قتل عام کل مردان سومین روستای زاهدان + عکس و اسامی مقتولین

شنبه, ۲۹ام اسفند, ۱۳۹۴
اندازه قلم متن

یادداشت وارده: روستای قلعه بید زاهدان – بعد از اعتراف خانم مولاوردی مشاور رئیس جمهوردر امور زنان به قتل عام مردان یک روستا در بلوچستان مراجع قضایی سیستان و بلوچستان و چندین نماینده ی مجلس علاوه بر اعتراض خواستار محاکمه ی خانم مولاوردی شدند.

معترضان مدعی بر عدم وجود حتی یک روستا با این تعداد اعدام و ترور شده اند. از این رو برآن شدیم که حتی الامکان اسامی روستاها و افرادی که به هر نحوی{اعدام ترور و یا با تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی} کشته شده اند را لیست کنیم تا با اسناد و مدارک اعتراف خانم مولاوردی را با واقعیت تطبیق دهیم.

در گزارش های گذشته از حداقل دو روستای کُناردُر از توابع بخش بنت شهرستان نیکشهر و از روستایی در بخش نصرت آباد و قتل عام خانواده بلوچی بنام علیم نارویی پرده برداشتیم .

در ادامه نیز سعی داریم با ادامه ی این روند از روستاهای بیشتری به تهیه ی گزارش بپردازیم.

در این گزارش اسامی ی از قتل عام مردان روستای قلعه بید در حومه ی شهر زاهدان را آماده کرده ایم.

روستای قلعه بید روستایی است اهل سنت که طایفه شه بخش در آن سکنی دارند و اکثر مردان این روستا توسط نیروهای دولتی کشته و اعدام شدند و یا براثر مین های کاشته شده نیروهای دولتی بشهادت رسیدند.

اسامی که از کشته شدگان منطقه ی قلعه بید به دستمان رسیده است حکایت از قتل ۵۹ تن از مردان این منطقه به دست نیروهای امنیتی دارد که تنها تصویر ۱۹ تن از آنان به دستمان رسیده است.

لازم به ذکر است که برخی از افراد جان باخته از اعضای یک خانواده هستند.

۱-خلیل شه بخش فرزند نظر

۲-عبدالرحمان شه بخش فرزند دادخدا

۳-آقا محمد فرزند چنگیز

۴-حاج اسماعیل شه بخش فرزند حاج رحمت

۵-رحمت الله شه بخش فرزند علیم خان

۶-شهداد شه بخش فرزند شاه نظر

۷-قاسم شه بخش فرزند هیبت

۸-الله یار شه بخش فرزند علیم خان

۹-عیسی شه بخش فرزند عبدالکریم

۱۰-موسی شه بخش فرزند عبدالکریم

۱۱-سهراب شه بخش فرزند عبدالکریم

۱۲-عبدالله شه بخش فرزند موسی

۱۳-ابراهیم شه بخش فرزند لال محمد

۱۴-نظر شه بخش فرزند ملارحیم

۱۵-دادشاه شه بخش فرزند محمد حسن

۱۶-اسماعیل شه بخش فرزند خدابخش

۱۷-نورمحمد شه بخش فرزند خدا بخش

۱۸-محمد گل شه بخش فرزند اسماعیل

۱۹-محمد گل شه بخش فرزند شیرمحمد

۲۰-محمود شه بخش فرزند قادر

۲۱-ابراهیم شه بخش فرزند حبیب الله

۲۲-رحمت الله کبدانی فرزند رسول

۲۳-رحمت الله شه بخش فرزند حاج نظر

۲۴-محمد شه بخش فرزند حسین

۲۵-اسحاق شه بخش فرزند عیدو

۲۶-دادخدا شه بخش فرزند کریم

۲۷-ابوبکر شه بخش فرزند ……..

۲۸-ناصر شه بخش فرزند……..

۲۹-برکت محمد زهی فرزند رحمت الله

۳۰-گل محمد شه بخش فرزند محمد

۳۱-گل محمد شه بخش فرزند عیسی

-۳۲-عبدالعزیز شه بخش فرزند محمد عمر

۳۳-شی محمد شه بخش

۳۴-یوسف شه بخش فرزند گمی

۳۵-حاج چنگیز شه بخش فرزند باب الدین

۳۶-رحمدل محمد زهی فرزند

۳۷-حمید شه بخش فرزند حیدر

۳۸-قادر محمد زهی فرزند شریف

۳۹-ناصر محمد زهی فرزندشریف

۴۰-ناصر محمد زهی فرزند حاج نائب

۴۱-مهدی محمدزهی فرزند دلدار

۴۲-حاجی فقیر شه بخش فرزند دلدار

۴۳-حاجی رحیم خان محمدزهی

۴۴-نصرالله شه بخش فرزند یوسف

۴۵-حسین محمد زهی

۴۶-شیر محمد محمد زهی

۴۷-سمال محمد زهی فرزند محمد

۴۸-عمر شه بخش

۴۹- بیدالله محمد زهی

۵۰-ابوبکر شه بخش فرزند یوسف

۵۱-سعید محمد زهی فرزند حسن جان

۵۲-اقبال محمد زهی

۵۳-جهانگیر شه بخش فرزند حاجی بایان

۵۴-حاج جلیل شه بخش فرزند شاه کریم

۵۵-امان الله محمد زهی فرزند زرین

۵۶-محمد محمد زهی فرزند ناصر

۵۷-محمد شاه محمد زهی فرزند رحبم

۵۸-کریم شه بخش

۵۹-حاج علم خان شه بخش فرزند کریم

از: فیس بوک
be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.