اطلاعیه روابط عمومی جبهه ملی ایران

دوشنبه, 30ام فروردین, 1395
اندازه قلم متن

jebheh-melli

بدینوسیله به آگاهی هموطنان عزیز به ویژه اعضاء و هواداران ارجمند جبهه ملی ایران میرساند که در جلسه شورای مرکزی مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۴ به انتخابات درون سازمانی جبهه ملی ایران برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی، هیئت رهبری و هیئت اجرائیه اقدام گردید، ولی چون ۳ نفر از اعضای هیئت رئیسه شورا ( دو نایب رئیس ویکی از منشی ها) و همچنین ۲ نفر از اعضای هیئت رهبری فقط واجد اکثریت نسبی بوده و فاقد آراء دو سوم حاضران در جلسه شورا یعنی نصاب تعیین شده در اساسنامه بودند و باید برطبق اساسنامه جبهه ملی انتخاب نهائی آنان به دور دوم انتخابات و در جلسات بعدی شورای مرکزی موکول می گردید. لذا درجلسه شورای مرکزی به تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ با حضور۲۳ نفر از اعضاء انتخابات دور دوم برای گزینش ۵ نفری که انتخاب آنان در دور اول قطعی نشده بود صورت پذیرفت. و نتیجه نهائی انتخابات درون سازمانی جبهه ملی ایران به صورت زیر مشخص و قطعی گردید.

هیئت رئیسه شورای مرکزی: آقای ادیب برومند رئیس، آقایان منوچهر ملک قاسمی نایب رئیس اول و پروفسور صادق مسرت نایب رئیس دوم و آقایان ضیاء مصباح و ابوالفضل نیماوری دبیران شورا.

هیئت رهبری: آقایان ادیب برومند، مهندس عباس امیرانتظام، دکتر داود هرمیداس باوند، حسین شاه حسینی، مهندس مرتضی بدیعی و دکتر علی رشیدی

هیئت اجرائیه: آقایان دکترحسین موسویان، دکتر محسن فرشاد، دکتر جمشید وحیدا، خانم دکتر لقا اردلان، و آقایان محمد ملک خانی، حسن قدیانی و جمشید میرعمادی

۳۰ فروردین ۱۳۹۵
روابط عمومی جبهه ملی ایران

be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.