برنامه و سخنرانی ها در کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور – شاخه اروپا

پنجشنبه, ۲۷ام مهر, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

اولین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور – شاخه اروپا
کنگره مبارزه برای صلح و دموکراسی
۶ و ۷ آبان ۱۳۹۱ برابر با ۲۷ و ۲۸ اکتبر ۲۰۱۲
در کلن آلمان

برنامه روز اول کنگره

کنگره در روز شنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۱۲، راس ساعت ۱۳:۳۰ کار خود را آغاز میکند.

۱۳:۳۰
• خیر مقدم
• سرود ای ایران
• یک دقیقه سکوت به یاد جان باختگان راه آزادی و استقلال ایران
• رسمیت: کنگره با اعضائی که اعتبارنامه آنها در هیات اجرائی به تصویب رسیده است، رسمیت خود را اعلام میکند.
• انتخاب رئیس کنگره
• آغاز نظامت رئیس کنگره و انتخاب معاونین رئیس
• رسیدگی به اعتبارنامه هائی که تصمیم در مورد آنها به کنگره محول شده است.
• گزارش هیات تدارکات و رای گیری در مورد گزارش هیات تدارکات

۱۵:۳۰ صحبت در مورد وظائف کنگره و تشکیل و شروع کار کمیسیون ها از جمله کمیسیون اساسنامه و قطعنامه

سخنرانی ها و بحث

۱۷:۰۰ سخنرانی ها و بحث آزاد.
سخنگویان و عناوین سخنرانی:
• احمد رافت: صلح برای دموکراسی در خاورمیانه
• حمید صدر: ضرورت اتحاد مصدقی ها
• ناصر کاخساز: ضرورت پیوستن جنبش سبز به نهضت ملی
• محمد کسائی زاده: الزامات کارکردی مصدقی ها در شرائط کنونی
• همایون مهمنش: اعتماد در درون، شرط کسب اعتماد در بیرون

• بحث آزاد
۲۰:۰۰ تنفس شام

برنامه روز دوم کنگره

۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه ۲۸ اکتبر آغاز کار کنگره
• تصویب قطعنامه کنگره
• رسیدگی به کار کمیسیون ها و گزارش مخبران با تقسیم وقت
• انتخاب هیات اجرائی شاخه اروپائی
• انتخاب اعضا شورای عالی شاخه اروپائی
• انتخاب هیات نمایندگی حداقل برای کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور که قرار است سال آینده در آمریکا برگزار شود

۱۳:۰۰ تنفس نهار
۱۴:۰۰ تقسیم کارها
۱۵:۰۰ پایان کار کنگره
هیاًت اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری – دکتر همایون مهمنش
بیست و هفتم مهر ماه ۱۳۹۱ برابر هفدهم اکتبر ۲۰۱۲
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info/


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.