تبه کاری همچنان بر ایران حکم میراند

یکشنبه, 23ام مهر, 1391
اندازه قلم متن

پاینده ایران ای آفریدگار پاک
ترا پرستش میکنم واز تو یاری میجویم.

زنان و مردان ایرانزمین !
ایران دیرینه سال این کهن دیار ما روزهای پردردی را میگذراند که از هرسوبر کنامش میتازند وبرمام میهن تازیانه فرود می آورند ومردم میهن در جای جای میهن خشمگینانه چشم در چشم فرو مایگان و تبه کاران دارند وآبرو مندانه لب فرو میگزند تا بهنگام مناسب مشت از آستین برون آورند ومهر از لب بردارند و بانگ بر آورند وسزای گماشتگان سیاهی را دهند.

هم میهنان !

آنچه بر مردممان در چند ماهه گذشته رفته است نشان از تند بادی میدهد که هنوز وزیدن نگرفته ونسیمی آغازین قبل از طوفان بزرگ است.

سیاستهای کار بدستان جمهوری اسلامی اوضاع داخلی را دچار چالشهای جدی نموده است و مشکلاتی را برای مردم بوجود آورده است که نشانی از این زشت کاری هادر چند سال گذشته رخ ننموده بود.

دستگاه دیپلماسی دشمن شاد کن و ایران ستیز حاکمان بر کرسی قدرت نشسته در پناه تاریکخانه های نظامی و امنیتی روابط سیاسی و اقتصادی خرد و کلان این سرزمین را به گروگان گرفته است .پرونده هسته ای هر روز اوضاع پیچیده تری را تجربه میکند وتحریمهای نوشته و نا نوشته هر روز حلقه محاصره را تنگتر کرده و حالتی فرسایشی پیدا کرده که آثار آن بر اقتصاد واجتماع ایران تا سالها پا برجا خواهد بود.

سقوط ارزش پول ملی ووقوع تورم دامنه دار و مزمن چند ماه گذشته نشان از وقوع یک ابر تورم در ماههای باقیمانده از سال میدهد!
هم اکنون میزان صادرات نفت به کمتر از یک سوم رسیده است ورسیدن صادرات نفت ایران به کمتراز هشتصد هزار بشکه(یک چهارم ) به معنای خط قرمز اقتصادی میباشد.

انبارهای کالاهای اساسی وارداتی تا چند ماه دیگر خالی خواهد گردید وحاکمیت تحت عنوان برنامه اقتصاد مقاومتی فشارهای بیشتری را به مردم تحمیل خواهد نمود .
آری ! بسیاری از مردمان به زندگی زیستی روی آورده ودر پناه خاک کماکان حصلخیز این سرزمین غلات و حبو بات را جایگزین دیگر اقلام خوراکی نموده اند و بالا رفتن قیمت کالاها میرود که این امر را نیز دچار مشکل جدی نماید.

تولید کالاها و خدمات در سایر بخشهای اقتصاد دچار بحران جدی شده است و کاهش تولید و پائین آمدن کیفیت تولید ومشکلات پرداخت حقوق و مزایای کارگران فزونتر شده است که این امر باعث اعتراضات گسترده و آرام خیابانی کارگران در برخی شهرستانها شده است .

وقوع تحریمهای مالی و نفتی باعث گسترش قاچاق کالائی از مرزهای مختلف شده است و کاربدستان نظامی و امنیتی در پناه شرکتها و شبکه های اقتصادی پنهان و پیدای خود شادمانانه این امر را ساز ماندهی کرده و ثروتهای نجومی برای خود تلمبار میکنند و در رسانه ها وقوع این تحریمها را موهبت الهی اعلام مینمایند!.

وقوع بحران در بازار های ارز و مسکوکات وفلزات گرانبها در چند روز اخیر علاوه بر آثار تحریمها در گرو کشی باندهای قدرت برای آسیب رسانی به یکدیگر است و تمامی این گروهها در عین دخیل بودن در این فروپاشی طرف مقابل را هدف قرار میدهند و همزمان از این ولنگاری مالی و پولی بهره میبرند و تعطیلی بازار تهران پیش فوران انفجار این آتشفشان بزرگ است .

آوخ ! که مردم بی پناه ما هر روز شاهد دود شدن دسترنج خویشند و همانا اعتراض است که صدای رسای ملت را به گوش حاکمان میرساند و اتحاد در دیگر بخشها ی اجتماع را رقم خواهد زد.

بازار های مالی ایران به زور فشار و دستور نیم رونقی را تجربه میکند و یورس اوراق بهادار هر روز بیشتر در چنبره مافیای باند های نظامی قرار میگیرد وانچه که در رسانه های حاکمیت تبلیغ میشود چیزی جز یک طبل تو خالی نیست .

کنترل اقتصاد ملی میرود که وارد سراشیبی خطرناکی شود و گزارشهای کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارائی و بخشهای اقتصادی نهاد های امنیتی همگی نشان از یک فاجعه بزرگ دارد که اربالا ترین مقام حاکمیت از آن به عنوان گردنه خطرناک یاد کرده است!

از دیگر سوی شایعه دخالتهای خونبار حاکمیت در جنایات سوریه واعزام نیرو و تجهیزات وپشتیبانی روانی-مالی ولجستیکی جبهه جدیدی را بر علیه حاکمیت باز خواهد نمود .

حاکمان تهران سرنوشت خود را به سرنوشت خاندان جنایتکار اسد پیوند زده و پیمان خون با سران دمشق بسته اند این سیاست باعث خواهد گردید تا جریان جنایت در سوریه و ایران نهادینه شود و تجربه های سوری با نیروهای مزدوراعزامی شکل گیرد وجنگ نیابتی حاکمیت وارد مرحله جدیدی گردد .

دستگیری وبگیر و ببند آزادیخواهان پیر و جوان زن و مرد در ایران کما کان ادامه داشته و شایسته ترین فرزندان این نسل هر روز به بهانه های واهی روانه زندان ها شده و به احکام طولانی محکوم میشوند .

افزایش شکنجه های قرون وسطائی و مرگ بر اثر شکنجه وصدور و اجرای حکم اعدام برای زندانیان سیاسی و غیر سیاسی و اجرای این احکام بویژه در استانهای مرزی خوزستان و کردستان میرود که تبدیل به روندی خطر ناک در این بخشها از ایران گردیده وباعث یک انفجار خونباراجتماعی در این مناطق گردد.

نیروهای انتظامی و نظامی برای در هم کوبیدن شورشها پناه به اجیر کردن اوباشان شناخته شده برده و همانهائی که تا دیروز تحت عنوان مجرم در شهر ها گردانده میشدند هم اکنون مورد آموزشهای ضد شورش قرار گرفته و از تجهیزات و احکام قضائی و بهره مندی های اقتصادی قرار میگیرند .و بیرحمانه مخالفان رژیم را بخاک و خون میکشند.

وقوع تغییرات سیاسی در منطقه و افزایش فشارهای سیاسی و امنیتی بر حاکمان تهران از سوی دول غربی به همراه فشارهای مختلف تحریمها باعث بلند تر شدن صدای نیرو های تجزیه طلب و تمامیت طلب ضد مردمسالار وا بسته به این نیرو ها شده وهرروز شاهد بر آمدن اصواتی از این گماشتگان بیگانه هستیم گروهی بدنبال سوریه ای کردن ایران هستند و گروهی دانسته یا نادانسته بحث های انحرافی قومی وطایفه ای مطرح میکنند و عده ای فرصت طلب بدون شناخت از اوضاع و نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران بدنبال سازمان سازی ودریافت پول و بد نام کردن جریانات اصیل و پیشینه دار ناسازوار با استبداد و استعمار هستند ویک شبه خواهان پیمودن ره صد ساله میباشند !
حزب ملت ایران با بیش از شصت سال پیشینه مبارزه برای باهتزاز در آوردن درفش مردمسالاری در ایران تنها راه برون رفت از وضعیت کنونی را راهبرد آگاهی رسانی و عمل گرائی میداند.

بدون شک راه حل نهائی در پناه آگاهی یابی و آگاهی رسانی به همراه اقدامات عمل گرایانه در بخشهای مختلف مبارزه است.

این امر زمانی درخشیدن خواهد گرفت که نیروهای اصیل و پیشینه دار ایرانخواه وارد کارزار جدید مبارزه شوند و گوی را از دست ایران ویران کنان داخلی و خارجی بربایند تا راه حل نهائی از میان گونه گونی روشها شناخته گردد وسامانی مردمسالار سازمان یابد.

سیاست مماشات و مصلحت جوئی نیاز زمانه ما نبوده و هم اکنون نسل آینده نیاز به اقدامات امروز ما دارند.
بریده باد زنجیر ستم
بر چیده شدن زندان سیا سی خواسته ملت ایران است
سازمان برون مرزی حزب ملت ایران
پانزدهم مهر ماه
یکهزار و سیصد و نود و یک خورشیدی


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.