افسانه خاکپور: تامین آزادیها و حقوق انسانی ملت ایران یک ضرورت مبرم

جمعه, 15ام مهر, 1401
اندازه قلم متن

افسانه خاکپور

با توجه به شرایط بحرانی هفته های گذشته در کشورمان، ادامه سانسور و قطع اینترنت و ارتباطات شهروندان با یکدیگر و با جهان خارج با دست زدن به کشتار معترضین و دستگیری غیرقانونی عده ای دیگر، تهاجم گسترده حکومت به حقوق ابتدایی مردم ایران و بخصوص نادیده انگاشتن حق اعتراض مسالمت آمیز همه شهروندان اعم از زنان و جوانان در هفته های اخیر نشانگر عدم درک و عدم تحمل حکومتگران ازشنیدن خواستهای جوانان وزنان و شهروندان برای آزادی و دمکراسی و برقراری عدالت است.

نمیتوان هم به ابزار پیشرفته تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ جهانی دست یافت وهم شهروندان را به چشم بردگان وزیردستان خود فرض کرد و با قوانین خفت بارو تبعیض آمیزو واپس گرا براین سرزمین درحال جوش و خروش حکمرانی کرد.

بی شک استبداد دینی وحکومت مطلقه با تنوع فرهنگی و سطح آگاهی و آزادگی مردم ایران سازگاری ندارد.

ملت ایران درشهرو روستا یکپارچه وهماهنگ میرود تا علیه زور و ستم، فساد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بالایی ها و تبعیض میان ثروتمندان و تهی دستان، تبعیض میان شهروندان و اقلیت ها و تبعیضات بیشمار قانونی علیه زنان و دراعتراض به زندانی کردن مخالفان ودرمخالفت با حکم اعدام آینده ای دیگر را رقم زده و تجربه خونبار خود را برای جهانیان بازگوید.

سانسوروکشتارجوانان این سرزمین و زندانی کردن معترضین بی سلاح و ناراضی هیچ وجهه قانونی وحقوق بشری نداشته و حاکمان موظف به حفظ جان، آسایش و حق زندگی و حق حیات هرانسان میباشند.

دراین شرایط بحرانی وناروشن اما تشویق وترویج کاربرد خشونت از طرف معترضین و جوانان حاصلی جزبالا بردن آمارکشته ها و تشدید سرکوب و تشنج و نهایتا جنگ داخلی و هرج و مرج و انتقام جویی و آدمکشی نیست.

وعده لیبیایی و سوریه ای شدن به مردم ایران همانا درخور ملیجک ها و جیره خواران قدرتهای خارجی است.

به همین دلیل معترضین جوان و زنان آزاده ایران میبایست از کاربرد خشونت پرهیز کرده ازآتش زدن مساجد و بانکها یا تخریب اموال عمومی بوسیله عوامل نفوذی جلوگیری کرده تا باشد که در این مبارزه نابرابر به مرحله بیان خواستهای مشروع خود برسند و بدین طریق سرکوبگران را به عقب نشینی، پرداخت هزینه، استعفا و محاکمه وادارند.

زنان ایران که طبق قانون اساسی مدنی و کیفری ج اسلامی در حد محجورین وصغار قراردارند نه تنها علیه حجاب اجباری که برای کسب همه حقوق انسانی خود به همراهی مردان به خیابان آمده اند دیگر از پای نخواهند نشست.

ازهمان ابتدای استقرارج اسلامی زنان پیشروعلیه حجاب اجباری وبرای حفظ حقوق انسانی خود مبارزه کرده و این مبارزه را نسل به نسل بر دوش گرفته و به پیش برده اند.

اما حقوق پایمال گشته زنان برخلاف تبلیغات رسانه ای چند تنی تنها به حجاب اجباری و درخواست لغو آن ختم نمی گردد.

و هیچکسی رهبرو قهرمان مبارزات برابری طلبانه زنان تحت ستم حکومت اسلامی نیست جز خود زنان آگاه و حق طلب ایران که با زورگویی و تبعیضات ریشه داردر مصاف هرروزه با ارتجاع حاکمند.

طبق قانون مدنی متاثر از فقه شیعه و سنت هرگز حتی در زمان شاه نیز حقوق زنان برای حق ازدواج، حق طلاق، حضانت کودک، حق برابری با مردان در ارث، در حق انتخاب شغل و مسکن برسمیت شناخته نشده است.

البته در دوران پهلوی دوم تنها شرط و شروطی برای حق طلاق و موانعی برای چند همسری توسط حقوق دانان گذاشته شد اما تصمیمات اساسی و اختیارات درزندگی خانوادگی و زناشویی بعهده مرد یا رییس خانواده بوده و میباشد.

بعنوان جنس دوم در سطح سیاسی و اجتماعی نیز زنها نمیتوانند به همه مشاغل و پست هایی که برای مردان در نظر گرفته شده راه یابند.

در حقوق کیفر اسلامی، زنان به درجه بندگان و کنیزان شوهر و پدر خود رسیده و شهادت و قسمشان اعتبار قانونی ندارد و حق حیات و قتلشان بدست پدر یا شوهر مباح بوده و در بعضی موارد مجازاتی ندارد یا مجازات آن در حد قتل نیست.

بی دلیل نیست که در پناه چنین قوانین جرم پروری درسالهای اخیر شاهد قتل عمد زنان بیشماری بدست پدر یا شوهرانشان یا مردان در جمهوری اسلامی بوده ایم.

فقدان عدالت و مجازات برای مردان قاتل آسیب های روانی و فرهنگی عمیقی بر جامعه وارد کرده است که مرمت روحی و روانی آن سالها بطول می انجامد.

تامین کلیه حقوق انسانی زنان و لغو حجاب اجباری یک ضرورت و یک خواست امروز مردان و زنان ایران است.

و به موازات آن خواست رفع تبعیض، برقراری عدالت، لغو اعدام و حبس طولانی مدت، شکنجه های جسمی چون شلاق، قصاص و قطع عضو و شکنجه های روانی و روحی چون توبه واعترافات اجباری باید از قوانین ایران فردا محو گردد.

آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، محاکمه ماموران و مسئولان سرکوب از جمله خواستهای دمکراتیک ایرانیان داخل و خارج از ایران یک درخواست فوری و بدون قید و شرط است.

انحلال گشت غیر قانونی ارشاد پاسخگویی و تحقیق بیطرفانه درباره قتل مهسا امینی و سایر جوانانی که در این روزها در تظاهرات یا در زندانها به قتل رسیده یا دستگیر شده‌اند گام اندکی است بر پرونده‌ای سیاه و حجیم.

یک اکتبر دو هزار و بیست و دو


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

برچسب‌ها:

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.