محمدآزاد جلالی زاده: آقای روحانی از شاعرانگی خطابه هاتان خسته ایم/ اگر که واقعا نمی توانید و یا نمی گذارند، وعده هاتان را عملی کنید، رای دهندگان خود را به نوحه خوانی دعوت کنید

یکشنبه, ۱۶ام مهر, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

الف» ایرانیان کلهم اجمعین شاعر مسلک اند، در اغلب خانه ها مثنوی و گلستان و بوستان و دیوان حافظ و کلیات شمس — حتی اگر خوانده نشود –، یافت می شود و روشنفکران پرنفوذ ما هم سالهاست که در پی ادغام آموزه های مولانا و حافظ و سعدی در گفته های کانت و هگل و پوپر و ویتگنشتاین و راسل هستند و خلاصه شعر و شاعریّت!؟ و شاعرانگی به پاست و به خود در نزد دگر ملل می بالیم که بر سر در سازمان ملل ، اشعار یکی از شعرای به نام ما حک شده و از یک تن بودن آدمیان سخن به میان آمده است.

ب» در ایران عزیز ما، همه حوزه ها با شاعرانگی درآمیخته، در مجلس خواستگاری و عروسی گرفته تا عزا و فاتحه خوانی و مجلس سیاسی و غیر سیاسی، شعر حرف اول را می زند و حتی کار به جایی رسیده که در جلسات مجلس برای دفاع یا مخالفت با وزرای پیشنهادی، نمایندگان مجلس به عنوان یکی از طیف های لیدر سیاسی کشور نیمی از وقت چند دقیقه ای شان را به شعر خوانی می گذراندند.

ج» شاعری و شاعرانگی خوب است، اما حد و حدود حوزه ها را رعایت کردن هم خوب است، حس و هیجان و انگیزه های شاعرانگی ست که باعث می شود فردی خوب و جذاب و پذیرا حرف بزند و مخاطبش را به وجد آورد و اتفاقا چند از روسای جمهور ما شاعرانگی و وزین و نثر مسجع گونه سخن گفتن را خوب بلد بوده و به کار بستند، آنها با همین شگرد میلیون ها نفر را پای صندوق ها آوردند و به جای اعلام برنامه های مشخص، شاعرانگی پیشه کردند، روحانی هم در دوره تبلیغات انتخاباتی که دانست بیشینه مردم ایران هیجان محور و شاعر مسلک اند، با افزودن آتش بر هیزم احساسات و شاعرانگی پیشه کردن ، قدرتمندانه رییس جمهور شد.

د» روحانی، دیروز هم با همان روش شاعرانگی و با کنار نهادن قافیه هایی چون ناهمخوانی تَکرار و تنبیه، اندکی شاعرانگی پیشه کرد و سرتیتر خبرها شد و تمام … آقای روحانی، بقیه مردم را نمی دانم، اما من نگارنده از فزونی شاعرانگی خطابه هاتان خسته شدم و از کاستن از بعد سیّاس بودنتان به شدت گله مند، برادر بزرگوار به جای این کارها چند وزیر و مدیر و استاندار واقعن اصلاح طلب و تحولخواه بگذارید و بر استفاده از زنان و قومیت ها و مذاهب که وعده اش را داده بودید، پافشاری کنید و عملیاتی اش سازید، هنوز یادمان نرفته که خاتمی با همه شاعرانگی و مهربانی اش نتوانست حتی یک قل!؟ از لوایح دو قلویش را پیش برد.

ه» اگر که واقعا نمی توانید و یا نمی گذارند، وعده هاتان را عملی کنید، به جای شاعرانگی بیایید همه آن بیست و چهار میلیون نفر و از جمله نگارنده را که به شما رای داده ایم، به نوحه خوانی دعوت کنید.

بهار نیوز / محمدآزاد جلالی زاده

از: پیک ایران


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.