیکو۱۳۵۳ تابستان ۱۳۶۱، اعدامراه کارگر، سپس بی سازمان
۱۱محمدعلیاکبریان تفاقی۱۳۴۸متالورژی۲۵ مرداد ۱۳۶۰، اعداممهدویون، سپس مجاهد
۱۲هادیالبرزکوه۱۳۵۵مکانیک۱۳۶۱، اعدامراه کارگر
۱۳علیرضاالفت۱۳۵۱برق۲۲ مهر ۱۳۵۵، سیانورمجاهد
۱۴محمدالفت فوق ل. شیمی۲۷ دی ۱۳۵۵، سیانورمجاهد
۱۵محمدامیرشاه‌کرمی۱۳۴۸فیزیکحوالی اسفند ۱۳۵۴ (۲۸ بهمن ۱۳۵۲)، درگیری مسلحانهمهدویون
۱۶مهدیامیرشاه‌کرمی۱۳۵۰فیزیک۳۱ خرداد ۱۳۵۲، درگیری مسلحانهمهدویون
۱۷عباس انتظار حجت۱۳۵۳برق۱۳۶۰؟، اعدامسهند
۱۸محمدباقرباقرزاده رفسنجان۱۳۵۱سازه (عمران)۱۳۶۴؟
۱۹امیرباقری۱۳۵۸ ۳ مهر ۱۳۶۰، اعدامراه کارگر
۲۰محمدرضابرادران دیلمقانی۱۳۴۷فیزیکتظاهرات ۲۰ خرداد ۱۳۸۸، با موتور “لباس‌شخصی‌ها”
۲۱حسنبصیرزاده۱۳۵۰متالورژیدستگیری ۲۰ آبان ۱۳۵۵، زیر شکنجه
۲۲فریبرزبقائی۱۳۵۲برق۱۴ بهمن ۱۳۶۰، اعدامراه کارگر
۲۳خلیلبلوریان مهابادی۱۳۵۰مکانیک۸ آذر ۱۳۶۰، اعدامکومله، سپس رزمندگان، سپس سهند
۲۴ابوالفضلبهرامی‌نژاد۱۳۵۱؟شیمی۷ اسفند ۱۳۶۲، اعدامتوده‌ای
۲۵مصطفیبیگلری۱۳۵۵برق۳ شهریور ۱۳۶۰، اعدامپیکار، سپس راه کارگر
۲۶حسینپرورش۱۳۴۷م. شیمی۲۲ دی ۱۳۵۵، درگیری مسلحانهفدائی – منشعب
۲۷مسعودپرورش۱۳۵۰مکانیک۶ بهمن ۱۳۵۴، درگیری مسلحانهفدائی
۲۸حمیدپریدار۱۳۵۴برق۳۰ خرداد ۱۳۶۰، اعدامفدائی اکثریت
۲۹ابراهیمپوررضا خلیق۱۳۴۵مکانیک۲۴ اسفند ۱۳۵۲، زیر شکنجهفدائی
۳۰عبدالمجیدپیرزاده ‌جهرامی آبادانی۱۳۵۱م. شیمی۶ بهمن ۱۳۵۴، درگیری مسلحانهفدائی
۳۱ناصرپیروززاده۱۳۵۴سازهتابستان ۱۳۶۷، اعداممجاهد
۳۲حسینتدین نبوی۱۳۵۱صنایع۱۳۶۳، اعدامپیکار
۳۳احمدترابی۱۳۴۵م. شیمی۶ مهر ۱۳۵۰، شورش و درگیری در پادگانبی سازمان
۳۴علیرضاتشیّد۱۳۴۵برق۵ شهریور ۱۳۶۷، اعدامستاره سرخ، سپس راه کارگر
۳۵آمنهتیماجی۱۳۵۵؟برق۶ دی ۱۳۶۰، اعداممجاهد
۳۶ادناثابت۱۳۵۲ریاضی و کامپیوتراوایل تابستان ۱۳۶۱، تیربارانفدائی، سپس پیکار
۳۷جلیلجباری مستحسن۱۳۵۰صنایعمرداد ۱۳۶۷، اعدامفدائی اکثریت
۳۸حجت‌اللهجباریان‌ها۱۳۵۰مکانیک۹ آبان ۱۳۶۳، اعداممجاهد
۳۹موسیجرجانی۱۳۵۱م. شیمی۱۳۵۸، چاقوی یک حزب‌اللهیفدائی
۴۰حسنجلالی نائینی۱۳۵۴مکانیک۵ مهر ۱۳۶۰، اعدامفدائی
۴۱رضاجهانشاهی۱۳۵۳برق۱۳۶۰، اعدامفدائی اقلیت
۴۲حسینحدادی مقدم۱۳۵۰مکانیک۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۳، اعداممجاهد
۴۳احمدحسینی آرانی۱۳۴۸مکانیک۱۱ مرداد ۱۳۶۲، اعداماتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
۴۴تورجحیدری بیگوند۱۳۵۱برق۱۲ مهر ۱۳۵۵، سیانورفدائی- منشعب
۴۵حمید[رضا؟]خادمی۱۳۴۸برق۱۳۶۱، درگیری مسلحانه (۲۴ دی ۱۳۶۰، اعدام؟)مجاهد
۴۶محمدخدنگ فوق ل. م. شیمی۷ بهمن ۱۳۶۰، اعداموحدت انقلابی
۴۷طاهرهخرم شانجانی۱۳۵۱مکانیک۸ تیر ۱۳۵۵، درگیری مسلحانهفدائی
۴۸فرزاددادگر۱۳۵۱برقشهریور ۱۳۶۷، اعدامفدائی، سپس توده‌ای
۴۹نصرت‌اللهدرویش مولا۱۳۵۴م. شیمیشهریور ۱۳۶۷، اعدامتوده‌ای
۵۰مصطفیدقیق همدانی۱۳۴۹برق۶ بهمن ۱۳۵۴، درگیری مسلحانهفدائی
۵۱منصوردلال زاده جهانگیری۱۳۵۴؟فیزیکتابستان ۱۳۶۷، اعداماتحاد مبارزان کمونیست (سهند)
۵۲علیرضادلیلی۱۳۴۸م. شیمیشهریور ۱۳۶۷، اعدامنوید – توده‌ای
۵۳منصوردهقانی۱۳۵۵سازه۱۰ شهریور ۱۳۶۰، اعدام در اهوازپیکار
۵۴زهراذوالفقاری۱۳۴۷شیمیشکنجه تا ۱۳۶۷، “ایست قلبی” شدن در ۱۳۷۷پیکار
۵۵اشرفربیعی۱۳۴۸فیزیک۱۹ بهمن ۱۳۶۰، درگیری مسلحانه (فریاد خلق) مجاهد
۵۶مسعودرشتچیان۱۳۵۰برقمرداد ۱۳۶۷، اعداممجاهد
۵۷علیرضائی ترکی۱۳۵۵برق۲۶ خرداد ۱۳۶۱، اعدامسهند
۵۸خلیلرفیعی طباطبایی۱۳۴۸مکانیکدستگیری در پاییز ۱۳۵۱، زیر شکنجهمجاهد
۵۹صفرعلیرنجوری قایش قورشاق۱۳۵۱شیمی۳ مهر ۱۳۶۰، اعداممجاهد
۶۰احمدعلیروحانی۱۳۴۹مکانیک۳ اردیبهشت ۱۳۶۲، اعدامپیکار
۶۱عباسزریباف۱۳۵۱مکانیک۱۳۶۷، عملیات “فروغ جاودان”مجاهد
۶۲حسین‌جانزینعلی۱۳۴۸متالورژی۱۸ بهمن ۱۳۵۴، درگیری مسلحانه مقابل دانشگاهمهدویون
۶۳محمدرضاسادات خوانساری۱۳۴۷فیزیکاسفند ۱۳۵۱، درگیری، سیانورمجاهد
۶۴بهمنسپاسی۱۳۵۱متالورژی۱۳۶۲مجاهد
۶۵سید جمال‌الدینسعیدی۱۳۵۱مکانیکاسفند ۱۳۵۵ (اردیبهشت ۱۳۵۴؟)، زیر شکنجهسازمان آزادیبخش خلق‌های ایران
۶۶جلیلسوادی‌نژاد۱۳۵۰شیمی۱۳۶۱، اعداممجاهد
۶۷علیرضاشاه‌بابا‌بیگ تبریزی؟مکانیک۳ خرداد ۱۳۵۹، اعدامفرقان
۶۸جعفرشجاع ساداتی۱۳۵۲؟۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۴، گلوله‌ی ساواک، در حالی که خود مسلح نبودمجاهدین م.ل.
۶۹مجیدشریف۱۳۴۷فیزیک۲۸ آبان ۱۳۷۷، “قتل‌های زنجیره‌ای”بی سازمان
۷۰مجیدشریف واقفی۱۳۴۵برق۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۴، تصفیه درون سازمان پیکارمجاهد
۷۱جمالشریف‌زاده شیرازی۱۳۴۷فیزیک۱ اردیبهشت ۱۳۵۵، درگیری مسلحانهمجاهدین م.ل.
۷۲مجتبیشریف‌زاده گلپایگانی۱۳۵۰مکانیک۱۳۶۱ – ۱۳۶۲؟
۷۳مجیدشریفی۱۳۵۱؟مکانیک؟راه کارگر، سپس توده‌ای
۷۴جوادشفائی۱۳۵۲؟متالورژی۱۳۶۱، زیر شکنجهمجاهد
۷۵ابراهیمشفیعی۱۳۵۸برق۳۰ مهر ۱۳۶۰، اعدامراه کارگر
۷۶علیرضاشکوهی۱۳۴۸شیمی۱۱ دی ۱۳۶۲، اعدامستاره سرخ، سپس راه کارگر
۷۷مجیدشمس‌آبادی۱۳۵۸ تابستان ۱۳۶۷، اعداممجاهد
۷۸حسینشیخ باقر قاضی۱۳۴۶برقتابستان ۱۳۶۷، اعدامستاره سرخ، سپس راه کارگر
۷۹ایرجشیرعلی فوری۱۳۵۰م. شیمی۵ بهمن ۱۳۶۱، اعدام در آملسربداران (اتحادیه کمونیست‌ها؟)
۸۰بهروزشیوا۱۳۵۰صنایع۳۰ دی ۱۳۶۱، ؟؟
۸۱غلامحسینصاحب‌اختیاری۱۳۴۹صنایع۳۱ خرداد ۱۳۵۶، زیر شکنجهمجاهدین م.ل.
۸۲فریبرزصالحی۱۳۵۱سازهشهریور ۱۳۶۷، اعدامفدائی، سپس توده‌ای
۸۳رشیدصدرالحفاظی۱۳۴۹صنایعمهر ۱۳۶۱، اعداممسئول اطلاعات دفتر رئیس جمهور بنی‌صدر
۸۴حسینصفوی‌نیا۱۳۴۸صنایعشهریور ۱۳۶۷، اعدامتوده‌ای
۸۵مرتضیصمدیه لباف۱۳۴۶شیمی۱۱ بهمن ۱۳۵۴، اعداممجاهد
۸۶محمودصیفی‌زاده۱۳۵۱سازه۱۳۶۰؟
۸۷محمدرضاطلوع شریفی۱۳۵۱شیمی؟ برق؟۳ اسفند ۱۳۵۷، انفجار مهماتمجاهد
۸۸محمدعلیعالم‌زاده حرجندی۱۳۴۶ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، تیرباراننبرد
۸۹بهروزعبدی۱۳۴۹صنایع۳ بهمن ۱۳۵۱، انفجارفدائی
۹۰عباسعطاپور  ۱۳ اسفند ۱۳۶۰، درگیری مسلحانهمجاهد
۹۱محمودعظیمی بلوریان۱۳۴۷فیزیک۶ تیر ۱۳۵۴، درگیری مسلحانهفدائی
۹۲محسنفارسیانی۱۳۵۴برق؟شهریور ۱۳۶۷، اعدامفدائی
۹۳محسنفاضل۱۳۴۷م. شیمی۳۱ خرداد ۱۳۶۰، تیربارانپیکار
۹۴حمیدرضافاطمی۱۳۵۰مکانیک۱۶ اسفند ۱۳۵۴، اعدامالفجر
۹۵بهروزفتحی۱۳۵۰مکانیکبهمن ۱۳۶۲، اعداماتحادیه کمونیست‌ها
۹۶مهدیفتحی۱۳۴۹صنایع۲۹ دی ۱۳۵۵، زیر شکنجهمجاهد م.ل.
۹۷ابوالقاسم (محمد)فدائی (سید باقری)۱۳۵۰متالورژی۲۵ شهریور ۱۳۶۰، اعداممجاهد
۹۸سید حسنفیوضی شجاعی۱۳۵۱متالورژیاعدام، ۲۶ اسفند ۱۳۶۳مجاهد
۹۹محمدجوادقائدی۱۳۴۹برق۲۲ مرداد ۱۳۶۲، اعداماتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر – سهند
۱۰۰علی‌اکبرقائمی۱۳۴۹متالورژی۲۱ اسفند ۱۳۵۵، درگیری مسلحانهمجاهدین م.ل.
۱۰۱حسینقاضی۱۳۴۶برق۳ آبان ۱۳۶۳، اعداممجاهد، سپس راه کارگر
۱۰۲علی‌اصغرقباخلو۱۳۵۵؟فیزیکشهریور ۱۳۶۷، اعدامتوده‌ای
۱۰۳رسول (پرویز)قدیمی۱۳۵۳برق۶ دی ۱۳۵۷، تیراندازی نیروهای شاههوادار مجاهدین
۱۰۴رضاقریشی لنگرودی۱۳۴۶م. شیمی۹ شهریور ۱۳۶۷، اعدامرزمندگان
۱۰۵حسینقلم‌بر۱۳۵۰برقشهریور ۱۳۶۷، اعدامفدائی- توده‌ای
۱۰۶سیناکارگر۱۳۴۹فیزیک، سپس معماری دانشگاه ملی۲۴ تیر ۱۳۶۳، اعداممجاهد
۱۰۷محمدرضاکامیابی۱۳۵۱برق، انتقال به فیزیک۲۹ فروردین ۱۳۵۵، درگیری مسلحانهفدائی
۱۰۸داریوشکایدپور۱۳۵۰فیزیکشهریور ۱۳۶۷، اعدامرزمندگان
۱۰۹حسینکرمانشاهی اصل۱۳۴۷صنایعفروردین ۱۳۵۴، زیر شکنجهمجاهد
۱۱۰خسرولطفی۱۳۵۱؟مکانیک۷ اسفند ۱۳۶۲، اعدامنوید – توده‌ای
۱۱۱جعفرمحتشمی۱۳۵۰م. شیمی۶ بهمن ۱۳۵۴، درگیری مسلحانهفدائی
۱۱۲محمدمحمدی۱۳۵۴صنایع۳ آذر ۱۳۶۰، اعداماتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
۱۱۳رجب‌علیمحمدی دینانی۱۳۴۸برقتابستان ۱۳۶۷، اعدامفدائی، سپس راه کارگر، سپس توده‌ای
۱۱۴فهیمهمرزبان۱۳۵۵شیمی۱۳۶۱، اعدامرزمندگان
۱۱۵زهرا (حوری، زهره؟)مشیری۱۳۵۲م. شیمیزمستان ۱۳۶۰مجاهد
۱۱۶محمد‌فؤادمصطفی سلطانی۱۳۴۶برق۹ شهریور ۱۳۵۸، درگیری مسلحانهکومله
۱۱۷محمدمعصوم‌خانی۱۳۵۱برقدستگیری احتمالاً شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۵۴، مرگ زیر شکنجه ۲۷ فروردین ۱۳۵۴فدائی
۱۱۸حسنمعصومی همدانی۱۳۴۷برق۳۱ خرداد ۱۳۵۱، درگیری، خودکشی با کاردستاره سرخ
۱۱۹بهنامموحد۱۳۵۲برق؟ مکانیک؟۱۳۵۶، سیانورفدائی
۱۲۰قربانعلیمؤذنی‌پور۱۳۵۱شیمی۱۳۶۵، خودکشی بر سر قرارفدائی (اکثریت)
۱۲۱مهدیموسوی قمی۱۳۴۷م. شیمی۱ اردیبهشت ۱۳۵۵، درگیری مسلحانهمجاهدین م.ل.
۱۲۲علی‌اصغرمنتظر حقیقی۱۳۴۵شیمی۱۳۵۱، درگیری مسلحانه؟
۱۲۳کاظممهیمنی۱۳۵۲مکانیک۷ دی ۱۳۶۰، اعدامراه کارگر
۱۲۴زهرهمیرشکاری۱۳۵۳م. شیمی۱۳۶۲ (روز و ماه؟)، اعدامپیکار
۱۲۵امیرمیر عرب بایگی۱۳۵۲ شهریور ۱۳۶۷، اعدامراه کارگر، سپس توده‌ای
۱۲۶رحیممیلانی۱۳۴۹شیمی۷ آبان ۱۳۶۰، اعدامراه کارگر
۱۲۷علی‌اکبرنبوی نوری۱۳۴۶مکانیک۸ اسفند ۱۳۵۵، سیانور (فریاد خلق) مجاهد
۱۲۸سعیدنشان۱۳۴۸صنایع۱۳۵۷، تیر خوردن در جریان انقلاب در مشهد
۱۲۹امیرساعدنعمت‌اللهی۱۳۴۸برق۱۴ مرداد ۱۳۶۵، اعدامسازمان کارگران مبارز ایران
۱۳۰حیدرنیکو۱۳۵۵فیزیکشهریور ۱۳۶۷، اعدامتوده‌ای
۱۳۱علی‌اکبروزیری اسفرجانی۱۳۵۳مکانیک۸ تیر ۱۳۵۵، درگیری مسلحانهفدائی
۱۳۲سهیلایاور زاده۱۳۵۵مکانیک۱۵ آذر ۱۳۶۰، اعداممجاهد
۱۳۳محمدیزدانیان۱۳۴۷؟م. شیمی۱۱ مرداد ۱۳۶۲، اعداممجاهد، سپس اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
۱۳۴فریدون؟۱۳۵۳۱۳۶۰، تیربارانپیکار
۱۳۵هادی؟۱۳۵۵۲۸ فروردین ۱۳۶۱، تیربارانپیکار

جدول ب – فهرست دانشجویان کشته شده جنگ دانشگاه صنعتی شریف

مسعود پتراکو
شهید دانشجو مسعود پتراکو نام پدر : محمدتاریخ تولد: ۴ بهمن ۱۳۴۵محل تولد: تهرانرشته تحصیلی: شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف تاریخ شهادت : ۲۱ دی ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچهعملیات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……
 
محمدرضا پارسائیان
شهید دانشجو محمدرضا پارسائیان نام پدر : حبیب اللهتاریخ تولد: ۲ مرداد ۱۳۴۳محل تولد: یزدرشته تحصیلی: صنایعنام دانشگاه : صنعتی شریف تاریخ شهادت : ۲۱ بهمن ۱۳۶۴محل شهادت: بمباران هوایی اروندکنارعملیات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……
 
محمد حسن بیگدلی
شهید دانشجو محمد حسن بیگدلی نام پدر : یوسف تاریخ تولد: ۲۱ فروردین ۱۳۴۴محل تولد: زنجانرشته تحصیلی: ریاضینام دانشگاه : صنعتی شریف تاریخ شهادت : ۷ تیر ۱۳۶۶محل شهادت: ماووت عراقعملیات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……
 
ابوالحسن بختیاری
شهید دانشجو ابوالحسن بختیاری نام پدر : میرزا حسینتاریخ تولد: ۲ فروردین ۱۳۴۵محل تولد: سوتلق تویسرکان رشته تحصیلی: آموزش ابتدایی نام دانشگاه : صنعتی شریف تاریخ شهادت : ۴ دی ۱۳۶۵محل شهادت: اروندرودعملیات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……
 
رسول قدیمی
شهید دانشجو رسول قدیمی نام پدر : عبدالله تاریخ تولد: ۱ مرداد ۱۳۳۵ محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی برق نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۶ دی ۱۳۵۷ محل شهادت: تهرانعملیات: زندگی نامه شهید رسول قدیمی فرزند اول خانواده بود. فردی مومن، صبور، مهربان و متدین بود. از لحاظ مالی و مسکن […]
 
سیدمجید شریف واقفی
شهید دانشجو سید مجید شریف واقفی نام پدر : سید حبیب الله تاریخ تولد: ۱۶ اردیبهشت ۱۲۳۷محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی برقنام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۴محل شهادت: تهران ( ترور )عملیات: زندگی نامه شهید سید مجید شریف واقفیسید مجید شریف واقفى در مهرماه سال ۱۳۲۷ متولد شد. در […]
 
حمیدرضا سیوندزاده
شهید دانشجو حمیدرضا سیوندزاده نام پدر : سیف اللهتاریخ تولد: ۱۳۴۸محل تولد: فارسرشته تحصیلی: مهندسی هوا فضانام دانشگاه : صنعتی شریف تاریخ شهادت : ۴ خرداد ۱۳۶۷محل شهادت: شلمچهعملیات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید …..
 
غلام رضا رضایی
شهید دانشجو غلام رضا رضایی نام پدر : شیرعلیتاریخ تولد: ۱ فروردین ۱۳۴۱محل تولد: تهرانرشته تحصیلی: مهندسی برقنام دانشگاه : اصفهانتاریخ شهادت : ۳ مرداد ۱۳۷۹محل شهادت: آلمان(براثرجراحات ناشی از شیمیایی)عملیات: زندگی نامه شهید غلام رضا رضایی استاد شهید مهندس غلامرضا رضایی در سال ۱۳۴۱ در تهران متولد شدند، تحصیلات  ابتدائی خود را در مدرسه […]
 
سیدهاشم حریربافان
شهید دانشجو سیدهاشم حریربافان نام پدر : سیدحسنتاریخ تولد: ۱ آبان ۱۳۴۱محل تولد: تهرانرشته تحصیلی: مهندسی برقنام دانشگاه : صنعتی شریف تاریخ شهادت : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵محل شهادت: فکهعملیات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید سیدهاشم حریربافانبسم الله الرحمن الرحیمبا سلام به رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران و به امید پیروزى قواى اسلام بر […]
 
داود جولایی
شهید دانشجو داود جولایی نام پدر : ابوالقاسمتاریخ تولد: ۲۰ شهریور ۱۳۴۵محل تولد: تهرانرشته تحصیلی: مهندسی برقنام دانشگاه : صنعتی شریف تاریخ شهادت : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۵محل شهادت: فکهعملیات: زندگینامه شهید داود جولاییشهید داریوش جولانی در سال ۱۳۴۵ در تهران بدنیا آمد دوران تحصیل را با موفقیت سر آرود با وجود کمی سن و علیرغم مخالفت […]
 
سید حسن کریمیان
شهید دانشجو سید حسن کریمیان نام پدر : سید اسکندر تاریخ تولد: ۲۷ آبان ۱۳۴۴محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۲ اسفند ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچهعملیات: کربلای ۵ زندگینامه شهید …… وصیت نامه شهید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذی لا ارجو الارحمه لااعتمدالافضله وصل الله علی […]
 
علی هوبخت
شهید دانشجو علی هوبخت نام پدر :تاریخ تولد: ۱۳۴۴محل تولد: تهرانرشته تحصیلی: مهندسی شیمینام دانشگاه : صنعتی شریف تاریخ شهادت : ۱۰ فروردین ۱۳۶۱محل شهادت: غرب کارونعملیات: بیت المقدس   زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……
 
محمود نیلی احمدآبادی
شهید دانشجو محمود نیلی احمد آبادی نام پدر : فضل اللهتاریخ تولد: ۲۷ خرداد ۱۳۳۳محل تولد: اصفهانرشته تحصیلی: مهندسی شیمینام دانشگاه : صنعتی شریف تاریخ شهادت : ۴ فروردین ۱۳۶۱محل شهادت: دشت عباسعملیات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……
 
سیدمحمدهادی نوربخش
شهید دانشجو سیدمحمدهادی نوربخش نام پدر : سیدحمزهتاریخ تولد: ۲۳ خرداد ۱۳۴۰محل تولد: بیرجندرشته تحصیلی: مندسی صنایعنام دانشگاه : صنعتی شریف تاریخ شهادت : ۱۲ بهمن ۱۳۵۹محل شهادت: روستای انارده ( افغانستان )عملیات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……
 
کریم آزادی نقش
شهید دانشجو کریم آزادی نقش نام پدر : محمد ابراهیم تاریخ تولد: ۲۰ فروردین ۱۳۴۳محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۵ بهمن ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچهعملیات:   زندگینامه شهید ……….  وصیت نامه شهید ……
 
حسن نفیسی نیا
شهید دانشجو حسن نفیبسی نیا نام پدر :تاریخ تولد: ۶ اردیبهشت ۱۳۳۴محل تولد: گرگان رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۲ بهمن ۱۳۶۰محل شهادت: تنگه چزابهعملیات:  طریق القدس زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید ……. 
 
مجتبی نظری عارف
شهید دانشجو مجتبی نظری عارف نام پدر : حسین تاریخ تولد: ۹ آبان ۱۳۴۲ محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۹ بهمن ۱۳۶۵محل شهادت: پاسگاه زیدعملیات: زندگینامه شهید …….. ایشان در سال ۱۳۶۴ ازدواج کردند و صاحب یک پسر شدند . وصیت نامه شهید ……..
 
یوسف نساجی متین
شهید دانشجو یوسف نساجی متین نام پدر : علی اکبر تاریخ تولد: ۱۳۳۹محل تولد: آذربایجان شرقی رشته تحصیلی: مهندسی برق نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۵ دی ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچه عملیات: زندگی نامه شهید …….. وصیت نامه شهید ……..
 
حسین نبی زاده
شهید دانشجو حسین نبی زاده نام پدر : طاهر تاریخ تولد: ۳ دی ۱۳۴۳محل تولد: یزد رشته تحصیلی: مهندسی شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۰ تیر ۱۳۶۵محل شهادت: مهرانعملیات: کربلای ۱ زندگینامه شهید …….. ایشان در سال ۱۳۶۴ ازدواج کردند. قسمتی از وصیت نامه شهید حسین نبی زاده حضور خانواده عزیزم […]
 
محسن میرزاجعفر علاف
شهید دانشجو محسن میرزا جعفر علاف نام پدر : جواد تاریخ تولد: ۵ اردیبهشت ۱۳۴۵محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی مواد نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۰ اسفند ۱۳۶۵محل شهادت: پاسگاه زید عملیات: کربلای ۵ زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید ……. 
 
سید محمد باقر موسوی نژاد
شهید دانشجو سید محمد باقر موسوی نژاد نام پدر : ابولقاسم تاریخ تولد: ۱۵ تیر ۱۳۴۲محل تولد: نیشابور رشته تحصیلی: مهندسی برق نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۹ اردیبهشت ۱۳۶۵محل شهادت: مهران عملیات: کربلای ۲      زندگی نامه شهید شهید سید محمد باقر موسوی نژاد در سال ۱۳۴۲ در نیشابور متولد شد […]
 
سیدحسن موسوی خلخالی
شهید دانشجو سید حسن موسوی خلخالی نام پدر : سید رحیم تاریخ تولد: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۹محل تولد: تبریز رشته تحصیلی: مهندسی برق نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۲ تیر ۱۳۶۵محل شهادت: قلاویزانعملیات: زندگینامه شهید …… وصیت نامه شهید …… 
 
محمد مهدی موسوی
شهید دانشجو محمد مهدی موسوی نام پدر :تاریخ تولد:محل تولد:رشته تحصیلی:نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت :محل شهادت:عملیات: زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید ……. 
 
علیرضا ملکی
شهید دانشجو علیرضا ملکی نام پدر : مصطفی تاریخ تولد: ۱۵ تیر ۱۳۴۰محل تولد: شمیرانات رشته تحصیلی: مهندسی شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۰ بهمن ۱۳۶۲محل شهادت: جزیره مجنون  عملیات: خیبر زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید ……. 
 
سید مجید مصطفوی شیرازی
شهید دانشجو سید مجید مصطفوی شیرازی نام پدر : میراحمد تاریخ تولد: ۴ دی ۱۳۳۹محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی صنایع نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۱ بهمن ۱۳۶۱محل شهادت: فکه عملیات : والفجر مقدماتی زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید …….. 
 
محمد مستخدمین حسینی
شهید دانشجو محمد مستخدمین حسینی نام پدر : محمد علی تاریخ تولد: ۳ اردیبهشت ۱۳۴۴محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۵ تیر ۱۳۶۵محل شهادت: مهرانعملیات: کربلای ۱ زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …… 
 
حمید رضا مردانشاهی
شهید دانشجو حمیدرضا مردانشاهی نام پدر : مرتضی تاریخ تولد: ۶ مهر ۱۳۴۶محل تولد: ساری رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت :محل شهادت: مهران عملیات: زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …… 
 
ابوالقاسم محمد گنجی
شهید دانشجو ابوالقاسم محمد گنجی نام پدر :تاریخ تولد: ۱۳۴۷محل تولد: شهر ری رشته تحصیلی: مهندسی شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱ بهمن ۱۳۶۶محل شهادت: ماووت عراق عملیات:  بیت المقدس زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید …….
 
سید مجتبی حجازی
شهید دانشجو سید مجتبی حجازی نام پدر :تاریخ تولد: ۱ شهریور ۱۳۳۵محل تولد: تنکابن رشته تحصیلی: ریاضی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۱ شهریور ۱۳۶۰محل شهادت: منطقه بستان – تپه سبزعملیات: طریق القدس زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …….
 
محمد حسن کاظمی نجف آبادی
شهید دانشجو محمد حسن کاظمی نام پدر : فتح الله تاریخ تولد: ۱۷ خرداد ۱۳۳۸محل تولد: نجف آباد رشته تحصیلی: فیزیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۳ تیر ۱۳۶۱محل شهادت: شرق بصره عراق  عملیات: رمضان زندگینامه شهید …… وصیت نامه شهید …… 
 
محمد علی کارگر
شهید دانشجو محمد علی کارگر نام پدر :تاریخ تولد:محل تولد:رشته تحصیلی: مهندسی عمران نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۵ دی ۱۳۷۳محل شهادت:عملیات: زندگینامه شهید …… شهید بزرگوار در سال ۱۳۷۰ وارد دانشگاه شدند و بر اثر عارضه های ناشی از جنگ به شهادت رسیدند . وصیت نامه شهید “اللهم اغفر لی الذنوب […]
 
محمود قفل سازان
شهید دانشجو محمود قفل سازان نام پدر : مصطفی تاریخ تولد: ۱ آبان ۱۳۳۹محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۸ مهر ۱۳۵۹محل شهادت: سرپل ذهابعملیات: زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید ……. 
 
محمد قاضی زاده
شهید دانشجو محمد قاضی زاده نام پدر : حسین تاریخ تولد: ۱۰ اسفند ۱۳۴۳محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۷ خرداد ۱۳۶۶محل شهادت: اندیمشکعملیات: زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید …….. 
 
عبدالوهاب قاسمی
شهید دانشجو عبدالوهاب قاسمی نام پدر : اسماعیلتاریخ تولد: ۳۰ بهمن ۱۳۴۶محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۵ تیر ۱۳۶۶محل شهادت: ماووت عراقعملیات: زندگینامه شهید ……… وصیت نامه شهید ………
 
مجید قاسم نژاد جامعی
شهید دانشجو مجید قاسم نژاد جامعی نام پدر : محمد تاریخ تولد: ۱۳۳۷محل تولد: مازندران رشته تحصیلی: مهندسی برق نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۵ تیر ۱۳۶۲محل شهادت: تهران (ترور )عملیات: زندگینامه شهید شهید مجید قاسم نژاد در سال ۱۳۳۷ در مازندران متولد شد. دوران تحصیل ابتدایی، به درس و تعیلم گذشت. […]
 
مجید قائمی
شهید دانشجو مجید قائمی نام پدر : غلامرضا تاریخ تولد: ۱ دی ۱۳۴۵محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی عمران نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۱ دی ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچه عملیات:  کربلای ۵ زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید …….
 
علی فرقانی
شهید دانشجو علی فرقانی نام پدر : رمضانعلی تاریخ تولد: ۱ اردیبهشت ۱۳۴۴محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی عمران نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۳ اسفند ۱۳۶۴محل شهادت: فاو عملیات: والفجر ۸ زندگینامه شهید ……… وصیت نامه شهید ……..
 
امیرحسین فردوسی
شهید دانشجو امیرحسین فردوسی نام پدر : علی احمد تاریخ تولد: ۴ شهریور ۱۳۴۳محل تولد: بروجرد رشته تحصیلی: مهندسی برقنام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۹ خرداد ۱۳۶۵محل شهادت: زاهدانعملیات: زندگینامه شهید …… وصیت نامه شهید ……
 
محمود فراحی
شهید دانشجو محمود فراحی نام پدر : یحیی تاریخ تولد: ۳۰ آبان ۱۳۳۴محل تولد: مراغه  رشته تحصیلی: علوم کامپیوتر نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۳۰ شهریور ۱۳۵۹محل شهادت: مهاباد – درگیری با گروهک های ضد انقلابعملیات: زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید ……..
 
مهدی غیاثی ثانی
شهید دانشجو مهدی غیاثی ثانی نام پدر : عبدالحسین تاریخ تولد: ۲ خرداد ۱۳۴۴محل تولد: تهران رشته تحصیلی: فیزیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۲ اسفند ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچهعملیات: کربلای ۵ زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید …….
 
اسدالله عنبری
شهید دانشجو اسدالله عنبری نام پدر : علی تاریخ تولد: ۷ مرداد ۱۳۴۰محل تولد: زیر تل – توابع بویر احمدرشته تحصیلی: مهندسی مواد نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۶ تیر ۱۳۶۵محل شهادت: مهران عملیات: کربلای ۱ زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید …….
 
عبدالمجید علیرضایی
شهید دانشجو عبدالمجید علیرضایی نام پدر : محمدرضا تاریخ تولد: ۱۳۳۹محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی برق نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۴ خرداد ۱۳۶۱محل شهادت: شلمچهعملیات:   زندگی نامه شهید شهید عبدالمجید علیرضایی در شهریور ماه ۱۳۳۹ در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در موسسه ی فرهنگی علوی […]
 
ابوالفضل عابدی
شهید دانشجو ابوالفضل عابدی نام پدر :تاریخ تولد: ۱۳۴۱محل تولد: قم رشته تحصیلی: مهندسی صنایع نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۳ دی ۱۳۶۵محل شهادت: باخترانعملیات: زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید ……..
 
سید احمد طیب زاده دزفولی
شهید دانشجو سید احمد طیب زاده دزفولی نام پدر :تاریخ تولد: ۱۳۳۰محل تولد: دزفول رشته تحصیلی: شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۶ مهر ۱۳۵۹محل شهادت: اهوازعملیات: زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …….
 
محمود طاهری ریزی
شهید دانشجو محمود طاهری ریزی نام پدر : رضا تاریخ تولد: ۲۵ مرداد ۱۳۴۴محل تولد: زرین شهر اصفهانرشته تحصیلی: مهندسی مکایک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۰ دی ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچه عملیات: کربلای ۵ زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید …….. 
 
مسعود طاهری
شهید دانشجو مسعود طاهری نام پدر : محمد حسن تاریخ تولد: ۱۷ فروردین ۱۳۴۷محل تولد: کازرون رشته تحصیلی: مهندسی برق نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۴ دی ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچه عملیات:  کربلای ۴ زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید …….. 
 
علی ضرغامی
شهید دانشجو علی ضرغامی نام پدر :تاریخ تولد:محل تولد:رشته تحصیلی: مهندسی عمران نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت :محل شهادت: فاوعملیات: زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید …….
 
اکبر صدیقیان
شهید دانشجو اکبرصدیقیان نام پدر : ابراهیم تاریخ تولد: ۱۵ اسفند ۱۳۴۴محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۴ بهمن ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچه – کانال ماهیعملیات: کربلای ۵ زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …….
 
سید حسین صدری
شهید دانشجو سید حسین صدری نام پدر :تاریخ تولد: ۱۳۴۰محل تولد: محلات رشته تحصیلی: مهندسی صنایع نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت :محل شهادت:عملیات: زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …….
 
مهران صالحی شفا
شهید دانشجو مهران صالحی شفا نام پدر : احمد تاریخ تولد: ۱۸ اسفند ۱۳۳۸محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی عمران نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۶ فروردین ۱۳۶۲محل شهادت: فکهعملیات: زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید …….
 
غلامرضا صادق زاده قمصری
شهید دانشجو غلامرضا صادق زاده قمصری نام پدر : محمد تاریخ تولد: ۱ اسفند ۱۳۳۹محل تولد: تهران رشته تحصیلی: علوم کامپیوتر نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۶ تیر ۱۳۶۱محل شهادت:  شلمچهعملیات: زندگی نامه شهید شهید غلامرضا صادق زاده در اسفند ماه ۱۳۳۹ در تهران به دنیا آمد. پس از دوران کودکی به […]
 
ناصر شفیعی
شهید دانشجو ناصر شفیعی نام پدر :تاریخ تولد: ۱۳۴۷محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی عمران نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۵ مرداد ۱۳۶۶محل شهادت: سردشتعملیات: نصر ۷ زندگینامه شهید …… وصیت نامه شهید ……
 
حسین شفیعی
شهید دانشجو حسین شفیعی نام پدر : علی اکبر تاریخ تولد: ۱۲ دی ۱۳۳۸محل تولد: مرند رشته تحصیلی: مهندسی شیمی  نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۵ آذر ۱۳۶۱ محل شهادت: سومارعملیات: مسلم ابن عقیل زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …….
 
علی شربت اوغلی
شهید دانشجو علی شربت اوغلی نام پدر :تاریخ تولد: ۱۳۳۴محل تولد: تبریز رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۰ تیر ۱۳۶۰محل شهادت: دشت عباسعملیات: زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …….
 
محمد شاهرخی
شهید دانشجو محمد شاهرخی نام پدر : مهدی تاریخ تولد: ۲۲ مرداد ۱۳۴۴محل تولد: محلات رشته تحصیلی: شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۸ خرداد ۱۳۶۶محل شهادت: شلمچهعملیات: کربلای ۸ زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …….
 
علیرضا شاهجویی
شهید دانشجو علیرضا شاهجویی نام پدر :تاریخ تولد: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۸محل تولد: تهران رشته تحصیلی:نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت :محل شهادت:عملیات: زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید ……. 
 
حمیدرضا شالی
شهید دانشجو حمیدرضا شالی نام پدر : مهدی تاریخ تولد: ۱۸ خرداد ۱۳۴۰محل تولد: تهران  رشته تحصیلی: فیزیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۳ آبان ۱۳۶۲محل شهادت: منطقه ی پنجوین  عملیات: والفجر ۴ زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید حضور خانواده عزیزم به حکم وظیفه شرعی بار دیگر سعادتی نصیب گردید و […]
 
حمیدرضا سیوندزاده
شهید دانشجو حمیدرضا سیوندزاده نام پدر :تاریخ تولد: ۱ آبان ۱۳۴۸محل تولد: شیراز رشته تحصیلی: نام دانشگاه :صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۴ خرداد ۱۳۶۷محل شهادت: شلمچهعملیات: زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید ……..
 
علیرضا سلطانپور
شهید دانشجو علیرضا سلطانپور نام پدر :تاریخ تولد: ۱۸ بهمن ۱۳۴۰محل تولد: کرج رشته تحصیلی:نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۳۰ آذر ماه ۱۳۶۵محل شهادت: اردوگاه کوثر اهوازعملیات: زندگینامه شهید ……. ایشان در سال ۱۳۶۲ به دانشگاه صنعتی شریف  پذیرفته شدند . وصیت نامه شهید ……. 
 
حسین سرفراز خباز
شهید دانشجو حسین سرفراز خباز نام پدر : ابوالقاسم تاریخ تولد: ۱۸ بهمن ۱۳۳۵محل تولد: تربت جام رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک جامداتنام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت :  ۶ مرداد ۱۳۶۲محل شهادت: حاج عمران عملیات:  والفجر ۲ زندگینامه شهید …… وصیت نامه شهید به نام خدا و سلام بر پیامبر خدا و اهل بیت طاهرینشسلام […]
 
پرویز سراج
شهید دانشجو پرویز سراج نام پدر : علیمحل تولد :تهرانتاریخ تولد :۱ بهمن ۱۳۴۴نام دانشگاه :  صنعتی شریف رشته تحصیلی :علوم کامپیوترتاریخ شهادت : ۶ اردیبهشت ۱۳۶۷محل شهادت :  تپه شیخ محمد عملیات: بیت المقدس ۶   زندگینامه شهید  ……. وصیت نامه شهید بسم الله الرحمن الرحیم ان الله اشتری من المومنین  اموالهم و انفسهم بان […]
 
سید علی اکبر سامع
نام پدر : ابوالفضل تاریخ تولد: ۱ فروردین ۱۳۴۶محل تولد: اصفهان رشته تحصیلی: مهندسی برق نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۰ دی ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچه عملیات: کربلای ۵ زندگی نامه شهید ……. وصیت نامه شهید بسم الله الرحمن الرحیم پدر جان خدا را شاهد میگیرم که قصدم از نوشتن این جملات فقط کسب […]
 
مسعود ساسانی جیران بلاغی
شهید دانشجو مسعود ساسانی نام پدر : حسینعلی تاریخ تولد: ۶ آبان ۱۳۳۵محل تولد: تبریز رشته تحصیلی: مهندسی شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۳۰ دی ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچه عملیات: کربلای ۵ زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …… 
 
مهدی زینلی
شهید دانشجو مهدی زینلی نام پدر : محمود تاریخ تولد: ۲۰ آبان ۱۳۳۶محل تولد: تهران رشته تحصیلی: شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت :  ۲۳ دی ۱۳۵۹محل شهادت: سوسنگردعملیات: زندگینامه شهید ….. وصیت نامه شهید ……
 
حسینجان زینلی
شهید دانشجو حسینجان زینلی نام پدر :تاریخ تولد: ۲۰ خرداد ۱۳۳۵محل تولد: گلپایگان رشته تحصیلی: مهندسی مواد نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۸ اسفند ۱۳۵۴محل شهادت: عملیات: عملیات بدر زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …….
 
محمد زمانی کهنمویی
شهید دانشجو محمد زمانی کهنمویی نام پدر : احمد تاریخ تولد: ۵ آذر ۱۳۴۱محل تولد: تبریز رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۹ بهمن ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچه عملیات: کربلای ۵ زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید ……
 
سید خلیل رفیعی طباطبایی
شهید دانشجو سیدخلیل رفیعی طباطبایی  نام پدر : سید مصطفی تاریخ تولد: ۱۰ فروردین ۱۳۲۹محل تولد: نطنزرشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۹ بهمن ۱۳۵۱محل شهادت: بر اثر شکنجه ی عوامل ساواک عملیات: زندگی نامه شهید …….. وصیت نامه شهید …….
 
جواد رستم زاده خامنه
شهید دانشجو جواد رستم زاده خامنه نام پدر : محمد نعیم تاریخ تولد: ۱ فروردین ۱۳۴۴محل تولد: ارومیه رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۷ دی ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچه عملیات: کربلای ۵ زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید ……..
 
زین العابدین رزاق مرندی
شهید دانشجو زین العابدین رزاق مرندی نام پدر :تاریخ تولد: ۱ دی ۱۳۳۹محل تولد: قم رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۰محل شهادت: منطقه ی زندان دوله قو کردستانعملیات: زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …….
 
مسعود ربانی
شهید دانشجو مسعود ربانی نام پدر : محمد تاریخ تولد: ۱ آبان ۱۳۴۴محل تولد: روستای اغوزه دره – توابع بهشهر رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۹ مرداد ۱۳۶۷محل شهادت: شلمچهعملیات: زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید …….. 
 
سیامک رادپور
شهید دانشجو سیامک رادپور نام پدر : حسن تاریخ تولد: ۱ شهریور ۱۳۳۹محل تولد: اصفهان رشته تحصیلی: شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱محل شهادت: دارخوین عملیات: بیت المقدس زندگینامه شهید …… وصیت نامه شهید ……. 
 
صنعتی شریف 
مصطفی دقیق همدانی
شهید دانشجو مصطفی دقیق همدانی نام پدر :تاریخ تولد: ۲۰ شهریور ۱۳۴۵محل تولد: اصفهان رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت :محل شهادت: تبریزعملیات: زندگینامه شهید …… وصیت نامه شهید ……. 
 
یعقوب دادور
شهید دانشجو یعقوب دادور نام پدر : نورالله تاریخ تولد: ۵ تیر ۱۳۴۶محل تولد: توابع شوشتر رشته تحصیلی: مهندسی صنایع نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۵محل شهادت: ابوغریب عراقعملیات: زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید ……. 
 
علی خلیلیان بروجنی
شهید دانشجو علی خلیلیان بروجنی نام پدر : رضا قلی تاریخ تولد: ۱ مرداد ۱۳۴۸محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی مواد نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۱ خرداد ۱۳۶۷محل شهادت: شلمچهعملیات: بیت المقدس ۷ زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …….
 
فرهاد خادم
شهید دانشجو فرهاد خادم نام پدر : کیخسرو تاریخ تولد: ۱ خرداد ۱۳۳۶محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی عمران نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱ اسفند ۱۳۶۰محل شهادت: تنگه چزابهعملیات: طریق القدس زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …… 
 
احمد حمیدی ابرقویی
شهید دانشجو احمد حمیدی ابرقویی نام پدر : میرزا محمد تاریخ تولد: ۱ خرداد ۱۳۴۶محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی برق نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۵ فروردین ۱۳۶۷محل شهادت: حلبچه عملیات: زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید ……. 
 
سید مجید حسینی هرات
شهید دانشجو سید مجید حسینی هرات نام پدر : محمد تاریخ تولد: ۲۲ اسفند ۱۳۴۵محل تولد: شمیرانات رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۹ فروردین ۱۳۶۶محل شهادت: شلمچه عملیات: کربلای ۵ زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید …….
 
حجت حسین بیگ عراقی
شهید دانشجو حجت حسین بیگ عراقی نام پدر : حسین تاریخ تولد: ۲۵ آذر ۱۳۴۴محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۰ فروردین ۱۳۶۷محل شهادت: شاخ شمیرانعملیات: زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید ……
 
مجید حسنی
شهید دانشجو مجید حسنی نام پدر :تاریخ تولد:محل تولد: تهران رشته تحصیلی:نام دانشگاه :تاریخ شهادت : ۲۱ فروردین ۱۳۶۶محل شهادت:عملیات: زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید …….. 
 
احمد حسن بیگلو
شهید دانشجو احمد حسن بیگلو نام پدر :تاریخ تولد: ۳ فروردین ۱۳۴۴محل تولد: مرند رشته تحصیلی:نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۱ فروردین ۱۳۶۷محل شهادت: پاسگاه زیدعملیات: زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …….
 
مجید حداد عادل
شهید دانشجو مجید حداد عادل نام پدر : رضا تاریخ تولد: ۱۴ اسفند ۱۳۳۰محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی مواد نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۷ مهر ۱۳۶۰محل شهادت: دارالخوین  عملیات: ثامن الائمه زندگینامه شهید ……. شهید بزرگوار در سال ۱۳۵۶ ازدواج کرد و صاحب یک دختر و پسر شد . وصیت […]
 
داود(داریوش)جولایی
شهید دانشجو داود (داریوش ) جولایی نام پدر : ابوالقاسم تاریخ تولد: ۲۰ شهریور ۱۳۴۵محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی برق نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۵محل شهادت: فکهعملیات: زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …….
 
یدالله جوکار
شهید دانشجو یدالله جوکار نام پدر : حسین تاریخ تولد: ۱ مرداد ۱۳۴۴محل تولد: خیر آباد – توابع یزد رشته تحصیلی: مهندسی شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۳۱ مرداد ۱۳۶۴محل شهادت: شلمچهعملیات: زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …….
حسین جواهریان یزدی
شهید دانشجو حسین جواهریان یزدی نام پدر : تهران تاریخ تولد: ۲۶ شهریور ۱۳۴۵محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی عمران نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۶ دی ۱۳۶۶محل شهادت: ماووت عراقعملیات:  بیت المقدس ۲ زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید …….
 
مجتبی جواد زاده
شهید دانشجو مجتبی جواد زاده نام پدر : محمد حسین تاریخ تولد: ۳۰ تیر ۱۳۴۷ محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی عمران نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۴ دی ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچه عملیات: کربلای ۵ زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …….
 
جواد جعفری دسجردی
شهید دانشجو جواد جعفری دستجردی نام پدر : میرزا جان تاریخ تولد: ۲۸ فروردین ۱۳۳۹محل تولد: قم رشته تحصیلی: شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱محل شهادت: شلمچه  عملیات:  بیت المقدس زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید …….. 
 
علیرضا جورجانی
شهید دانشجو علیرضا جورجانی نام پدر :تاریخ تولد: ۱۳۳۱محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۰ خرداد ۱۳۶۰محل شهادت: دارالخوینعملیات: زندگینامه شهید …… وصیت نامه شهید ……
 
رضا ترابی
شهید دانشجو رضا ترابی نام پدر : ولی محمد تاریخ تولد: ۶۰ آبان ۱۳۳۶محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی برق نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۷ تیر ۱۳۶۰محل شهادت: بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامیعملیات: زندگینامه شهید …… وصیت نامه شهید …… 
 
محمد پسران بهبهانی
شهید دانشجو محمد پسران بهبهانی نام پدر : مرتضی تاریخ تولد: ۲ شهریور ۱۳۴۰محل تولد: اصفهان رشته تحصیلی: مهندسی عمران نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۳ آبان ۱۳۶۲محل شهادت: پنجوین عراق عملیات:  والفجر ۴ زندگینامه شهید در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش مرتضی، فروشنده بود و مادرش ملوک نام داشت. […]
 
کوروش پاک بین
شهید دانشجو کوروش پاک بین نام پدر : بهمن تاریخ تولد: ۱۳۳۹محل تولد: خوزستان رشته تحصیلی: مهندسی برق نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۲ مهر ۱۳۵۹محل شهادت: اهواز عملیات: زندگی نامه شهید ……. وصیت نامه شهید …….    
 
محمد علی پاک روح
شهید دانشجو محمد علی پاک روح نام پدر :تاریخ تولد: ۲۰ خرداد ۱۳۴۴محل تولد: بجنورد رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت :محل شهادت:عملیات: زندگینامه شهید …… وصیت نامه شهید ……. 
 
مجید پازوکی
شهید مجید پازوکی نام پدر :تاریخ تولد: ۱ شهریور ۱۳۴۱محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی مواد نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۱ دی ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچه  عملیات: کربلای ۵ زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید ……. 
 
محمود بهلولی
شهید دانشجو محمود بهلولی نام پدر : عباسعلی تاریخ تولد: ۱ اسفند ۱۳۴۴محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۹ مرداد ۱۳۶۶محل شهادت: سردشت عملیات: نصر ۷ زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …….
 
بیژن بنی اردلان
شهید دانشجو بیژن بنی اردلان نام پدر :تاریخ تولد: ۱۳۳۹محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی برق نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۴ مرداد ۱۳۶۰محل شهادت: منطقه سراوان عملیات: زندگی نامه شهید …….. وصیت نامه شهید ……. 
 
مهران بلورچی
شهید دانشجو مهران بلورچی نام پدر : حسین تاریخ تولد: ۱ فروردین ۱۳۴۵محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی برق نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۲ اسفند ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچهعملیات: کربلای ۵ زندگینامه شهید …… وصیت نامه شهید …… 
 
حسن بصیر زاده
شهید دانشجو حسن بصیرزاده نام پدر : محمد حسین تاریخ تولد: ۱ فروردین ۱۳۳۱محل تولد: یزد رشته تحصیلی: مهندسی مواد نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۵ مرداد ۱۳۳۵محل شهادت: بر اثر شکنجه در زندان های ساواکعملیات: زندگینامه شهید ……. پیکر این شهید بزرگوار در سال ۱۳۵۷ برای به خاک سپاری به خانواده […]
 
علی بدر آبادی
شهید دانشجو علی بدرآبادی نام پدر : ابراهیم تاریخ تولد: ۲ مرداد ۱۳۴۳محل تولد: روستای ارجمند – توابع بم رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۵ مرداد ۱۳۶۵محل شهادت: جزیره مجنونعملیات: زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …… 
 
حاج حسن(شهرزاد)بختیاری زاده
شهید دانشجو حاج حسن (شهرزاد ) بختیاری زاده نام پدر : محمود تاریخ تولد: ۲۴ اسفند ۱۳۳۸محل تولد:  تهران رشته تحصیلی: مهندسی صنایع نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۸ اسفند ۱۳۶۵محل شهادت: قلاویزانعملیات: زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید ……. 
 
محمد تقی باقری
شهید دانشجو محمد تقی باقری نام پدر : احمد تاریخ تولد: ۱ شهریور ۱۳۳۵محل تولد: زابل رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۳ دی ۱۳۵۹محل شهادت: شلمچهعملیات: زندگینامه شهید …… وصیت نامه شهید …… 
 
فریبرز امیرپناه
شهید دانشجو فریبرز امیرپناه نام پدر : عباس تاریخ تولد: ۲۱ بهمن ۱۳۴۶محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۳ مرداد ۱۳۶۷محل شهادت: کرند غربعملیات: زندگینامه شهید …… وصیت نامه شهید ……
 
داود اعرابی
شهید دانشجو داود اعرابی نام پدر : سلیمان نیک تاریخ تولد: ۲۷ آذر ۱۳۴۷محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی برق نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲ مهر ۱۳۶۷محل شهادت: شلمچهعملیات: زندگینامه شهید …… پیکر ایشان در سال ۱۳۸۰ پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد . وصیت نامه شهید ……
 
فریبرز اشجعی
شهید دانشجو فریبرز اشجعی نام پدر : ارشد تاریخ تولد: ۲ بهمن ۱۳۴۵محل تولد: آستارا رشته تحصیلی: مهندسی مواد نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۰ شهریور ۱۳۶۵محل شهادت: حاج عمران عملیات: کربلای ۲ زندگینامه شهید …… وصیت نامه شهید …… 
 
محمد تقی اخوان
شهید دانشجو محمد تقی اخوان نام پدر : براتعلی تاریخ تولد: ۲۷ آبان ۱۳۴۴محل تولد: همدان رشته تحصیلی: مهندسی شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۰ اسفند ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچهعملیات: کربلای ۵ زندگینامه شهید  …… وصیت نامه شهید …… 
 
مسعود احمدیان
شهید دانشجو مسعود احمدیان نام پدر : جمشید تاریخ تولد: ۱ مرداد ۱۳۴۳محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۳ فروردین ۱۳۶۶محل شهادت: شلمچه عملیات: کربلای ۸ زندگینامه شهید …….. وصیت نامه شهید ……. 
 
عبدالرضا اثباتی
شهید دانشجو عبدالرضا اثباتی نام پدر : محمد علی تاریخ تولد: ۱ تیر ۱۳۳۸محل تولد: لواسان رشته تحصیلی: مهندسی شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۷ بهمن ۱۳۶۶محل شهادت: ماووت عراق عملیات: بیت المقدس ۲ زندگینامه شهید …… وصیت نامه شهید …… 
 
علی آمر طوسی
شهید دانشجو علی آمر طوسی نام پدر :تاریخ تولد: ۱۳۴۲محل تولد: ایالت مریلند آمریکارشته تحصیلی: مهندسی صنایعنام دانشگاه : صنعتی شریف تاریخ شهادت : ۱ شهریور ۱۳۶۷محل شهادت: منطقه ی بوکانعملیات: زندگینامه شهید …… وصیت نامه شهید ……. 
 
کریم آقایی وندا
شهید دانشجو کریم آقایی وندا نام پدر : بگراستاریخ تولد: ۷ خرداد ۱۳۴۲محل تولد: آغاجاریرشته تحصیلی: مهندسی مکانیکنام دانشگاه : صنعتی شریف تاریخ شهادت : ۱۱ فروردین ۱۳۶۵محل شهادت: هور العظیمعملیات: زندگینامه شهید ……. وصیت نامه شهید …….
 
اسکندر آرمین
شهید دانشجو اسکندر آرمین (علی دایی ) نام پدر : یحیی تاریخ تولد: ۲ شهریور ۱۳۴۳محل تولد: باجگیران – توابع قوچان رشته تحصیلی: مهندسی صنایع نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۲ تیر ۱۳۶۶محل شهادت: جزیره مجنون عملیات: زندگی نامه شهید …… وصیت نامه شهید ……. 
 
سعید(علی)محمودی
شهید دانشجو سعید محمودی نام پدر : مهدی تاریخ تولد: ۱ فروردین ۱۳۴۴محل تولد: الیگودرز رشته تحصیلی: مهندسی مواد نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۴ فروردین ۱۳۶۷محل شهادت:  شاخ شمیران عملیات : بیت المقدس ۴ زندگی نامه شهید ……. وصیت نامه شهید …… 
 
عیسی قائمیان
شهید دانشجوی جهادگر عیسی قائمیان نام پدر : علی نقی تاریخ تولد:۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۷محل تولد: بابل رشته تحصیلی: مهندسی برق نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۸ آذر ۱۳۶۰محل شهادت: بستان عملیات:  طریق القدس       زندگی نامه شهید شهید عیسی قائمیان در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۷ در بابل به دنیا آمد. از […]
 
علیرضا (مهرداد) زمان کوچه باغ
شهید جهادگر علیرضا زمان کوچه باغ نام پدر : اصغر تاریخ تولد: ۱۶ اسفند ۱۳۳۹محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه :تاریخ شهادت : ۲۶ اسفند ۱۳۶۰محل شهادت: رقابیهعملیات: فتح المبین   زندگی نامه شهید شهید علیرضا زمان کوچه باغ در ۱۶ اسفند ۱۳۳۲ متولد شد. از کودکی بچه ای باهوش بود. از […]
 
محمد حسن بیگدلی
شهید دانشجو محمد حسن بیدگلی نام پدر : یوسف تاریخ تولد: ۲۱ فروردین ۱۳۴۴محل تولد: زنجان رشته تحصیلی: شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۷ تیر ۱۳۶۶محل شهادت: ماووت عراقعملیات:  نصر زندگینامه شهید شهید محمد حسن بیدگلی در سال ۱۳۴۴ به دنیا آمد. وی پنجمین و آخرین فرزند خانواده اش بود. خانواده […]
 
شعبانعلی توکلی
شهید دانشجوی جهادگر شعبانعلی توکلی نام پدر : محمد حسن تاریخ تولد: ۲۵ بهمن ۱۳۳۹محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی مواد نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱محل شهادت: خرمشهرعملیات: زندگینامه شهید … وصیتنامه شهید با درود و سلام به همه پیامبران توحیدی و با سلام و درود به معصومین(ع) و […]
 
محسن ماندگار
شهید دانشجوی جهادگر محسن ماندگار  نام پدر : محمد علی تاریخ تولد: ۱۶ بهمن ۱۳۳۶محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی مواد نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۸ آبان ۱۳۶۲محل شهادت: پنجوینعملیات: زندگینامه شهید  شهید محسن ماندگار در ۱۶ بهمن ۱۳۳۶ در خانواده ای متوسط در تهران متولد گردید . دوران دبستان و […]
 
محمد محسن رقابتی غلامی
شهید دانشجوی جهادگر محمد محسن رقابتی غلامی نام پدر :تاریخ تولد: تیر ۱۳۴۱محل تولد: تهران رشته تحصیلی:نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت :محل شهادت:عملیات: زندگینامه شهید شهید محمد محسن رقابتی در تیر ماه سال ۱۳۴۱ در شهر تهران به دنیا آمد. نام او را یکی از مجتهدین نجف اشرف انتخاب کرد.او پس از پشت […]
 
علی اصغر افشاری
شهید دانشجوی جهادگر  علی اصغر افشاری نام پدر : محرمعلی تاریخ تولد: ۴ مرداد ۱۳۳۹ محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۱محل شهادت: شلمچهعملیات: بیت المقدس  زندگینامه شهید   شهید علی افشاری در سال ۱۳۳۹ در تهران به دنیا آمد. او در سال ۵۷ […]
 
محمد میمندی
شهید دانشجوی جهادگر محمد میمندی نام پدر : عبدالحمید تاریخ تولد: ۳۰ شهریور ۱۳۴۴محل تولد: زین الدین – شهر بابک رشته تحصیلی: مهندسی مواد نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۲ دی ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچهعملیات:   زندگینامه شهید شهید محمد میمندی در شب عید مبعث نبی اکرم (ص) در روستای زین الدین از […]
 
علیرضا قزوینی
شهید دانشجوی جهادگر علیرضا قزوینی نام پدر : ابراهیم تاریخ تولد: ۲۹ اسفند ۱۳۴۰محل تولد: باختران رشته تحصیلی: صنعتی شریف  نام دانشگاه : مهندسی شیمی تاریخ شهادت : ۱۳ آبان ۱۳۶۲محل شهادت: پنجوین عراقعملیات: زندگینامه شهید شهید علیرضا قزوینی در سال ۱۳۴۱ در خانوده‏ ای متدین در شهر باختران به دنیا آمد. به دلیل هوش […]
 
محمد بلوردی
شهید دانشجو محمد بلوردی نام پدر : حسین تاریخ تولد: ۱ مرداد ۱۳۳۹محل تولد: ملایر رشته تحصیلی: فیزیک نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۱ فروردین ۱۳۶۲محل شهادت: فکهعملیات: زندگینامه شهید شهید محمد بلوردی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بود که در رشته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تحصیل می‏ کرد. او در […]
 
امیر جعفری پور
شهید دانشجوی جهادگر امیر جعفری پور نام پدر : عباس تاریخ تولد: ۲۲ دی ۱۳۴۴محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف تاریخ شهادت : ۱۱ اسفند ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچهعملیات: زندگینامه شهید شهید امیر جعفر پور در سال ۱۳۴۴ در شهر تهران به دنیا آمد. او اولین فرزند خانوده اش بود و […]
 
علیرضا محمودی نژاد نوبخت
شهید جهادگر علیرضا محمودی نژاد نوبخت نام پدر : هاشم تاریخ تولد: ۲۰ فروردین ۱۳۳۶محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی برق نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۳ مهر ۱۳۶۰محل شهادت: سوسنگرد – تپه های الله اکبرعملیات:   زندگینامه شهید شهید علیرضا محمودی نژاد نخستین فرزند خانواده‌ای محروم بود که در سال ۳۶ […]
 
سیدجمال میرامیرخانی
شهید جهادگر سید جمال میر امیرخانی نام پدر : سید جلال تاریخ تولد: ۷ مرداد ۱۳۳۶محل تولد: اصفهان رشته تحصیلی:نام دانشگاه :تاریخ شهادت : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۱محل شهادت:  خرمشهر عملیات:  بیت المقدس   زندگینامه شهید شهید سیدجمال میرامیرخانی در سال ۱۳۳۶ در شهر اصفهان در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود و پس از […]
 
مجید موذن صفایی
شهید دانشجو مجید موذن صفایی  نام پدر : مرتضی تاریخ تولد: ۲ آذر ۱۳۳۶محل تولد: اصفهان رشته تحصیلی: مهندسی مواد نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱محل شهادت: خرمشهرعملیات:  بیت المقدس زندگینامه شهید شهید مجید موذن صفایی درسال ۱۳۳۶ در اصفهان متولد شد. از کودکی در محیطی اسلامی پرورش یافت. او […]
 
محمد حسین جوکار
شهید دانشجو محمد حسین جوکار نام پدر : حسنعلی تاریخ تولد: ۲۲ تیر ۱۳۴۶محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی عمران نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۲۲ دی ۱۳۶۵محل شهادت: شلمچهعملیات: کربلای۵  زندگینامه شهید شهید محمدحسین جوکار در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۴۶ در شهرستان تهران به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی را […]
 
عبد الزهرا بحرانیانی
شهید دانشجو عبدالزهرا بحرانیانی                                                                                   نام پدر : نوذر تاریخ تولد: ۱۹ تیر ۱۳۴۴محل تولد: آبادان رشته تحصیلی: شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۵ مرداد ۱۳۶۴محل شهادت: زبیدات عراق عملیات:   زندگینامه شهید  شهید عبد الزهرا بحرانیانی در ۱۹ تیر ۱۳۴۴ در یک خانواده فقیر در آبادان به دنیا آمد.  از […]
 
صیدمحمدباقر رادمردیان
شهید دانشجو صیدمحمدباقر رادمردیان  نام پدر : طهماس تاریخ تولد: ۱۰ خرداد ۱۳۴۶محل تولد: خرم آباد رشته تحصیلی: مهندسی شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت : ۶ مرداد ۱۳۶۷محل شهادت: اسلام آباد غرب عملیات: مرصاد   قسمتی از زندگینامه شهید شهید صیدمحمد باقر رادمردیان در سال ۱۳۴۶ در  روستای دره سبز علیا ی […]
 
سیدحسین میرسلطانی
شهید دانشجو سید حسین میر سلطانی نام پدر : سید آقا نصرت تاریخ تولد:۲۱ آبان ۱۳۴۰ محل تولد: تهران رشته تحصیلی: شیمی نام دانشگاه:صنعتی شریف  تاریخ شهادت:۲۷ آبان ۱۳۵۹ محل شهادت:سوسنگرد عملیات:   زندگینامه شهید شهید سید حسین میر سطانی از شهدایی است که سیر تکاملی وتعالی بخش به سوی شهادت را بخوبی پیمود وبار […]
 
امیر مهرداد
شهید دانشجوی جهادگر امیر مهرداد نام پدر: مرتضی تاریخ تولد: ۳ اسفند ۱۳۳۶محل تولد: تهران رشته تحصیلی: مهندسی شیمی نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت: ۱۳ آبان ۱۳۶۲محل شهادت: پنجوین عراقعملیات:  والفجر۴   زندگی نامه شهید  شهید امیر مهرداد در سال ۱۳۳۶ در  تهران متولدشد.  دوران تحصیل ابتدایی و دبیرستان را با موفقیت تمام […]
 
اسکندر (علی) آرمین
شهید دانشجوی جهادگر اسکندر (علی) آرمین  نام پدر:  یحیی تاریخ تولد: ۲ شهریور ۱۳۴۳محل تولد: باجگیران- قوچان رشته تحصیلی: مهندسی صنایع نام دانشگاه : صنعتی شریف  تاریخ شهادت: ۲۲ تیر ۱۳۶۶محل شهادت: جزیره مجنون عراقعملیات:     زندگی نامه شهید   شهید اسکندر (علی) آرمین در ۲ شهریور ۱۳۴۳ در بخش مرزی باجگیران به دنیا […]
 
محمد فاضل
شهید دانشجو محمد فاضل نام پدر:تاریخ تولد: ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ محل تولد: سبزواررشته تحصیلی:مهندسی صنایع  نام دانشگاه:صنعتی شریف تاریخ شهادت:۶ دی ۱۳۵۹محل شهادت:هویزهعملیات : زندگینامه شهید شهید محمد فاضل در تاریخ ۲ اردیبهخشت ۱۳۳۸ در سبزوار به دنیا آمد. از کودکی با احکام اسلامى و با عبادت و دعا آشنا شد. پس از اتمام دوره ى‏ دبیرستان در […]
 
بهروز سلطانی
شهید دانشجو بهروز سلطانی نام پدر:نعمت الله تاریخ تولد:۱۳۳۶محل تولد:آبادانرشته تحصیلی:مهندسی صنایع نام دانشگاه:صنعتی شریف تاریخ شهادت: ۴ خرداد ۱۳۶۱محل شهادت:خرمشهرعملیات: بیت المقدس زندگینامه شهید ایشان در سال ۱۳۳۶ در آبادان به دنیا آمد. کودکی او در شهرستان آبادان سپری شد و مثل همه ی کودکان به مدرسه رفت و تا اخذ مدرک دیپلم تحصیل نمود.او در […]
 
حسین شوریده
شهید دانشجو حسین شوریده نام پدر: محمد علی تاریخ تولد:۵ اردیبهشت ۱۳۳۵محل تولد: گناباد – خراسان رضویرشته تحصیلی: مهندسی مکانیکنام دانشگاه: صنعتی شریف تاریخ شهادت: ۱۳ تیر ۱۳۶۱محل شهادت:دارخوین  عملیات: بیت المقدس   زندگینامه شهید شهید حسین شوریده در سال ۱۳۳۵ در روستای دلویی شهرستان گناباد دیده به جهان گشود. دوران کودکی و دبستان را در […]
 
ناصر فولادی
شهید دانشجو ناصر فولادی نام پدر: ماشاالله تاریخ تولد:۱۳۳۸ محل تولد:کرمانرشته تحصیلی:مهندسی مواد نام دانشگاه:صنعتی شریف تاریخ شهادت: ۳ خرداد ۱۳۶۱محل شهادت:خرمشهرعملیات: زندگی نامه شهید شهید ناصر فولادی در سال ۱۳۳۸ در کرمان دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در دبستان جیحون و دوره متوسطه را در دبیرستان علوی به پایان رسانید؛ دبیرستانی که به علت فعالیت هایی […]
 
محسن وزوایی
شهید دانشجو محسن وزوایی نام پدر: حسین تاریخ تولد :۵ مرداد ۱۳۳۹محل تولد: تهران رشته تحصیلی: شیمینام دانشگاه: صنعتی شریف تاریخ شهادت: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۱محل شهادت: عملیات: بیت المقدس زندگی نامه شهید شهید محسن وزوایی در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۳۹ در تهران متولد شد. شش ساله بود که قدم در راه تحصیل علم گذاشت. او پس از […]

 

be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید