یورش به سلول زندانی سیاسی ارژنگ داودی در زندان بندر عباس

چهارشنبه, 11ام اردیبهشت, 1392
اندازه قلم متن

arjangdavoudi

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» یورش وحشیانه به بندی که زندانی سیاسی ارژنگ داودی در آن محبوس است و تخریب و به سرقت بردن وسایل شخصی و برخوردهای وحشیانه با وی و سایر زندانیان.

روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه مامورین اطلاعات زندان و گارد ویژه به بندی که زندانی سیاسی ارژنگ داودی در آن محبوس است یورش بردند .آنها سلول زندانی سیاسی ارژنگ داودی را بطرز وحشیانه ای مورد بازرسی قرار دادند و حتی کف سلول و دیوارهای آن را تخریب و به اصطلاح معروف شخم زدند. پس از بازرسیهای وحشیانه، وسایل شخصی اش را که از فروشگاه زندان به چندین برابر قیمت معمول خریداری کرده بود ، یا تخریب و یا به سرقت بردند. رفتارهای زندانبانان ولی فقیه با زندانی سیاسی ارژنگ داودی وحشیانه و غیر انسانی بود.

مامورین اطلاعات زندان و گارد ویژه همچنین چندین سلول دیگر مجاور سلول زندانی سیاسی ارژنگ داودی را مورد بازرسی وحشیانه قرار دادند.

یکی از زندانیان به نام محمد سکالش که با زندانی سیاسی ارژنگ داودی سلام و علیکی داشت و گاهی با او صحبت می کرد را از سلولی که زندانی سیاسی ارژنگ داودی در آن زندانی بود به بند ۸ زندان مرکزی بندر عباس منتقل نمودند که دارای شرایطی به غایت غیر انسانی است .

این یورش وحشیانه و غیر انسانی تحت فرماندهی و نظارت کشتکار رئیس اطلاعات زندان صورت گرفت.این جنایتکار علیه بشریت رفتاری وحشیانه و غیر انسانی با زندانیان بی دفاع دارد.

در روزهای اخیر چندین یورش وحشیانه و غیر انسانی به دستور آخوند مصلحی وزیر منصوب آخوند علی خامنه ای در وزارت اطلاعات و از طریق شکنجه گران وی و زندانبان ولی فقیه در زندانهای اوین، گوهردشت کرج ، زندان مرکزی زاهدان و زندان مرکزی بندر عباس علیه زندانیان سیاسی صورت گرفته است. این حملات سازمان یافته واز قبل برنامه ریزی شده است.ولی فقیه آخوند علی خامنه ای جنایتکار علیه بشریت که درگیر جنگ قدرت بین جناحها و هراسان از انفجار عمومی است ، مأیوسانه به یورشهای وحشیانه علیه زندانیان سیاسی بی دفاع روی آورده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، یورشهای وحشیانه و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف ایران را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه و آخوندهای همدست وی که از جنایتکاران علیه بشریت می باشند به دادگاه های بین المللی می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۰ اردیبهشت ۹۲ برابر با ۳۰ آوریل ۲۰۱۳


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.