یارانه های وزارت ارشاد به مطبوعات، کدام نشریات بیشترین مبلغ را دریافت میکنند؟ + جدول

یکشنبه, 13ام تیر, 1395
اندازه قلم متن

ruznamehha
سال گذشته، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد مبلغ ۱۷ میلیارد تومان برای طرح اشتراک نشریات کشور هزینه کرد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جزئیات مبالغ پرداخت شده به مطبوعات را در قالب یارانه اعلام کرد.

به گزارش عصرایران، گزارش جامع و همراه با جزئیات حمایت ۱۰۰ میلیارد تومانی وزارت ارشاد از رسانه ها در سال ۹۴ در حالی منتشر شد که مرور جدول منتشر شده، و بررسی برخی نکات قابل توجهی آن، خالی از لطف نیست.

جدول حمایت های ۵ گانه وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی در حوزه های «یارانه مستقیم، یارانه بیمه، طرح خرید مجلات برگشتی، طرح اشتراک نشریات و آگهی های دولتی، ثبتی و دادگستری» است که بر اساس دریافتی هر رسانه (رسانه های برخط هم یارانه بیمه گرفته اند) منتشر و در اختیار عموم قرار گرفته است. تمام ارقام جداول این گزارش به ریال است.

۵ روزنامه ای که بیشترین دریافت کننده تسهیلات وزارت ارشاد بوده اند

به گزارش عصرایران، روزنامه‌های «اطلاعات، ایران، دنیای اقتصاد، جام جم و جمهوری اسلامی» بیشترین حمایت مطبوعاتی را در سال ۹۴ دریافت کردند که از مجموع ۴ حوزه یادشده است به عبارتی جمع «آگهی های دولتی، یارانه مستقیم، یارانه بیمه و طرح اشتراک نشریات». البته ذکر این نکته ضروری است که در دولت یازدهم، سهم روزنامه های دولتی و وابسته به بخش عمومی مانند «اطلاعات، کیهان، ایران، جام جم، همشهری، جوان، شهروند و…» از یارانه مستقیم، صفر است و یارانه مستقیم تنها بین نشریات و روزنامه های بخش خصوصی توزیع می شود.

نام نشریه جمع کل یارانه (ریال)
اطلاعات

۳۵,۴۹۴,۸۴۸,۵۷۴

ایران

۳۳,۶۵۲,۹۱۰,۰۰۰

دنیای اقتصاد

۳۱,۵۱۶,۳۴۹,۹۶۰

جام جم

۲۳,۲۲۵,۰۵۳,۰۰۰

جمهوری اسلامی

۱۵,۵۵۰,۹۰۴,۵۱۷

روزنامه اطلاعات در سال ۹۴ با دریافت ۳میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان از محل درج آگهی های دولتی، یارانه بیمه و یارانه طرح اشتراک، بیشترین دریافت کننده حمایت های دولتی در سال گذشته بوده است.

بنابراین گزارش و بر اساس جدول منتشر شده حمایت ۱۰۰ میلیارد تومانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رسانه ها در سال ۹۴، روزنامه ایران در رده دوم بیشترین دریافت کننده حمایت بوده است که با رقم ۳میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان از دو ردیف یارانه بیمه و آگهی های دولتی در رده دوم قرار گرفته است.

روزنامه دنیای اقتصاد نیز با دریافت ۳ میلیارد و ۱۵۱ میلیون تومان از محل یارانه مستقیم، یارانه بیمه، یارانه طرح اشتراک و آگهی های دولتی در رتبه سوم قرار دارد.

روزنامه های جام جم با ۲میلیارد و ۳۲۲ میلیون تومان و جمهوری اسلامی با یک میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان، روزنامه خبر جنوب با یک میلیارد و ۵۱۸ میلیون تومان و روزنامه ابرار با یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان رده های بعدی بیشترین دریافت کننده حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه های «یارانه مستقیم، یارانه بیمه، یارانه طرح اشتراک و آگهی های دولتی» بوده اند.

چه روزنامه هایی بیشترین آگهی دولتی را در سال ۹۴ دریافت کردند؟

روزنامه های اطلاعات، ‌ایران و دنیای اقتصاد مجموعا با دریافت رقمی بالغ بر ۱۰ میلیار تومان طی سال ۹۴ بیشترین مبالغ را از دولت دریافت کردند.

روزنامه اطلاعات با دریافت ۳ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان، ایران با ۳ میلیارد و ۳۰۰ هزار تومان و دنیای اقتصاد با ۳ میلیارد و ۱۰۰ هزار تومان، سه روزنامه ای هستند که بیشترین رقم دریافتی از دولت را طی سال گذشته به خود اختصاص داده اند.

بنا براین گزارش روزنامه های جام جم، ‌جمهوری اسلامی، ابرار و قدس نیز رتبه های بعدی این فهرست را به خود اختصاص داده اند.

روزنامه های اطلاعات و ایران، مبالغ مذکور را تنها از محل آگهی های دولتی دریافت کرده اند.

روزنامه اطلاعات مجموعا ۲ میلیاردو ۷۰۰ میلیون تومان از محل انتشار آگهی های دولتی، ‌ثبت و دادگستری درآمد داشته که ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مربوط به تهران و مابقی آن به شهرستان های سراسر کشور مربوط می شود.

همچنین روزنامه ایران رقمی بالغ بر ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از محل آگهی های دولتی، ثبت و دادگستری درآمد داشته که ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان آن به تهران و مابقی به انتشار آگهی های دولتی در شهرستان ها مربوط می شود.

روزنامه دنیای اقتصاد نیز مبلغ ۱ میلیارد و ۶۰۰ هزار تومان از محل آگهی های دولتی درآمد داشته که ۱میلیارد و ۴۰۰ میلیون تو مان آن به آگهی های تهران و مابقی به انتشار آگهی های شهرستان ها اختصاص داشته است.

همچنین این روزنامه مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان را طی دو نوبت از محل یارانه مطبوعات در سال ۹۴ دریافت کرده است.

لازم به ذکر است روزنامه های جام جم مبلغ ۲ میلیارد تومان و جمهوری اسلامی مبلغ۸۵۰ میلیون تومان از طریق انتشار آگهی های دولتی در تهران و شهرستان ها دریافت کرده اند.

نام نشریه

آگهی دولتی از تهران (دولتی، ثبتی و دادگستری) ریال

ایران

۲۹,۱۰۱,۷۷۰,۰۰۰

اطلاعات

۲۱,۶۷۵,۱۴۹,۳۱۰

جام جم

۱۶,۲۴۸,۸۰۰,۰۰۰

دنیای اقتصاد

۱۴,۷۴۸,۴۰۳,۰۰۰

ابرار

۱۰,۴۵۱,۶۵۸,۴۹۰

همشهری

۵,۹۷۱,۰۴۲,۰۰۰

جمهوری اسلامی

۳,۰۲۸,۴۲۳,۰۰۰

جوان

۲,۸۴۸,۲۱۰,۰۰۰

خراسان

۲,۷۰۰,۲۲۰,۰۰۰

کیهان

۲,۶۴۷,۶۹۲,۰۰۰

نام نشریه

آگهی های دولتی در شهرستان- ریال

قدس

۱۱,۴۲۴,۹۱۰,۱۶۰

اطلاعات

۵,۹۲۲,۴۹۴,۹۰۳

نسل فردا

۵,۵۱۰,۶۱۲,۵۲۰

جمهوری اسلامی

۵,۴۹۴,۹۹۸,۵۶۰

رسالت

۵,۳۷۳,۸۱۶,۱۰۰

جام جم

۴,۱۷۴,۰۷۰,۰۰۰

کار و کارگر

۴,۱۲۳,۷۳۳,۷۶۰

نیم نگاه – فارس

۳,۲۴۷,۷۰۸,۵۰۰

حمایت

۲,۸۹۹,۴۵۵,۱۹۰

سیاست روز

۲,۸۸۸,۴۳۴,۵۸۰

کدام روزنامه ها بیشترین دریافتی را از طرح اشتراک داشته‌اند؟

روزنامه های روزان، فرصت امروز و هنرمند مجموعا رقمی بالغ بر ۶۵۰ میلیون تومان را از محل اجرای ۱۲ماهه طرح اشتراک نشریات در سال ۹۴ دریافت کردند.

نام نشریه یارانه اشتراک/ ریال
روزان

۲,۲۷۸,۲۵۰,۹۸۰

فرصت امروز

۲,۱۴۰,۹۶۶,۵۹۰

هنرمند

۲,۱۳۹,۹۲۶,۹۳۸

توریسم

۲,۱۰۰,۲۲۹,۷۷۶

گل

۱,۹۷۶,۶۴۰,۶۳۰

صمت

۱,۸۵۴,۵۹۰,۹۲۴

اقتصاد پویا

۱,۷۵۴,۶۸۵,۰۰۰

۹۰

۱,۶۹۱,۵۳۷,۱۵۰

ابتکار

۱,۶۶۱,۰۲۹,۲۶۱

تجارت

۱,۶۴۱,۹۷۷,۳۶۰

روزنامه روزان با دریافت ۲۲۷ میلیون تومان، فرصت امروز با ۲۱۴ میلیون تومان و هنرمند با ۲۱۳ میلیون تومان بیشترین درآمد حاصل از اجرای طرح اشتراک نشریات طی سال گذشته را به خود اختصاص داده اند.

بنا براین گزارش نشریات توریسم، گل، صمت، اقتصاد پویا،‌۹۰، ابتکار و تجارت نیز رتبه های بعدی این فهرست را به خود اختصاص داده اند.

سال گذشته، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رقمی بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان برای طرح اشتراک نشریات کشور هزینه کرد.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.