پیام خامنه ای برای ایرانیان خارج از کشور

جمعه, ۱۰ام آبان, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

شما بیایید داخل کشور و مجازاتی را که قانون برای شما میگذارد و عدالت میگذارد این مجازات را تحمل کنید. مجازات بشید. یعنی بیائید اعدام را یا حبس را، یا سایر مجازات ها را تحمل کنید برای اینکه از عذاب الهی و نغمه الهی خودتان را نجات بدید.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید