شانزدهم آذر نماد آزادیخواهی، عدالت جوئی و میهن پرستی

چهارشنبه, ۱۵ام آذر, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

ایران ای آفریدگار پاک
ترا پرستش میکنم واز تو یاری میجویم.

دانشجویان وجوانان آزادیخواه !

شانزدهم آذر همواره بر تارک مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران میدرخشد و تا ایران بپاست و تا ایرانی بجاست این روز هماره زنده و مانا خواهد بود.

آنچه که در شانزدهم آذر یکهزار وسیصد وسی و دو بر دانشجویان گذشت آنچنان دهشتناک و خوف آفرین بود که پاسداشت و یادداشت آن روز وظیفه هر ایرانی میهن پرست گردید.

شهادت آذر شریعت رضوی,مصطفی بزرگ نیا و آذر وواحمد قندچی درحکومت پهلوی و در حمایت از دولت ملی دکتر محمد مصدق درخشش شفق بود در ظلمات یلدا وشب پرستان وگماشتگان تاریکی آمدند تا تاریکی را سراسری کنند اما نتوانستند هرگز نخواهند توانست که شب را چیرگی بخشند .

هم میهنان !

امروزه آنچه بر دانشجویان وعلم اندوزان میرود نشان از الگوی دامنه دار استبداد است .

امروز دانشجویان را میزنند ومیکوبند ودستگیر میکنند واحکام دامنه دار صادر میکنند تا درفش مبارزه با استبداد و استعمار را بر زمین کوبند.

امروز دختران و پسران دانشجو را به بهانه های خود خواسته ومهمل در کلاسهای جدا مینشانند.

امروز رشته های درسی را نیز تفکیک میکنند و بر آن مهر اسلام میکوبند تا جلوه ای جدید به ظلم خویش دهند.

امروز میهن پرستی را جرم ووطن دوستی را کار حیوانات فرض میکنند تا مبادا این یگانه راه رهائی فراگیر شود.

اگر دیروز پروانه جنبش دانشجوئی پروانه فروهر فریاد استقلال خواهی سر میداد امروز هزاران پروانه از دانشگاه تا زندان این فریاد را بانگ میدهند واین ندا تا رسیدن ایران به مردم سالاری در سپهر سیاسی ایران پا بر جا خواهد ماند.

حزب ملت ایران با بیش از شصت سال مبارزه برای در اهتزار در آوردن درفش مردمسالاری در ایران این روز را به دانشجویان و آزادیخواهان را گرامی باش گفته و همواره خود را در کنار مبارزان جوان میهن میداند.

باشد که یارانمان آزاد, میهنمان آباد وسامان مردم سالار در ایران پا بر جا گردد.

گرامی باد روز دانشجو

بر چیده شدن زندان سیا سی خواسته ملت ایران است.

ملی گرائی یگانه راه رهائی

هواداران برون مرزی حزب ملت ایران

شانزدهم آذر ماه
یکهزار و سیصد و نود و یک خورشیدی


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.