جبهه ملی ایران: شصت سال پس از کودتا

شنبه, 26ام مرداد, 1392
اندازه قلم متن

jebheاکنون که شصت سال از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ سپری شده و ما بر بلندای برج زمان ایستاده و به گذشته ای که زیر پای ماست نظر می افکنیم، خیلی بهتر از پیش و روشن تر از قبل میتوانیم به عمق فاجعه کودتای۲۸ مرداد و اثرات منفی و مخربی که آن کودتا بر میهنمان ایران و منطقه خاورمیانه و حتی بر صلح و امنیت جهانی برجای گذاشته پی ببریم.

امروز که ده ها جلد کتاب خاطرات عوامل اجرائی کودتا و هزاران مقاله از طرف پژوهشگران تاریخ و سیاست مداران و جامعه شناسان منتشر گردیده و صدها برگ اسناد محرمانه سی ساله مربوط به کودتا از سوی سازمان های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا افشا گردیده و اسرار آن از پرده بیرون افتاده است، معلوم گردیده که چه توطئه خائنانه ای علیه منافع و حاکمیت ملی ایران و استقلال و آزادی این کشور صورت گرفته است. امروز عذر خواهی رسمی خانم مادلین آلبرایت و زیرخارجه اسبق آمریکا از ملت ایران به جهت دخالت آن کشور در کودتای ۲۸ مرداد به استحضار مردم جهان رسیده است.

پیش از کودتا در ایران دولت ملی دکتر محمد مصدق طی مبارزه ای دشوار و نفس گیر، دست دولت استعمارگر انگلیس را که سال ها منابع نفت این کشور را به ثمن بخس به یغما میبرد و چون دولتی پنهان تمام شئون این مملکت را زیر سلطه خود داشت از این کشور کوتاه کرد و راه غارت ثروت های ملی و دخالت های سیاسی انگلیس را مسدود نمود. دولت ملی با رعایت قانون و احترام به حقوق ملت ، آزادی های اساسی مردم مانند آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و آزادی انتخابات را در معرض دید همگان قرارداد. دولت ملی با اتخاذ سیاست های اقتصادی خردمندانه، توانست تنها دوران دو سال و چهارماهه ای را درطول یک قرن اخیر به منصه ظهور برساند که بیلان اقتصادی این کشور حتی بدون فروش نفت مثبت گردیده است. دولت ملی با ملی کردن شیلات، حقوق ملت ایران را از اتحاد جماهیرشوروی بازستاند. آن دولت با اجرای برنامه هائی مانند تاسیس سازمان تامین اجتماعی، لوله کشی آب تهران، ساختن مدارس متعدد ازمحل اختصاص پنج درصد از عواید شهرداری ها برای رفع نیازهای آموزشی و ده ها اقدام مفید دیگر گام های بلندی در راه اعتلا و شکوفائی این مرز و بوم برداشت. آن دولت درستکار و پاک دامن نشان داد که برای عظمت ایران و سعادت و رفاه ملت ایران می اندیشد و قدم برمیدارد. در آن دوران ایران به شکل الگوئی از کشوری دارای استقلال واقعی و دموکراسی حقیقی و صاحب حاکمیت ملی درآمده بود که تمام کشورهای منطقه و حتی تمام کشورهای جهان سوم در سراسر دنیا بدان چشم دوخته بودند. و این همان چیزی بود که برای غارتگران جهانی قابل تحمل نبود و حتی برای سوسیال امپریالیسم شوروی نیز نمونه ای نامطلوب بود و آن را در مقابل اهداف و شعارهای انترناسیونالیستی خود تلقی میکرد و لذا همگی مصمم شدند تا این ویترین آزادی واستقلال وپیشرفت را در هم بشکنند.

سرهنگ وودهاوس کارمند بلندپایه اینتلجنت سرویس انگلیس مامور طراحی نقشه کودتا گردید. سناریوی عملیات «چکمه» توسط او تنظیم گردیده و به آمریکا برده شد. برادران دالس که یکی در راس سازمان «سیا» و دیگری وزیر امورخارجه بود، آن را تصویب کردند و سپس ژنرال آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا بر آن مهر تایید نهاده و اجرای آن را دستور داد. کرمیت روزولت رئیس شعبه خاورمیانه ای سیا به فرماندهی عملیات برگزیده شد. ژنرال شوارتسکف در اروپا با اشرف پهلوی خواهرشاه ملاقات نموده و او را مخفیانه روانه ایران کرد که شاه را دقیقا در جریان برنامه ها قراردهد. چمدان های دلار برای تامین مالی کودتا و اجیر کردن مزدوران به طرف ایران سرازیر شد. پادشاه کشور دست اتحاد در دست عوامل سیا و اینتلجنت سرویس گذاشت و گوش به رادیو بی بی سی سپرد تا رمز شروع عملیات را در نیمه شب از آن رادیو بشنود و اطمینان خاطر پیدا نماید. سایر عوامل داخلی انگلیس و آمریکا مانند برادران رشیدیان، برخی نظامیان وطن فروش مثل فضل الله زاهدی، نعمت الله نصیری و تیمور بختیار با نیروهائی که تحت امر داشتند، چاقوکشان حرفه ای به سرکردگی عناصری چون طیب حاج رضائی، حسین رمضان یخی و دار و دسته شعبان جعفری همراه فواحش فسادخانه معروف تهران، بعضی روحانیون درباری مثل آیت الله بهبهانی، برخی از خائنینی که قبلا خود را همسو با نهضت ملی نشان داده بودند مانند مظفربقائی و آیت الله کاشانی، مجموعه ای بودند که در این کودتای ننگین نقش ایفا نمودند.

کودتا مسیر توسعه سیاسی و پیشرفت اقتصادی و کرامت انسانی را در این مرز و بوم بست و سرکوب و اختناق را آغاز کرد. رهبر نهضت ملی را برای همه عمر به زندان افکند. کودتاچیان نفت ملی شده ایران را در همان ماه های اول پس از کودتا به کنسرسیومی که انگلیس و آمریکا هر یک چهل درصد از سهام و چند کشور اروپائی هم جمعا بیست درصد از سهام آن را داشتند پیش کش نمودند و اهداف اصلی و دست آوردهای نهضت ملی را برباد دادند. آیا به جزکودتای ۲۸مرداد و ۲۵سال حکومت دیکتاتوری و فاسد و ضدملی پس از آن که تمام آزادی ها و حقوق اساسی ملت ایران را زیرپا گذاشته بود چه عاملی میتوانست زمینه ساز و مسبب انقلاب سال ۵۷ بشود؟. علی التحقیق انقلاب بهمن ۵۷ عکس العمل تاریخی ملت ایران به کودتای تاسف بار ۲۸ مرداد ۳۲ بود، انقلابی که با اهدافی چون نیل به استقلال و آزادی و عدالت و برچیدن بساط دیکتاتوری صورت گرفت.

اما هزاران دریغ و افسوس که حاکمیت برآمده از انقلاب اهداف انقلاب را به دست فراموشی سپرد و راه انحصارطلبی و عدم رعایت آزادی ها و حقوق انسانی ملت ایران را در پیش گرفت که نتیجه آن امروز به صورت بحران سیاست خارجی و تنگناهای گوناگون داخلی مانند فسادهای مالی باورنکردنی،گرانی و تورم طاقت فرسا، فقر و بیکاری، فحشاء و اعتیاد و بیماری های اجتماعی دیگرآن چنان گریبان ملت ایران راگرفته است، که بازماندگان رژیم برخاسته از کودتای ۲۸مرداد خود را تطهیرشده تصورمیکنند. ولی از چشم هر انسان ژرف نگر و از منظر تجزیه و تحلیل جامعه شناختی، ریشه مصائب بزرگی که امروزملت ایران بدانها مبتلاست باید در کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و عمل کرد ۲۵ ساله رژیم برآمده از آن کودتا جستجو شود. اگر امروز جامعه جهانی نگران مناقشات خونبار کشورهای منطقه حساس خاورمیانه است و تروریسم کور منطقه و جهان را مورد تهدید قرار داده است به قدر یقین یکی ازعلل مهم آن، کودتای۲۸ مرداد در ایران و براندازی حکومت ملی و مبتنی بر دموکراسی و استقلال در این کشوراست کشوری که الگوی دموکراسی برای تمام کشورهای منطقه بود و میتوانست مردم سالاری خود را به تمام منطقه سرایت دهد.تا ازبروز معضلات خطیر فعلی پیشگیری گردد.

جبهه ملی ایران کودتای ننگین و بیگانه ساخته ۲۸ مرداد ۳۲ و عوامل داخلی خائن برپا کننده آن را محکوم میکند و آن کودتای شوم را سرآغاز مفاسد و مشکلات ایران و منطقه میداند و اعتقاد دارد که برقراری دموکراسی و رعایت حقوق بشر تنها راه حل برای مسائل ومشکلات تمام کشورهای خاورمیانه و حفظ صلح و امنیت جهان میباشد.

تـهران – جـبـهه مـلی ایـران
۲۷مردادماه ۱۳۹۲


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

۱۰ نظر

 1. من از دوستان و سروران گرامی‌م میخواهم که نوحه‌خوانی بر قبر ۲۸ مرداد را اصولا و کلا پایان بخشند. اگر از این همه تشتت تاریخ معاصر درس نمیگیرند لااقل از آن اندیشه سنتی شیعیان تندرو عبرت گیرند که همواره می‌پندارند تمام مصیبت‌ها از سقیفه ناشی شده است.
  بیایید کاری کنید! تاریخ را برای کلاس واگذارید! هیچ گذشته‌ای بجز حال حاضر ما هیچ وجودی ندارد.
  ملی کردن نفت و مخابرات هم راه نیست؛ چاه است. به بازار آزاد بیندیشید! و اگر خیلی هنر و توان دارید یرای پرت‌ها و ریخت‌وپاش‌های الباقی فکری کنید!
  زنده باشید همه!
  بدرود!

 2. من به شما طرفداران مصدق پیشنهاد می‌کنم خود پیشقدم شوید و مصدق را به نقد بکشید. مصدق هم انسانی‌ بود مانند من و شما. دارا نقاط قدرت و ضعف بود. طرفداری تعصب آلود شما از مصدق و این که هر کس از او انتقاد می‌کند برآشفته میشوید با آن چه که شما از دیکتاتوری شاه میگویید همخوانی ندارد. ولی‌ وقتی‌ خود مصدق را به نقد بکشید سخن شما گوش شنوا پیدا خواهد کرد. تا زمانی که مصدق را خطا ناپذیر می‌دانید و هیچ انتقادی را بر نمی‌‌تابید مخاطب چندانی پیدا نخواهید کرد.

  اگر به دموکراسی اعتقاد دارید، همان طور که ادعا می‌کنید، پس قواعد آن را هم بپذیرید و اجرا کنید. آن چه شما می‌کنید به کیش شخصیت بیشتر شبیه است. این را هم اضافه کنم که شما شاید نمی‌دانید ولی‌ برای نسل جوان ایران مصدق هیچ جذابیتی ندارد.

 3. بله کودتا بویژه وقتی ارتجاع داخلی به سرویس های خارجی برای برانداختن دولت قاونی کمک کند، ننگین است!
  یک کاربر سایت ملیون ایران

 4. “کودتای ننگین”؟؟؟ شما شیفتگان مصدق مثل این که معنی‌ کودتا را هم نمی‌‌دانید. یعنی‌ می‌خواهید کار‌های غیر قانونی‌ مصدق را انکار کنید ولی‌ استفاده از نیروی قهریه برای برکناری یک نخست وزیر قانون شکن را کودتا آن هم از نوع “ننگین” به نامید. اخر مگر کودتا ننگین یا غیر ننگین هم دارد؟ آخر مگر میشود یک حکومت علیه خودش کودتا کند؟ هر کس هم از شما یا مصدق عزیز شما انتقا کند فورا یک مشت اتهامات از پیش آماده شده را بر سرش می‌ریزید. شما فکر می‌کنید با یک مشت دهاتی طرف هستید؟

 5. !به این ترتیب شما باید طرفدار دیکتاتوری گذشته و یا کنونی باشید، چون فقط شاه با کودتا ی ۲۸ مرداد و خمینی با بهمن ۵۷ توانست “کاری” بکند.
  یک کابر سایت ملیون ایران

 6. نوحه خوانی و یاوه سرایى تا کى. اگر قیام ٢٨ مرداد که شما آنرا بنادرست کودتا میخوانید عامل و زمینه ساز انقلاب ۵٧ بود. در این سى و اندى سال که از انقلاب گذشته است چه کرده اید. چرا با اینکه یک بار پیش از انقلاب و یکبار هم بعد از انقلاب حکومت بدست عوامل جبهه ملى ( بختیار و بازرکان) داده شد کارى از پیش نبردید. واقعیت اینست که شما جمعى روضه خوان فکل کراواتی بدون پشتوانه مردمى هستید که به نالیدن عادت دارید و با تبدیل ٢٨ مرداد به عاشورایى دیگر مى خواهید براى خودتان کسب وجهه کنید.

 7. متاسفم که هنوز هم پس از گذشت ۶۰ سال و ادعای دموکرات بودن شهامت شنیدن و تحمل واقعیت را ندارید. یک لینک و یک جوابیه در خصوص دروع عدم فعالیت جبهه ملی در سالهای بعد از ۳۲ در این سایت گذاشته بودم ولی هر دو را حذف کردید.
  بالاخره مردم واقعیت را خواهند دید و چهره واقعی شما برای همه معلوم خواهد شد.
  باز هم می گویم و شما هم می نوانید بازهم حذف کنیدکه:
  عدم فعالیت جبهه ملی ایران به استناد روزنامه اطلاعات دروغ محض است و به طور مشخص در سال ۳۹ تا ۴۱ به طور مرتب میتینگ و تظاهرات برگزار می کردند. هیچ یک حتی پس از زندان رفتن از مشاغل خود کنار گذاشته نشدند و تا پایان عمر از دولت حقوق بازنشستگی می گرفتند… مظلوم نمایی بس است… شما حتی تحمل شنیدن نظر مخالف خود را ندارید…. خدا مصدق را از شما نگیرد که بدون او تا به حال صد باز از صحنه سیاسی ایران حذف شده بودید!!!!

 8. جبهه ملی در آن زمان از حزب ایران، حزب مردم ایران، حزب زحمتکشان ملت ایران، جمعیت آزادی مردم ایران و … تشکیل شده بود. امروز هم این احزاب کم و بیش در جبهه ملی ایران شرکت دارند. جبهه ملی ایران نیروئی بود که توسط مصدق بنیاد گذاشته شد و او را در تحقق هدف ملی کردن صنعت نفت یاری نمود. جبهه ملی امروز بر اوج ننشسته است. مسئول تحویل کشور به روحانیون هم جبهه ملی نیست بلکه دیکتاتوری است که ۲۵ سال در ایران بعد از کئدتای ۲۸ مرداد بر ایران حاکم بود و به جبهه ملی و احزاب ملی امکان فعالیت سیاسی نداد و در عوض روحانیون از امکانات تبلیغاتی مانند مسجد جلسات قرآن خوانی و ارتباط با مردم برخوردار بودند. جبهه ملی تا مدت کوتاهی قبل از انقلاب امکان فعالیت نداشت. نگاه کنید به حادثه معروف به کاروانسرا سنگی. رهبران آن دائما در زندان بودند. حدود یکسال و نیم پیش از انقلاب هم سران جبهه ملی به شاه هشدار دادند که قانون اساسی مشروطه و حقوق و آزادی های مردم را رعایت کند، اما او توجهی به این هشدار ننمود. زمانی که شاه صدای انقلاب مردم را شنید دیگر خیلی دیر شده بود. مملکت دست جبهه ملی نبود که آن را دو دستی تقدیم کسی کند. شاه تنها زمانی که دید هیچ راهی ندارد نخست وزیر را به دکتر صدیقی و دکتر بختیار پیشنهاد نمود. مسئولیت وضعیت یک کشور همیشه به گردن حکومت است، نه اپوزیسیون. آنهم حکومتی که بعد از ۲۸ مرداد بطور خودکامه و به تنهائی حکومت کرده بود.
  یک کاربر سایت ملیون ایران

 9. به عنوان یک ایرانی که در آن سالها متولد نشده بود بسیار مایلم بدانم که آن جبهه ملی متشکل از کدام احزاب بود که شده بود جبهه و اینک متشکل از کدام احزاب است که شده است جبهه!!!! اگر دستآورد ملی کردن صنعت نقت را به این جبهه و دکتر مصدق تسبت دهیم که منتهای بی انصافی به بقیه دست اندرکاران این دستآورد است.. آیا وقتش نرسیده است که همان جبهه ملی بر اوج نشسته برای تقدیم دودستی به ظاهر انقلاب ایران به روحانیون از ملت ایران عذرخواهی کند!!!! فکر کنم بیش از مصرف ۶۰ سال گذشته برای تنها یک دستاورد از ایشان تشکر شده است!! تشکر بس است کمی هم مسولیت پذیر باشید و به خاطر اشتباهاتتان که به نابودی چند نسل انجامیده حداقل در ظاهر از مردم ایران عذر خواهی کنید…

لینک از سایتهای دیگر به این مطلب

 1. جبهه ملی ایران: شصت سال پس از کودتا - سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، شاخه آمریکا