اسلام رحمانى، اسلام خوش‌خیالان و خودفریبان

دوشنبه, 1ام شهریور, 1395
اندازه قلم متن

روز شنبه ٣٠ مرداد، روزنامه «وطن امروز»، مطلبى به قلم آقاى «عباس اکبرى» منتشر کرد که براى اولین بار مى شد با مفاد آن کاملا موافق بود. لُبّ مطلب ایشان از این قرار است که اسلام، هم جاذبه دارد و هم دافعه. اسلام، دینى جامع و یکپارچه است؛ نمى توان بخشى از آن را قبول کرد و بخشى دیگر را نفى. آقاى اکبرى بعد از توضیح این موضوع، نقد آقاى خامنه اى را «به شعار تصنعى اسلام رحمانى» مى آوَرَد:

«گاهى یک شعارهایى داده مى شود، شعارهاى به ظاهر اسلامى که باطنا اسلامى نیست، از جمله چیزهایى که اخیرا خیلى رایج شده و انسان مى شنود در نوشته ها و در گفته ها، «اسلام رحمانى» است، خب! کلمه ى قشنگى است، هم اسلامش قشنگ است، هم رحمانى اش قشنگ است، اما یعنى چه؟ تعریف اسلام رحمانى چیست؟ خب! خداى متعال، هم رحمان و هم رحیم است، هم «اشدّالمعاقبین» است، هم داراى بهشت است، هم داراى جهنم است. خداى متعال، مومنین و غیر مومنین را یک جور به حساب نیاورده…» آقاى خامنه اى در این باره صد در صد درست مى گوید.

hazrat ali

اگر رحمانیّتى هم در دین اسلام هست، در کنار آن خشونت هم هست. حال کارى نداریم که به گاهِ در اقلیت قرار گرفتن، مسلمانان بیشتر از رحمانیت سخن مى گویند و براى خودشان از اکثریت، رحمت طلب مى کنند، و به گاهِ در اکثریت قرار گرفتن، بیشتر از خشونت سخن مى گویند و در برخورد با اقلیت، خشونت تجویز مى کنند. در این باره قبلا نوشته ایم و آن را تکرار نمى کنیم.

از ساده ترین تا پیچیده ترین قوانین و سنن اسلامى، همه به منع و جریمه و مجازات وابسته است. حتى براى «معروف» هم به انسان «امر» مى شود. از پرداخت جزیه توسط صاحبان ادیان پذیرفته شده در اسلام بگیرید تا سنگسار زناکار مسلمان، قسمت خشن و «تماما رحمانى نبودن»ِ اسلام را نشان مى دهد.

منادیان و مبلغان «اسلام رحمانى» دروغ گویانه و فریب کارانه، چشم بر شقّ خشونت اسلام مى بندند و براى اثبات این که مى توان این شقّ را نادیده گرفت، دائما در صدد دور زدن اسلام سنتى و اسلام «تمام و کمال»، و اگر کمى با مسامحه سخن بگوییم، اسلام واقعى و واقعا موجود هستند. ممکن است گفته شود، و البته گفته هم مى شود، که تبلیغ و ترویج و تئوریزه کردن این اسلام، یعنى اسلام تماما رحمانى، براى جذب جوانان روشنفکرى ست که مسلمان اند، ولى نمى خواهند به دامان اسلام سنتى یا بر عکس، اسلامِ از آن سوى بام افتاده، بغلتند.

این نظر نادرستى ست چرا که اگر بپذیریم که براى «عوام»، اسلام تماما رحمانى، هم وجود دارد و هم عوام اعتقاد راسخ به آن دارند، این در اثر رسوب فرهنگى سالیان و پذیرفتن این اسلام، بدون اگر و اما و به شکل دلخواه است. در اسلام عوام، نه به معناى کلمات دین، نه به مفهوم فلسفه ى دین، نه به راست و دروغ داستان هاى تاریخ دین، نه به دلایلِ علمىِ نفى کننده ى تئورى هاى دین، توجه نمى شود و هر کس از اسلام و خدا و رسول اش، براى خود تصویرى در ذهن دارد که محترم است و قابل درک. اسلام عوام، اسلام پُر کردن خلاء ناشى از ضعف هاى بشرى ست. اسلام دعا و یارى خواستن از پروردگار مهربان به هنگام شدائد است. اسلامِ على اى هماى رحمت است، و نه اسلام على اى خداى وحشت، که به قول نویسنده ى «وطن امروز» تنها در جنگ صفین، سپاه او ۵٠٠٠٠ نفر از «مسلمانان نوع دیگر» و نه «کافران» را کشت.

اما براى جوانان روشنفکر، به جاى فریب دادن با یک شقّ از اسلام، مى توان به معرفى الگوهاى عرفىِ ساختنِ انسان بهتر و مفیدتر و راستگوتر و انسانْ‌دوست تر و غیره پرداخت که هم حقیقى تر است و هم آینده ساز تر، و شاید در آینده از این الگوهاى واقعا موجود نیز سخن بگوییم.

خوانندگان عزیز لطفا توجه داشته باشند، اسلامى که در این جا به آن پرداخته ایم یا در مطالب آتى به آن خواهیم پرداخت، اسلام سیاسى و اسلام به دنبالِ قدرت یا صاحبِ قدرت است مگر این که به انواع دیگر آن مثل اسلام مردم عادى و اسلام عوام اشاره شود.

از: گویا

be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.