سیستم گزینش، سوالات و باقی قضایا

چهارشنبه, ۱۱ام اسفند, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

 جناب مجید انصاری معاون رئیس جمهوراخیرا به نحوه گزینش و سئوالات مسیولین واحدی از مدیریت نیروی انسانی سازمانها ی دولتی – اعتراض نمود و گفته اند اینکه داوطلب استخدام از چه کسی تقلید میکند چه رابطه ای به پذیرش افراد دارد ؟ این تذکر گواه بر اینستکه وبنظرمیرسد ایشانهم بعد از سالها به ضرورت توجه کامل به تخصص که تعهد اصلی و اساسی بشمار میرود – پی برده اند و باش تا صبح دولتش بدمد.

 اینکه نامبرده به پرسشها ی دیگر متولیان این نهاد انقلابی، که قطعا در اوایل ابداع !از مدافعین آن بشمار میرفتند، مثل تعداد قطعات کفن و یا اصلح بودن گذاردن پای راست یا چپ در ورود به دستشویی و از این قبیل سوال های متداول – نپرداخته یا نخواسته و از ان عبور کرده – بماند !!.

در وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی کماکان واحدی بعنوان هسته گزینش مستقر و به این کار غیر قابل دفاع ادامه میدهند و در هر سازمانی که مراجعه ای کنجکاوانه داشته باشید تا بلو این واحد را میبینید.

 نگارنده در این وانفسا و عرصه تضادها، تفاوت نگرش، بی اطلاعی از علم مدیریت، ادامه روز مره گی و… به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشوراحیا ء شده – در این مقوله، آنهم در این مبحث میپردازد که – آیا هنوز فرصت پرداختن را نیافته اید و یا از روش هایی بدینگونه که در امر بسیار مهم استخدام کماکان نقش دارد و داد آشپز ها نیز در آورده است- با همه امکانات در اختیار و وظایف تعین شده، بی خبر مانده اید ؟ که عذری بد تر از گناه بشمار میرود.

 جناب جمشید انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ! ممکنست این بار پاسخ معاون رییستان را بصورت مکتوب آنهم از طریق مطبوعات لطف کنید تا در بر همان پاشنه نچرخد ؟؟ و هم نام شما، در مسندی دیگردر دولت کریمه عملا به قصورتشکیلات تحت مدیریتتان نپردازد که جلو ضرر را از هر کجا بگیرید – البته اگر بتوانید و مثلا ا ما مان جمعه که منتظر اعتراضشان به آقای فرهادی برنده جایزه اسکار در پی تذکر اقای مطهری در این باب مانده ایم – علم مخالفت بر ندارند که بر میدارند و باید دنبال پرتقال فروش بدویم….

در دیداری با تعدادی از میانسالان مستقردریکی از این واحد ها و اینکه در این روزگار ارتباطات الکترونیکی – اطلاع رسانی فراتر از لحظه ای و تسلط حتی نوجوانان به این ابزار مدرن و آگاه کننده – کماکان گزینش – انهم هسته ای ( بعداز پوست، گوشت و پوشش سخت به هسته میرسیم !!) چه نقش و محلی از اعراب داشته و ایا صرفا بتبع تشکیلات و تعامل دولت، همچنین خالی نبودن عریضه در این مکان حضور فیریکی دارید، یا در واقع هسته ای مطالعه وتوصیه به جذ ب یا براندازی میفر مایید ؟؟ پاسخی ندادند..

 ضمنا به طنز اشاره شد که بعد از برجام دیگر چرا شما عزیزان شاغل در واحدهای ذینفوذ، با دریافت قوت لا یموت و به مصداق المامور معذور به جای مسیول ؟، امور هسته ای را به سازمان انرژی هسته ای و استاد دکترصالحی واگذار نمیفر مایید ؟؟ و یا به ان دستگاه با اینهمه احساس مسیولیت منتقل نمیشوید ؟؟

در این جا روی سخن با اقای مجید انصاری زرندی است که مبحث گزینش و نگاه گزینشی غیر علمی و اصولی را با سالها تاخیر به حق مطرح و حذف یا حداقل تعدیل و تغییر این روش را تلویحا توصیه نموده اند :

 با یاد آوری ضرب المثل « رطب خورده منع رطب کی کند » که قیاس مع الفارغ نیست و اینکه ایشان که واعظی چیره دست میباشند و ملبس به لباس خطابه…. که گاهی غیر متعظ میشوند، بیان خاطره ای را در رابطه با روش گزینشی ایشان خالی از لطف نمیداند و آن اینکه :

در نمایشگاه مطبوعات سال گذشته در مصلی – نگارنده در غرفه ماهنامه وزین « ایران فردا » یادگار انسان شریف، برومند و صادق شادروان عزت اله سحابی که بوسیله فرزندش ادامه انتشار یافته – دقایقی به دلیل علاقه قلبی و همکاری محدود توقف داشتم که اقای مجید انصاری را به آن منطقه در دیدار از نمایشگاه گذر اوفتاد.

.با شکافتن اطرافیان و محافظین نسبتا تنومند ایشان که بسادگی امکان پذیر نبود، وی را به بازدید از غرفه ایران فردا توصیه نمودم – که در ان لحظه احتمالا بی خبر از چگونگی و ملاحظات، استقبال و در جهت غرفه که چند متری فاصله داشت گام بر داشت و

 با دیدن عکس شادروانان مصدق، بازرگان، سحابی ها که در اندازه های مختلف به رسم غرفه ها – زینت بخش در و دیوار بود وحضور تعدادی از ملیون شناخته شده و عضودولت موقت و شهر دار تهران در اول انقلاب – که بتوصیه بنده دقایقی بیشتر جهت ملاقات احتمالی و ارایه پاره ای توصیه ها، رفتن حود را بتاخیر انداختند بودند…..

.بسرعت راه خود را زیرکانه تغییر و وارد غرفه ای دیگر شد که حتی عبورش ازمقابل این سنگر ملیون انقلاب کرده و سهیم در انچه گذشته و در واقع شریک در آنچه که بر ملک و ملت میرود… ازنگاه رندانه دوربین به دستها و اهالی کنجکاو مطبوعات که برای شکار اینگونه لحظه هایی آماده و همراهند، محفوظ مانده – ثبت و ضبط نشود، که قطعا برآمده از نگرانی ایشان میباشد که حتی، توقف لحظه ای نیز تیتر کیهان و وطن امروز و…خواهد شد و ادامه حضور در سنگر ایشان به خطر می افتد و….

.بدون پرداختن به دیگر حواشی و مجموعه سخنان و تعابیر که در مقاله ای تنظیم و همان زمان با جرح و تعدیل در داخل و بدون حذف در سایتهای ملیون منعکس گردید……

یاد آوری مینماید : این رفتار گزینشی واضح ایشان، که متداول همه دست اندر کاران دولت تدبیر و امید متمایل به اصلاح طلبان بوده وامروز آنان در این هنگامه مخالف گزینش و برخوردهایی بدینگونه شده اند، اگر در حد شعار نباشد و نماند، با همه تردیدها طلیعه ایست بر تحولی که بسیار با تاخیر در شرف تحقق است، البته با محصولی که خود در کا شتن آن نقش داشته و در وقت درویدن متحیر از محصول، نتیجه و دست آورد مانده اند و مانده ایم !؟

 جناب انصاری و دیگز همفکران و همراهان در کابینه دولت گرفتار روحانی، که در اردیبهشت ۹۶ماندن تان و ادامه خدمتتان را برای یکدوره دیگر به همه رای دهندگان مام میهن ( انتخاب بد از بد تر- در روزگاری که از سویس گشتن پشیمان و نگران سوریه شدن مانده ایم _ آنهم با بودن جناب ترامپ ) به جد توصیه داریم :

 اگر به دلیل انتخابات، نمایشگاه مطبوعات به زمان دیگری مو کول نشود، بازهم شما را با افکار جدید و اعتراضیتان به ما وقع – بعداز ۳۸ سال، البته با امدنتان به شهر آفتاب خواهیم دید تا عملا تجربه کنیم آیا دو صد گفته نیم کردارمیشود.

 در این باب که نمونه ای از تجدید نظر دولت مردان در روش و بینش هر کدام میباشد و پیشقدم همه مرحوم هاشمی بود، بسیار سخنها میتوان گفت که بگذار تا وقت دگر….


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.