طرح منشور ملیون

سه شنبه, 21ام فروردین, 1386
اندازه قلم متن

در نشست روزهای ١٠ و ١١ بهمن ١٣۸٣(برابر با ٢۸ و ٢۹ ژانویه ٢٠٠۵) منشور ملیون ایران مشتمل بر یک مقدمه و ۹ اصل که توسط کمیسیونی تنظیم و تکمیل شده بود، مورد تصویب شرکت‌ کنندگان در این نشست قرار گرفت.

همکاری برای تهیه منشوری که ملیون ایران را قادر سازد بر حول آن اهداف‌ خود را دال بر استقرار دموکراسی تحقق بخشند، از اردیبهشت ماه ١٣۸٢( برابر با ماه مه٢٠٠٣ ) آغاز گردید و طی دو سال با برگذاری ۷ نشست به متنی منتهی شد که اکنون با عنوان « طرح مقدماتی اصول هدف های ملیون ایران » منتشر می گردد.

مخاطبان این منشور در درجه‌ی نخست افراد و گروه‌های سیاسی متعلق به طیف ملی هستند که از دیدگاه تاریخی از سنت دموکراتیک بر خوردار بوده و بازتاب انکشاف تدریجی جامعه شهروندی می باشند. طیفی که کوشش آن از جنبش مشروطیت تا کنون استقرار و بسط فرهنگ گفتگو و مشارکت و مبارزه برای دست یافتن به ‌ارزش‌های اصیل جامعه‌ی شهروندی، یعنی انسان‌گرایی، عدالت و آزادی‌است که تبلورِ تاریخی خویش را در حکومت دکتر محمد مصدق باز‌یافته است.

هدف بلافاصله‌ی این منشور نه ایجاد سازمان یا جبهه‌ای جدید در کنار سازمان‌ها و جبهه‌های موجود، بلکه به‌ وجود ‌آوردنِ شرایط و مقدماتی‌است برای پیوند دادن کلیه‌ی جریان‌های ملی در یک جبهه متحد برای هماهنگی و هدایت مبارزات ملیون ایران . ضرورت وجود جبهه‌ای واحد از کلیه‌ی فعالین ملی از آن جهت است که آن ضعف و عدم اعتماد به ‌خویش در رهبری مبارزاتِ مردم که خود به مانعی برای فعالیتِ ملیون ایران در بسیج مردم تبدیل شده‌است، برطرف گردد و زنگاره‌های تردید در رسیدن به‌هدف‌های سیاسی از افکار و اندیشه‌ی آنها زدوده شوند و زمینه برای ایجاد جبهه‌ای وسیعتر از نیروهای دموکرات و آزادیخواه فراهم گردد.

بر این اساس ما دستِ یاری و همکاری به ‌سوی همه‌ی افرادِ متعلق به این فرایند تاریخی برای پیوند و همبستگی ملیون ایران، دراز می نماییم و امیدواریم در آینده‌ای نه ‌چندان دور شاهد شکل‌گیری جنبش ملی با همکاری و همیاری گروه‌های فکری که قواعد و چهارچوب همزیستی سیاسی و اجتماعی را پذیرفته و به‌ مضامین جنبش ملی، یعنی اولویت ایران، دموکراسی و کثرت‌گرایی پای‌بند هستند، باشیم.

برای خواندن طرح مقدماتی اصول هدف های ملیون ایران اینجا را کلیک کنید


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

برچسب‌ها: ,

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.