ضیاء مصباح: به یاد استاد و دوست ارزشمند تازه در گذشته (حسین شاه حسینی)

سه شنبه, ۱۲ام دی, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

حسین شاه‌حسینی

بعنوان یکی از دانشجویان مکتب بدون پیرایه ومبرا از آلودگیهای رایج سیاسی – اجتماعی شادروان «حسین شاه حسینی» انسان وارسته، فعال و مبارزی که پیوسته و از گذشته های دور هزاران نفر منجمله نگارنده را مشمول لطف پایدار خود قرار میداد، در هفتمین روز نبود مادی او بیاد میاورد که شادروان در نهایت بزرگواری و فروتنی با تشخیص اعتقاد سیاسی اجتماعی خالص اجازه میداد به خیل حقیقت طلبان و وطن دوستان مبارز راه آزادی و انسانیت که راه و روش هفتاد ساله اش بود اضافه شویم و در مکتب او تلمذ نماییم …

در هفتمین روز در گذشت ایستاده او که به معبودش پیوست و با سلامت زیست و نام واقعا نیکی از خود به جای گذارد، همراهان این آزاده مرد نیک پندار گفتند:
در طی بیش از هفت دهه مبارزه پر فراز ونشیب پیوسته براینکه نهضت زنده است تاکید میورزید و براین این ضرورت و باور در شرایط ویژه امروز تا آخرین لحظات حیات می کوشید.
استواری انسانی که، بسادگی در کمال وقار و متانت زیست و جسم و مرام پاکش را واقعا نیالود.

حب جاه و مقام گرفتار ش نکرد و با بودن امکانات تن به بی خبری و خودرا دیدن نداد و بحق می پنداشت « نام نیکو گر بماند ز آدمی به کز او ماند سرای زرنگار».

در یادبود این انسان موفق و پیسکسوت عالم سیاست معاصر ایران تاکید مکرر شد که جلوه روحیات، اهداف اجتماعی سیاسی و افکار وطن دوستانه «زنده یا دکتر محمد مصدق» مرشد و پیشوایش بعیان در این مرد شریف متجلی بود و همزمان به ایران، مصدق، درستی و صداقت عشق میورزید.

همه مریدان این بزرگوار به این نشست آمدند و در این اندوه شریک و بر اینکه از« شمار خرد هزاران بیش» به خاطره ها پیوست -تاکید داشتند.

در این نشست صمیمی و ساده با حضور انبوه همفکران او و دوستان غمدیده اش که نبود او را لطمه ای به عالم سیاست ایرانمان میدانند در وصف« پندار، گفتار و کردار نیک» او در مقام نایب رییس جبهه ملی دیرپای ایران سخن ها گفته شد و پایداری و استقامت اورا بعنوان چهره ای ملی و مذهبی ستودند و بر ادامه راهش تاکید داشتند.

چنین پاک طینتی مبرا از هر گونه آلودگی و سهم خواهی، نیاز به معرفی ندارند و ۷ دهه مبارزه پر هزینه این وارسته در مسیر منافع ملی و پایداری ایده های بلند مصدق کبیر با همه سختیها – تاریخی مجسم و گویا بشمارمیرفت و میرود.

همچون همفکر همراهش شادروان ادیب برومند که به سالگرد در گذشت او نزدیک میشویم، با هماهنگی و مشورت درپی انتخاب رییس شورا ی مرکزی جبهه ملی ایران باید بود و فرد دوم این تشکیلات فعال و ممتاز سیاسی را نیز با رعایت اصول تحزب بر گزید.

یاد و خاطره شاه حسینی که در این وانفسا و موقعیت خاص اجتماعی _ سیاسی، فقدان عظیمی بشمار میرود را گرامی داشته و اطمینان میدهیم که راه، روش و منش او الگوی جامعه وطن دوستان و ایران خواهان مخصوصا جوانان برومند، اندیشمند و کنجکاو تاریخ معاصر وطنمان خواهد بود. روح وروانش شاد و منش او پایدارباد.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.