تصـاویری از انقلاب مشروطه در ایران

دوشنبه, 28ام مرداد, 1392
اندازه قلم متن

جنبـش مشروطه یا انقلاب مشروطیت مجموعه کوشش‌ها و رویدادهائی است که در دوره مظفرالدین شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران شد.

از ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه نارضایتی مردم از ظلم وابستگان حکومت رو به رشد بود. شروع جنبش را معمولاً از ماجرای گران شدن قند در تهران ذکر می‌کنند. علاءالدوله حاکم تهران هفده نفر از بازرگانان و دونفر سید را به جرم گران کردن قند به چوب بست. این کار که با تائید عین الدوله صدراعظم مستبد انجام شد اعتراض بازاریان و روحانیان و روشنفکران را برانگیخت.

خواست برکناری عین الدوله و عزل مسیو نوز بلژیکی و حاکم تهران و حتی عسگر گاریچی به میان آمد و اعتصاب در تهران فراگیر شد. عده‌ای از مردم و روحانیان به صورت اعتراض به حضرت عبدالعظیم رفتند.

مظفرالدین شاه وعده برکناری صدراعظم و تشکیل عدالتخانه را داد. هنگامی که به وعده خود عمل نکرد علما از جمله سیدین سندین آقا سید محمد طباطبائی و آقا سیدعبدالله بهبهانی به قم رفتند و تهدید کردند که کشور را ترک می‌کنند و به عتبات عالیات خواهند رفت. عده ای هم در سفارت انگلیس متحصن شدند. عین الدوله با گسترش ناآرامیها در شهرهای دیگر استعفا کرد و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله صدراعظم شد.

شاه فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ شمسی امضا کرد و حکومت مشروطه برای اولین بار در ایران تأسیس شد.

پس از مرگ مظفرالدین شاه، ولیعهد او محمدعلی میرزا شاه شد و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. او در مراسم تاجگذاری خود نمایندگان مجلس را دعوت نکرد.

محمدعلی شاه به مجلس رفت و سوگند وفاداری یاد کرد. پس از چند روز عده‌ای را علیه مجلس در اطراف آن جمع کرد و به درگیری با نمایندگان و مدافعان مجلس پرداختند. با بمبی که یاران حیدرخان عمواوغلی به کالسکه حامل محمدعلیشاه انداختند به مقابله جدی با مجلس پرداخت و به باغشاه رفت و بریگاد قزاق را برای مقابله با مجلس آماده کرد.

فرمانده بریگاد قزاق حمله به مجلس را آغاز کرد. لیاخوف با نیروهایش مجلس را محاصره کردند و ساختمان مجلس و مدرسه سپهسالار را در ۱۴۸۱ گیلکی، را به توپ بستند.

پس از حمله به مجلس و پخش خبر آن، در شهرهای دیگر ایران شورش‌هایی برخاست. مردم تبریز و بختیاری‌ها با شنیدن خبرهای تهران به هواداری از مشروطه و مخالفت با محمدعلی شاه برخاستند. علی مسیو، ستارخان، باقرخان و حیدرخان عمواوغلی در تبریز به بسیج مردم و سازماندهی نیروی مسلح (مجاهدین مشروطه) برای مقابله نیروهای دولتی دست زدند.

مجاهدین بختیاری با حرکت به سوی تهران و با همراهی مجاهدین شمال به فرماندهی سپهدار اعظم که در نزدیکی تهران به هم پیوستند، پس از شکست مقاومت نیروهای استبداد صغیر موفق به فتح تهران شدند. عکس های زیر مربوط به حوادث روی داده در این مقطع تاریخی است.

از: فرارو

صدراعظم و وزراء هیئت تجار که دست خط مشروطه را به مجلس آورده اند

صدراعظم و وزراء هیئت تجار که دست خط مشروطه را به مجلس آورده اند

مظفر‌الدین شاه در مراسم گشایش دوره اول مجلس شورای ملی

مظفر‌الدین شاه در مراسم گشایش دوره اول مجلس شورای ملی

افتتاح مجلس شورای ملی با حضور احمد شاه و نایب السلطنه علیرضا خان عضدالملک

افتتاح مجلس شورای ملی با حضور احمد شاه و نایب السلطنه علیرضا خان عضدالملک

از راست؛ علیقلی خان سردار اسعد بختیاری یکی از دو فاتح تهران و محمد ولی خان تنکاینی سپهدار اعظم

از راست؛ علیقلی خان سردار اسعد بختیاری یکی از دو فاتح تهران و محمد ولی خان تنکاینی سپهدار اعظم

تشییع یکی از مجاهدین که در جنگ کشته شده است

تشییع یکی از مجاهدین که در جنگ کشته شده است

مجاهدین مشروطه خواه پس از فتح تهران

مجاهدین مشروطه خواه پس از فتح تهران

مجاهدین مشروطه خواه پس از فتح تهران

مجاهدین مشروطه خواه پس از فتح تهران

مجاهدین مشروطه خواه پس از فتح تهران

مجاهدین مشروطه خواه پس از فتح تهران

جمعی از مشروطه خواهان مسلح

جمعی از مشروطه خواهان مسلح

یپرم خان و سردار اسعد از فاتحان تهران

یپرم خان و سردار اسعد از فاتحان تهران

ستارخان

ستارخان

باقرخان

باقرخان

محمد علی شاه و وزرای او در باغ شاه بعد از به توپ بستن مجلس

محمد علی شاه و وزرای او در باغ شاه بعد از به توپ بستن مجلس

اعدام چند تن از مشروطه خواهان به دست سربازان قزاق در تبریز

اعدام چند تن از مشروطه خواهان به دست سربازان قزاق در تبریز

جمعی از زندانیان مشروطه خواه در باغ شاه پس از به توپ بستن مجلس

جمعی از زندانیان مشروطه خواه در باغ شاه پس از به توپ بستن مجلس

عمارت مجلس بعد از به توپ بسته شدن به امر محمد علی شاه

عمارت مجلس بعد از به توپ بسته شدن به امر محمد علی شاه

پل کوئیک لیاخوف و قشون قزاق

پل کوئیک لیاخوف و قشون قزاق

محمد علی شاه و لیاخوف چند روز قبل از به توپ بستن مجلس

محمد علی شاه و لیاخوف چند روز قبل از به توپ بستن مجلس

ساختمان مجلس شورای ملی

ساختمان مجلس شورای ملی

وکلای انجمن آذربایجان در سال نخست مشروطه در میانه حاج نظام الدوله و در دست راست او شیخ سلیم ایستاده است

وکلای انجمن آذربایجان در سال نخست مشروطه
در میانه حاج نظام الدوله و در دست راست او شیخ سلیم ایستاده است

عده‌ای از نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی

عده‌ای از نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی

اجتماعی از مشروطه خواهان روحانیون در کنار دیوار سفارت انگلیس در تهران

اجتماعی از مشروطه خواهان روحانیون در کنار دیوار سفارت انگلیس در تهران

آیت‌اله طباطبایی، شیخ فضل‌اله نوری و جمع دیگری از روحانیون

آیت‌اله طباطبایی، شیخ فضل‌اله نوری و جمع دیگری از روحانیون

تصویر موسیو نوز بلژیکی با لباس عربی

تصویر موسیو نوز بلژیکی با لباس عربی


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.