تارا عظیما: آزادی مطبوعات و بالاترین

چهارشنبه, 11ام مرداد, 1391
اندازه قلم متن

یکی از رسانه هائی که در چند سال اخیر مورد توجه بویژه جوانان واقع شده است سایت انترنتی بالاترین است. کسانی که در بالاترین عضو (کاربر) هستند میتوانند مطالب مورد نظر خود را در آنجا معرفی کرده، نظر خود را در مورد مطالب مختلف بیان نموده و علاوه بر این به تبادل نظر با یکدیگر بپردازند. سایت به خوانندگان امکان میدهد که سریعتر به اطلاعات و اخبار روز دسترسی یابند. وجود سایت بالاترین مثبت است و من به سهم خود از آقای مهدی یحیی نژاد موسس آن و همچنین کارگزاران اولیه آن تشکر میکنم.

اما در کمال تاسف در چند ماه اخیر گروهی با نظرات خاص بالاترین را در چنگال خود گرفته بطور سازمان یافته و سیستماتیک به سانسور و فیلترینگ پیوندها و حذف سایر اعضا یا کاربران توسط “گزارش” های واهی اقدام میکند. گروه مزبور بدین ترتیب از اینکه پیوندهای کاربران با نظرات دیگر به صفحه اول بیاید و عده بیشتری آنها را مطالعه کنند جلوگیری می نماید. اعضای این گروه حتی مطالبی که از طرف دیگران ارائه میشوند و بیان کننده معضلات کشور برای نمونه در مورد مسائل اقتصادی هستند را نیز با رای منفی بدون ارائه کوچکترین دلیلی و ظاهرا بدون اینکه آن را حتی مطالعه کرده باشند، رد میکنند.

متاسفانه بالاترین هم چنین امکانی را به این افراد میدهد. مطمئنم که میتوان سیستم بالاترین را طوری تنظیم نمود که رای منفی ضمن اینکه نظر مخالف خواننده را نشان میدهد، باعث فیلترینگ یک مطلب نشود و چنانچه مطلبی امتیاز کافی آورد به صفحه اول برود بنحوی که تعداد بیشتری از هموطنان قادر به مطالعه آن شوند. بدیهی است برخورد با مطالب حاوی توهین و یا رفتاری خلاف مقررات معقول بالاترین در اینجا مورد نظر نمیباشد.

نگاهی به موضعگیری ها و نظرات آنهائی که اعضا سایر طیف های سیاسی را از انتشار پیوندهای خود مانع میشوند شکی برای یک ناظر باقی نمیگذارد که آنها عموما طرفداران پادشاهی هستند. این طیف خودبخود از امکانات رسانه ای قابل ملاحظه ای در مقایسه با سایر طیف های اپوزیسیون برخوردار است و طرفداران آن کوشش دارند بالاترین را نیز به انحصار خود درآورند تا بدین ترتیب سایر طیف های اپوزیسیون را از این امکان نیز محروم کنند. فراموش نکنیم که آیت الله خمینی قبل از رسیدن به قدرت و در خارج از کشور قول همه گونه آزادی ها را میداد و پس از تصاحب قدرت سانسور و سرکوب خونین مخالفین را آغاز کرد. آن طیف از اپوزیسیون که حتی قبل از رسیدن به قدرت دست به حذف مخالفین از صحنه و سانسور مطالب آنان میزند، نشان میدهد که خطری برای دموکراسی و آینده ایران است.

آنچه کشور ما را بدام جمهوری اسلامی و فجایع آن انداخت ضعف فرهنگ سیاسی در اثر فقدان آزادی و دموکراسی بود. بالاترین میتواند در این زمینه نقش مثبتی ایفا کند اگر به میدانی برای حذف سیستماتیک نظرات مخالف توسط گروه های خاص تبدیل نشود. آزادی و دموکراسی همچنان اولین نیاز جامعه ما برای رسیدن به آینده ای نوید بخش است. بدین جهت از کلیه کاربران و مسئولین بالاترین انتظار میرود که در رفع نقائص یادشده اقدام کنند.

تارا عظیما
۱ اوت ۲۰۱۲
taraazima@googlemail.com


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید