حزب ملت ایران: سوم خرداد سالروز حماسه ی فرزندانمان در نبرد میهنی

سه شنبه, 31ام اردیبهشت, 1392
اندازه قلم متن

پاینده ایران

ای آفریدگار پاک

ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

سوم خرداد
سالروز حماسه ی فرزندانمان در نبرد میهنی

هم میهنان!
سوم خرداد، سالروز آزادی خرمشهر از اشغال بیگانه ی متجاوز و حماسه آفرینی فرزندان دلیر میهن در دفاع از مام میهن، برگ زرینی از نبرد میهنی در تاریخ این نیاخاک اهورایی است.

حزب ملت ایران به حماسه سازان و همه ی ایرانیان و ایران دوستان این روز تاریخی را شادباش می گوید.

ایرانیان! جنگ نابرابری را که به فرمان جبهه ی متحد امپریالیستهای شرق و غرب(>سرخ، زرد و سبز) توسط حاکمان دست نشانده ی کشور استعمار ساخته عراق بر میهن ما تحمیل گردید. نشانگر خواست دشمنان متحد ایران برای درهم شکستن مقاومت ملی و از هم پاشیدن همبستگی ملی و شیرازه ملت ما بود. در نتیجه این تجاوز ددمنشانه هزاران ایرانی پاک سرشت در خون پاک خود غلتیدند، خانه و کاشانه مردم در بسیاری از روستاها و شهرها به ویرانه بدل گشت. با اینهه دفاع همه جانبه ی فرزندان ملت، چه آنان که سلاح بر کف گرفتند و سینه های سرشار از عشق خود را آماج گلوله های آتش دشمنان از هوا و دریا و خشکی سپر کردند و چه زنان و مردانی که با تمام توان خویش سلاحدارانمان را یاری می رساندند تا ایران بماند تا شرافتمندی و ارادهی ملی حرف آخر را بزند نه زر و زور و تزویر جهانخواران. اینگونه سراسر ایران را به جبهه ای تمام عیار تبدیل کردند که حاصل آن حفظ میهن و تاراندن متجاوز بداندیش تا بن دندان مسلح بود و درس بزرگی بود به آنانی که از حماسهی همبستگی ملی بویی نبرده اند و هنوز هم سودای جدا سری در سر دارند.

آنگاه که جبهه استعمارگران در خیال خام خود به قصد نابودی میهن و قطعه قطعه کردن آن به خاکمان یورش آوردند،

فرزندان این بوم و بر، سربازان دلیر و پاسداران جان بر کف میهن و همه مردم قهرمان به رغم ناخرسندی از اوضاع اقتصادی، سیاسی، به هنگام دفاع از میهن حسابی جداگانه باز کرده، پیر و جوان، زن و مرد، قامت؛ افراشته یک دل، یگانه و یکپارچه در برابر متجاوز ایستادند. رزم نامه ای که سلاحداران شجاع ایران در جریان جنک سرنوشت ساز میهنی پدید آوردند، بدون شک در تاریخ جنگ های میهنی بی مانند است و پرچم هایی که بر مزار شهیدان میهنمان برافراشته است بیانگر این واقعیت است که حکیم سخن فرمود:

همه سر به سر تن به کشتن دهیم – از آن به که کشور به دشمن دهیم

هم میهنان! هر روز که می گذرد با درس آموزی از تجربه نبردهای میهنی ودفاع مقدس مان در می یابیم اندیشه ی ملت گرایی راه نیل به استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی حقانیت تاریخی خود را آشکارتر میکند. این اندیشه با تجاوز، بیداد، برتریجویی و تبعیض، اختناق، توسعه طلبی، دروغ، استثمار و استعمار آشتی ناپذیر است از اینرو زورمداران در جای جای جهان تمامی توان خود را بکار می گیرند تا مانع شناخت ملتها از نیروی پایان ناپذیر و جایگاه شایسته خود شوند، ولی ما از تاریخ آموخته ایم راز ماندگاری ایران در نگهداشت پیوندهایی است که همبستگی، یگانگی و پویایی ملت را انسجام می بخشد و از آن پاسداری می کند.

حزب ملت ایران به پیروی از آموزه های رهبران خود زنده یادان پروانه و داریوش فروهر قهرمانان ملت گرایی ایرانی، در درازای بیش از ۶۰ سال فعالیت سیاسی پیگیر همواره بر حقوق ملت، آزادی، استقلال و همبستگی ملی ایرانیان از آذری، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن، تهرانی، اصفهانی، شیرازی و… پای فشرده است و سیاست ایجاد ترس و وحشت نسبت به شهروندان بویژه ناراضیان و منتقدان و مخالفان قانونی را بی اثر دانسته این روش را راهگشای نارسایی های ایجاد شده نمی داند و نگاه دوگانه نسبت به اقوام و شهروندان نیز “اصل یکسان بودن آحاد ملت در برابر قانون را” به شعاری درون تهی بدل کرده است، و موجب رشد بی قانونی و فرار مغزها و نیروهای مفید جامعه ارزیابی می کند.

و بر این باور است آزادی، ناوابستگی، عدالت اجتماعی، ایجاد امنیت واقعی ملی و رشد و توسعه متوازن و همه جانبه به اجرای دو عامل اساسی زیر بستگی دارد:
یکم: استقرار سامانی مردم سالار و قانونمند در داخل
دوم: در سیاست خارجی اتخاذ موازنه منفی و گام نهادن به مرحله ای از تعامل با جهان بر مبنای حفظ منافع ملی و برابری و رعایت احترام متقابل و دوری گزیدن از دیپلماسی واکنشی و باج دادن های غیر ضروری برای ایجاد موازنه در برابردیگر قدرتهای جهانی.

حزب ملت ایران راه برون رفت از مشکلات پیش روی را دست کشیدن از تمامیت خواهی و باز پس دادن تمامی حقوق ملت را که در قانون پیش بینی شده است به ملت می داند.
-۱ برقرار باد سامان مردم سالاری خواست ایرانیان
-۲ برچیدن زندان سیاسی یک خواست ملی است
-۳ درود به شهیدان و جانبازان دفاع میهن
-۴ پر توان باد بازوان نگهبانان راستین مرزهای ایران

حزب ملت ایران
تهران سوم خرداد ۱۳۳۲ خورشیدی


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.