امیر بیگلری: مامِ میهن به این دانشجویان و‌ دانش‌آموزان می‌بالد

یکشنبه, 17ام مهر, 1401
اندازه قلم متن

سه هفته از آغازِ قیامِ ملتِ بزرگِ ایران می‌گذرد، قیامی که زنده و پوینده در بخش‌های مختلفِ جامعه در جریان است و هر روز شاهدِ همسویی و همبستگیِ فزایندهٔ این بخش‌ها هستیم.  

 

یکی از نقاطِ قوتِ این جنبش حضورِ جدیِ دانشجویان و دانش‌آموزان است که در جای جایِ کشور اقدام به اعتراضات و اعتصاباتِ گسترده نموده‌اند. دانشگاه‌ها و مدارس به یقین از نیروهای محرکهٔ بسیار ارزنده در جنبش‌های اجتماعی هستند، زیرا دانشجویان و دانش‌آموزان در اوجِ شور و شوق‌اند و میل به تغییر و پیشرفت از ویژگی‌های بارزِ آنان است. افزون بر این، در بسیاری موارد قادرند که خانواده‌ها و اطرافیان خود را نیز به حرکت در آورند، و از آنجایی‌که خانواده‌ها از قشرهای مختلفِ جامعه هستند، رشته‌های پیوندِ استواری را میانِ این قشرها پدید می‌آورند. بی‌ دلیل نیست که طیِ این سال‌ها همواره نیروهای امنیتی نسبت به این دو نهاد بسیار حساس بوده‌اند و با عَلَم‌ نمودنِ انواعِ ارگان‌های غیرِ مرتبط با عِلم، از هیچ کوششی برای تحمیلِ ایدئولوژیِ واپسگرایانهٔ خود به آینده‌سازانِ میهن فروگذار نکرده‌اند. 

 

امروز مشاهده می‌کنیم که نسلِ جوان ایدئولوژیِ تبلیغ شده را با کنش‌های گوناگون و با جسارتِ فراوان به سخره گرفته و سبکِ زندگیِ موردِ علاقهٔ خود را آشکارا ابراز می‌کند. این نسل به خوبی دریافته که آزادی حقِ ذاتیِ انسان است، و این حق را شجاعانه فریاد می‌زند. 

 

جامعه‌ای که نسلِ جوانِ‌ آن آگاهی به حقوقِ ذاتیِ خود دارد و برای بهره‌مند شدن از این حقوق هر خطری را به جان می‌خرد، نویدِ فرداهای باشکوهی را می‌دهد. امروز به یقین مامِ میهن به این دانشجویان و دانش‌آموزانِ‌ دلاور می‌بالد. باشد که به زودی در کنارِ یکدیگر جشنِ پیروزی برپا کنیم و زندگی در آزادی و سربلندی را تجربه نماییم. 

 

امیر بیگلری 

۱۶ مهر ۱۴۰۱

amir.biglari1@gmail.com


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.