خبرهای نادرست منتشر می‌کنند!

شنبه, 17ام اسفند, 1398
اندازه قلم متن

یک ـ آقایِ بابک داد در نوشته خود: هدف “سوداگرانِ شایعه” چیست؟ به درستی به این سوداگران اشاره کرده است. این موضوع مهمی است. حکومت اسلامی با همه قدرت ویرانگر خود شبانه روز مردم را زیر بمبارانِ خبرهایِ نادرست قرار داده است تا گسترش ویروس کرونا و ناکارآمدی‌های خود را بپوشاند. حتا می‌خواهند ویروسِ کرونا را هم بی خطر و هم به دشمنان وصل کنند. خامنه‌ای از هیچ دروغ و ریاکاری رویگردان نیست و می‌گوید بروید دعا کنید کار درست می‌شود!

دو ـ فیلم کارتنی‌ای که منتشر شده، همآن گونه که بابک داد هم به درستی به چند پیام آن، که دامی است برایِ فریب ساده دلان، اشاره کرده است، ساخته دست هایِ پنهان حکومتِ اسلامی است و ستونِ اصلی‌اش بر پیش بینی‌های یک آدمِ خیالی با داستانی خیالی تر استوار است تا نگاه مردم را از نا کارآمدی، بی برنامگی و نادانی حکومت در برابر فاجعه‌ای که می‌رود کشتار بزرگی را درایران سبب شود، به جانب هایِ دیگر منحرف کند. نتیجه کلی چنین کارتنِ تبلیغیِ شومی چنین می‌شود که: همه چیز ار سال‌ها پیش برنامه ریزی شده است؛ ویروس کشنده کرونا به شکلی هدفمند وسیله چین یا آمریکا در جهان منتشر شده است؛ ترامپ را ترور خواهند کرد؛ آخرِ زمان خواهد شد و سر آخِر هم کسی در انتهای کارتن در آمریکا رو به قبله نمار می‌خواند و گوینده (به گمان عاملِ امنیتیِ حکومت) از بیننده پرسش می‌کند که این کیست که در آمریکا رو به قبله نماز می‌خواند؟ بنابراین می‌خواهد به این شیوه بگوید که سرانجام اسلام بر همه جا تسلط یافته و حتا آمریکایی‌ها نیز مسلمان می‌شوند!

از این مسخره تر و قلابی تر نمی‌شد اندیشه‌ها و خیال هایِ مالیخولیاییِ آدمی چون آخوند خامنه‌ای و پیروانِ نادان تر از او رابه نمایش گذارد.

جوانان از همه هُشیارترند

این چنین ویدئو‌ها، کارتن‌ها و هر آنچه که در راستایِ سیاستِ شوم خامنه‌ای برایِ پنهان کردنِ نادانی و ناتوانی خود و وضع آشفته حکومت است را نباید برایِ دیگران فرستاد و منتشر کرد. جوانان ما به ویژه که توان و تحرک بیشتر دارند، بی گمان خود هُشیار هستند. واژگونه آن، باید کارِ کسانی را با همه توان بازتاب داد که در ایران با زحمتِ زیاد و پذیرشِ خطر فیلم هاییِ کوتاه تهیه کرده و چهره درست آنچه در ایرانِ امروز رُخ می‌دهد، شمارِ بیماران و در گذشتگان و سهل انگاریِ حکومت را نشان می‌دهند.

تبلیغ هایِ شوم و دروغینِ حکومت را باید با داده هایِ درست از میان بُرد.

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.