طرح منشور ملیون

سه شنبه, ۲۱ام فروردین, ۱۳۸۶
اندازه قلم متن

در نشست روزهای ١٠ و ١١ بهمن ١٣۸٣(برابر با ٢۸ و ٢۹ ژانويه ٢٠٠۵) منشور مليون ايران مشتمل بر يک مقدمه و ۹ اصل که توسط کميسيونی تنظيم و تکميل شده بود، مورد تصويب شرکت‌ کنندگان در اين نشست قرار گرفت.

همکاری برای تهيه منشوری که مليون ايران را قادر سازد بر حول آن اهداف‌ خود را دال بر استقرار دموکراسی تحقق بخشند، از ارديبهشت ماه ١٣۸٢( برابر با ماه مه٢٠٠٣ ) آغاز گرديد و طی دو سال با برگذاری ۷ نشست به متنی منتهی شد که اکنون با عنوان « طرح مقدماتی اصول هدف های مليون ايران » منتشر می گردد.

مخاطبان اين منشور در درجه‌ی نخست افراد و گروه‌های سياسی متعلق به طيف ملی هستند که از ديدگاه تاريخی از سنت دموکراتيک بر خوردار بوده و بازتاب انکشاف تدريجی جامعه شهروندی می باشند. طيفی که کوشش آن از جنبش مشروطيت تا کنون استقرار و بسط فرهنگ گفتگو و مشارکت و مبارزه برای دست يافتن به ‌ارزش‌های اصيل جامعه‌ی شهروندي، يعنی انسان‌گرايي، عدالت و آزادي‌است که تبلورِ تاريخی خويش را در حکومت دکتر محمد مصدق باز‌يافته است.

هدف بلافاصله‌ی اين منشور نه ايجاد سازمان يا جبهه‌ای جديد در کنار سازمان‌ها و جبهه‌های موجود، بلکه به‌ وجود ‌آوردنِ شرايط و مقدماتي‌است برای پيوند دادن کليه‌ی جريان‌های ملی در يک جبهه متحد برای هماهنگی و هدايت مبارزات مليون ايران . ضرورت وجود جبهه‌ای واحد از کليه‌ی فعالين ملی از آن جهت است که آن ضعف و عدم اعتماد به ‌خويش در رهبری مبارزاتِ مردم که خود به مانعی برای فعاليتِ مليون ايران در بسيج مردم تبديل شده‌است، برطرف گردد و زنگاره‌های ترديد در رسيدن به‌هدف‌های سياسی از افکار و انديشه‌ی آنها زدوده شوند و زمينه برای ايجاد جبهه‌ای وسيعتر از نيروهای دموکرات و آزاديخواه فراهم گردد.

بر اين اساس ما دستِ ياری و همکاری به ‌سوی همه‌ی افرادِ متعلق به اين فرايند تاريخی برای پيوند و همبستگی مليون ايران، دراز می نماييم و اميدواريم در آينده‌ای نه ‌چندان دور شاهد شکل‌گيری جنبش ملی با همکاری و همياری گروه‌های فکری که قواعد و چهارچوب همزيستی سياسی و اجتماعی را پذيرفته و به‌ مضامين جنبش ملي، يعنی اولويت ايران، دموکراسی و کثرت‌گرايی پاي‌بند هستند، باشيم.

برای خواندن طرح مقدماتي اصول هدف های مليون ايران اينجا را کليک کنيد


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

برچسب‌ها: ,

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.