ضیاء مصباح: نامه سرگشاده حضور محترم جناب هوشنگ طالع گرامی

یکشنبه, 30ام خرداد, 1395
اندازه قلم متن

zia mesbah

بعداز درود….

امریکایی ها از طرف کشورهای همراه به گواهی سوابق موجود در مذاکرات هسته ای با ایران، بارها دوستانه و مدبرانه تاکید داشتند که:

عدم حمایت از تروریست با مفهوم وسیع، رعایت حقوق بشر با معیارهای جهانی، محاکمه قابل قبول مجرمین سیاسی و احترام به این بزرگواران، منع تولید تسلیحات تهاجمی، کمک به ایجاد صلح پایدار در منطقه خاور میانه، جلوگیری از تند رویها، عدم حمایت از ستمگران، پرهیز جدی از تقیه و «مکرو مکرالله ان االله خیر الماکرین»و دو رویی وکار دیگر کردن در خلوت و … تحقق نتایج مداکرات ۵+۱ <برجام > را تسهیل مینماید و دنیا به عملکرد حکومت ایران انزمان اعتماد و تدریجاهمه امور گشایش می یابد.

آیا: کمک به بشار در سوریه با بیش از یک میلیون کشته و میلیونها آواره، دخالت نیروها ی نظامی در امور اقتصادی که مطلقا با منافع ملی و وظایف پیش بینی شده مطابقتی ندارد، چگونگی رعایت حقوق انسانها، وضع محاکم دادگستری و قوانین موضوعه که در بسیاری موارد منطبق با حقوق حداقلی شهروندی نیست، چگونگی ازادی حداقلی مطبوعات، انتخابات، اجتماعات، انتصابات و حکومت رابطه و نادیده گرفته شدن تخصص و تعریف غیر قابل قبول تعهد، استواری اخلاق بر موضوع حجاب، فقر و تکدی گری، کارتن خوابی، دخالت در امور خصوصی، امتیازات رانتی و حقوقهای کلان نور چشمی ها، دروغگویی، فساد، فحشاء، بیکاری، کم کاری، افت ارزش پول ملی، ارتباطات بین المللی، میزان طلاق، گرانی ارزاق عمومی در مقایسه با درامدها، دزدی و بی اعتمادی و… دست آورد مجموعه دست اندرکاران ۳ دهه اخیر نیست؟؟؟

ایا در این میان برجام منحصرا محکوم است که، وقت و بی وقت به ان می پردازید؟!

بالاخره در این رابطه باید پرسید: ایران به توصیه هاییکه برشمردیم عمل کرده و طرف مقابل دراین رابطه بدعهدی نموده است؟؟….

بازهم بر ضرورتهاو نکات زیر تاکید میشود:

& توافق با کشورهای دیگر بر مبنای منافع ملی وامنیت واقعی، اعتماد لازم را ایجاد و سرمایه گذاری خارجی را تشویق و توسعه میدهد که برطرف کننده همه ناملایمات و شرایط نا مطلوب است.

& از سالها قبل ملت ایران همراه با اندیشمندان دنیا به مجموعه حکومت پیام دادند: پندار –گفتار و کردار خود را اگر مبتنی بر منافع ملی با تعریف درست و نیکو استوار کنید، ملت از مشکلات رهایی و سرمایه و تکنولژی در خدمت ملت بزرگ ایران قرار خواهد گرفت.

& توجه به حقوق شهروندی به دور از تفسیر به رای… حل مشکلات را همراه دارد و چگونگی را افکار عمومی تعین مینماید همچنانکه در انتخابات رفراندم گونه اسفند، دیدیم که از سویس شدن منصرف و در پی سوریه نشدنیم.

شعار استقلال، خودکفایی، حق مسلم ها، مخارج کلان بیهوده با تکنولژی قدیمی، صرف هزینه های کمرشکن، سوء استفاده های آنچنانی، آثار بنیان کن تحریم ها…. بالاخره عرصه را بر حکومت تنگ و توافق برجام را با تفاهم همه متولیان آنهم از سر اجبار با همه دلهره ها و آثار آن، حاصل کرد.

با این توضیحات باید گفت: عقلا و ملیون جامعه سخنان و اطلاعیه های شما را با روش و منش دلواپسان و رانت جویان مقایسه میکنند و آنرا سازنده نمیدانند.

بقول حافظ: وظیفه من گفتن است و بس

be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.