کدام شیر کدام دم شیر؟

دوشنبه, 5ام شهریور, 1397
اندازه قلم متن

شرمشان باد زهنگامه رسوائی خویش
این متاع شرف از وسوسه بفروختگان!
فریدون توللی

میخواهند امریکا را از راه تروریستی و خرابکاری تسلیم نمایند!

سپاه پاسداران مدتهاست دنبال موشک فرستادن و افزایش نیروی دریائی، که اغلب قایقهای تند رو را ترتیب میدهند، دنبال مانورهای نظامی در آبهای خلیج فارس میباشد. درحالیکه موضوع مخالفت امریکا با برنامه برجام مطرح است موشکی که روی کلاهکش با زبان عبری نوشته اند اسرائیل باید نابود شود رابه پرواز در میآورد که دست ترامپ را برای فشار برایران و خروج از برجام بیشتر باز میکند. حسن روحانی رئیس جمهوری چند ماه پیش دنبال آن بود که قدرتی ازخود نشان دهد و دولت خود را تصمیم گیرنده امور نماید وصحبت هائی در نهایت نکوهش ازرفتار خارج ازچهارچوب دولت سپاه پاسداران میزد. ولی فشار سپاه طوری بود که نه تنها او را خاموش کردند بلکه دولت روحانی را بدنبال برنامه های سپاه پاسداران کشاندند. تا اعلام نماید که تنگه هرمزو تنگه های دیگر رامی بندیم. و سردارقاسم سلیمانی، رئیس درمحاصره عملی درسوریه وعراق برایش پیام فرستاد که :” دست شما را میبوسم!”.

سردارقاسم سال گذشته بدون اجازه دولت، سرخود و بی اعتنا به دولت، وعملآ در نقش رنیس دولت به ملاقات ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مسکو رفت تا مسائل سیاسی خاورمیانه را با او در میان بگذارد و حل و فصل نمایند. طولی نکشید که زد و بند های ابر قدرت ها کار را بجائی رساند که دولت روسیه تقاضای خروج نیروهای نظامی ایران ازسوریه رابدهد. حالا سردارخاورمیانه که چندین هزارافعان دست بدهن را با پرداخت پول ازخزانه ملت ایران به سوریه برده که بنام سپاه ایران بجنگند، و چند هزار نفر از ایشان در کنار بسیاری از سربازان ایرانی و معدودی از سرداران سپاه بقتل رسیده اند و تن های بدون سرایشان برای خاک سپاری به ایران فرستاده شده اند. نقش دفاع از اسد دوست حکومت و حضوردرمنطقه برای فشار روی امریکا و اسرائیل و پرداخت ملیونها دلار مخارج نگهداری نیروهای جنگنده در منطقه وتآمین هزینه های دفاعی برای حفظ حزب الله لبنان برای قدرت نمائی بیشتر در منطقه و سایر نیروهای تروریست منطقه، که حاصل مجموع آنها درنهایت حفظ رژیم منحط و دیکتاتوری جمهوری اسلامی در ایران باشد.

سپاه پاسداران مدتهاست که قدرت سرکوب مردم را دراختیار دارد. نقش سپاه در خیابان و شکنجه در زندانهای خاص خود در کهریزک و کشتن زندانیان در زیر شکنجه درسالهای اعتراض مردم درسال ۸۸ کاملآ برهمه آشکار بود. درواقع سپاه پاسداران از نظر زمانی و موقعیتی ونداشتن یک شخصیت کاریزماتیک و مورد قبول مردم درسپاه، زمان را برای در دست گرفتن حکومت مساعد وقابل قبول برای مردم وعملی نمی بیند. سپاه پاسداران ارتش خودش را دارد، در زندانهای سپاه زندانیان سیاسی را محاکمه میکند وحکم صادر میکند. اخیرآ خانم نسرین ستوده، وکیل باشهامت دادگستری که دفاع بسیاری از زندانیان سیاسی رابعهده داشته است زیربار محاکمه در زندان که خلاف قانون است نرفت وایشان هم حکم محکومیت او به جرم “جاسوسی” با پنج سال زندان راصادر نمودند.

سپاه پاسداران، که علاوه بر قدرت نظامی، قدرت اقتصادی ایران را هم در دست دارد. واردات و صادرات همه درزیرقدرت سپاه است. با دردست داشتن مرزهای کشور”قاچاق” واردات درمملکت بازهمه دراختیارسپاه است. مهمترین آن قاچاق تمام عیار تریاک از افغانستان به ایران و صدور آن به کشورهای دیگر میباشد. درابتدای حکومت اسلامی قاچاق مشروبات الکلی و سیگار در اختیار حکومتی ها بود و با یک تلفن به محل صحیح همه نوع مشروبی برای خواستاران آن ارسال میشد. این همه اعدام واردکنندگان مواد مخدر جزاین نمیتواند باشد که سپاه با گروههای درحال رقابت باخود در حال مصاف است و یا برخی ازمخالفین خود را بنام وارد کننده مواد مخدر از میان بر میدارد.

استراتژی ایشان در مصاف با امریکا

حالا این شمشیر کشی های صدام حسینی سپاه وحسن روحانی رئیس دولت دربرابرامریکا، که ما موشک فراوان داریم قایق های ما در خلیج بسیار تند روهستند، ما راحت میتوانیم خلیج را بروی کشتی های نفتکش به بندیم. در عمل رئیس دولتی ورشکسته، حسن روحانی خطاب بامریکا میگوید ” با دم شیر بازی نکنید”. معلوم نیست منظور کدام شیراست؟ وکدام دم شیر؟ آیا تصور میکنند با تعدادی موشک و قایق تند رو میتوانند جلوی ارتش امریکا و نیروی دریائی امریکا رابگیرند؟ خجالت نمیکشند اینگونه وضع را نشان میدهند؟ نظامی ها با تفکر نظامی شان و بواقع بی اطلاعی از اوضاع وضع شان روشن است. زمانی بود که نظامی ها را برای فراگیری فنون نظامی به اروپا، زمانی روسیه و بالاخره در زمان شاه همه را بامریکا می فرستادند.  این سپاهی ها را هیچ کجا برای تعلیم نفرستاده اند. اینها همه چیز را در جنگ ایران و عراق آموختند.  در خاورمیانه مثل سوریه هم که نظیر ایران بود و سپاهی ها هم افغانی ها بودند و چیز جدیدی نمی بایست آموخته باشند. در زمانیکه ارتشی های را بامریکا یا اروپا میفرستادند اینها دنیای غرب   وارتش دنیای غرب را از نزدیک مشاهده میکردند. درست است که ارتش شاه می شد که از میان ارتشیان سرسپردگان غرب می ساختند و بموقع ازایشان استفاده میکردند. ولی اشکال سرداران امروزی که فکرکنند بهمین سادگی میتوانند ارتش امریکا را با جنگ تروریستی و خرابکاری منطقه ای از پای درآورندرا نداشتند. خمینی از نظر نظامی آدم بی سوادی بود ولی از آنجا که مانند دیکتاتورهای بیسواد خود را همه کاره میدید خود را درعمل استراتژیست جنگ ۸ ساله ایران و عراق معرفی نمود تا از راه این جنګ ارتش ایران برود و اسرایل را نابود نماید. بعد ها گفته بود آنها که میجنگیدند اینطوراوضاع را بمن نشان داده بودند که عملی است. آقای مائوتسه تونگ جنگ هشت ساله روی نظرات سربازان جنگ برنامه ریزی جنگی میکند و ۸ سال نزدیک یک ملیون را نابود میکند و ملیونها ثروت مملکت را بهدر میدهد.

اینها نقش دن کیشوت[i] های وطنی راپیدا کرده اند. در خواب و خیال خود را شیر می بینند و امریکا را روباه ضعیف . حد اقل از جنگ امریکا باعراق نیاموختند که با سادگی ارتش صدام تسلیم امریکا میشود. دوران جنگهای پارتیزانی به پایان رسیده است. با این تفاوت بزرگ که مردم ویتنام همه در پشت هوشی مینه رهبرشان بودند. هوشی مینه مثل اینها دزد نبود و مردم باواعتماد داشتند. آقای روحانی و ظریف که درهیچ جنگی شرکت نداشته اند. ازخدمت وظیفه ایشان خبر ندارم! این حرفهای جدیدی که از سرداران سپاه یاد گرفته اند را طوطی وار می زنند که تنگه ها را می بندیم و با دم شیر بازی نکنید! آیا هرگز واقعآ به معنی این شعار های پوچ فکر کرده اند؟ آیا ازآدمهای واردی پرسیده اند که معنی حرفهایشان چیست؟ هیچکس بایشان نگفته است که بازکردن تنگه هرمز یا تنگه های دیگر کارسختی برای ناوگان نظامی امریکا نیست؟ یکی دو روزه میتوانند آنرا باز نمایند. سالها پیش کتابی را میخواندم که آنارشیستها[ii] را اینگونه تعریف کرده بود: ساعتی از کارافتاد وبررسی ساعت نشان داد که کیکی (کک) از سوراخی وارد ساعت شده وساعت را از کار انداخته است. کیک را از ساعت بیرون کشیدند و ساعت شروع به کار کرد.

اینها همه شان پولها را به جیب زده اند و آقا زاده هایشان ازثروتمندان مملکت هستند. اینها فقط دنبال کنارآمدن با امریکا و فروش بیشتر مملکت به روسها و چینی ها و بالاخره امریکا هستند. برخلاف نظری که مکررعنوان میشود که با وجود عناصری درحکومت که صلاح نظام را شاید در کنار آمدن بامردم بدانند در عمل و در واقع صحبت “ما صدای انقلاب راشنیدیم” ی در کارنیست. ایشان هرگز برنامه کنارآمدن با مردم را ندارند، قدرت رادر دست دارند و همچنان حفظ خواهند نمود و فشارهای اقتصادی راهم با فروش بیشتر کشور، همانطورکه تاکنون اعمال کرده اند به ابر قدرت ها و کنار آمدن با ایشان حل خواهند نمود. مهم این است که شروع بیداری جدید ایرانیان آغاز شده است، کی این نهضت نضج خواهد گرفت و پیروز خواهد شد با آینده است!

امید وارم این شمشیر کشی ها ما را بالاخره به نابودی بخش عمده ای ازسلاح های نظامی کشور نکشاند. معلوم نیست که اینها از روحانی و ظریف گرفته تا سرداران سپاه از کجا خود را آنقدر قدرتمند می دانند و یا می بینند که فکرمیکنند می توانند با ارتش امریکا مصاف دهند؟ آیا صدام حسین همین استراتژی را پیش نگرفت و چه زود از پای درآمد و مملکت و مردم عراق را بیجاره کرد. شما که با امریکا نه قدرت مصاف از روبرورا دارید و نه با عملیات تروریستی وخرابکارانه در فکر کوچک خودتان راهی بجائی خواهید برد . شما فقط مملکت را به نابودی و تجزیه میکشانید و مردم را بی خانمان و بیچاره میکنید. و اگر فکر میکنید با پولهائیکه در بانکهای خارج انبان کرده اید راهی برای فرار دارید نگاه کنید که شاه با پول دربانکهای خارج و همراهی و پشتیبانی بسیاری از سیاستمداران دست بالای امریکا و اروپا چه کرد که شما بتوانید انجام دهید.

—————————————

محسن قائم مقام- نیویورک
۲۵ ماه اوت ۲۰۱۸

– دان کیشوت، نام قهرمان کتابی است مشهوربقلم سروانتیس اسپانیائی. دان کیشوت که اشراف زاده ای بوده با خواندن کتابهای زیادی از سرگذشت شوالیه ها وعشق بازی های ایشان دچار سردرگمی فکری گردید و تصمیم گرفت خود شوالیه شود وبه کشورش خدمت نماید. دان کیشوت بجنگ میرود با اسب ناتوان، شمشیرناجور به جنگ با آسیاب های بادی در بیابان که در خیالش آمده می پردازد. دان کیشوت سرگذشت شخصی است که در تخیلش برای نجات کشورش با وسائل نا مناسب به جنگ با اشباح میپردازد. صحبت بازی با دم شیر از این نوع تخیلات است.[i]

۱- آنارشیستها معتقد به فلسفه ای هستند که درآن جامعه حکومتی نداشته باشد و اگر در آن سازمانی بود آنرا برچینند. چون در نهایت هر حکومتی به فشار روی مردم میانجامد. بعبارتی در جامعه بجای حکومت سازمانهای داوطلب و تعاونی وجود داشته باشند و بدون اعمال زور یا اجبار عمل نمایند. در این مثال کک ی داخل ساعت شده و آنرا از کار انداخته. مثل آنارشیستی که سعی میکند حکومت و نظم قانون را در جامعه از کار بیاندازد و زمانیکه آنارشیست از جامعه برداشته میشود جامعه دوباره بکار خود مشغول میشود.
هرچند در اواخر قرن نوزدهم نهضت آنارشیستی بسیار قوی بود وحاکمین از آن در هراس بودند. از سوی دیگر در جنگهای داخلی اسپا نیا در ۱۹۳۶ وانقلاب اسپانیا آنارشیستها برخلاف اعتقاداتشان حکومت اسپانیا را در دست داشتند و با کمونیستها که با کمک استالین نقش خرابکارانه ای داشتند مبارزه میکردند. و متآسفانه فرانکو، یک فاشیست پیروز شد. البته او بمردم وعده داده بود که هرکس در هر خانه ای نشسته باشد بعد از پیروزی او متعلق به خودش خواهد بود.[ii]

از: ایران امروز


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.