گروگان گرفتن خانواده احسان فتاحی فعال سیاسی توسط اداره اطلاعات پاوه

یکشنبه, 7ام شهریور, 1395
اندازه قلم متن

ehsan fattahi

ادارە اطلاعات حکومت ایران برای آزادی اولیاء یک فعال سیاسی درخواست وثیقه سنگین کردە است وبرادر احسان فتاحی بنام اسماعیل فتاحی در روز شنبه به اطلاعات پاوه احضار شده وازایشون خبری در دسترس نیست.

همچنین اولیاء احسان فتاحی از فعالان سیاسی کە از سوی اداره اطلاعات شهر پاوه بازداشت شدەاند، برای آزادی آنان درخواست وثیقه چند صد میلیون تومانی کرده است.

اداردە اطلاعات شهر پاوە اولیاء احسان فتاحی را بە عنوان گروگان برای بازگشت فرزندشان کە در یکی از کشورهای اروپایی پناهنده شدە است بازداشت کردە و هم اکنون برای آزادکردن این دو شهروند بزرگسال، مبلغ ٣٢٠ میلیون تومان درخواست کردەاند.

هویت این دو شهروند کرد “ابراهیم فتاحی” و “گرده پوشوند” اعلام شدە کە اواسط تیرماە از سوی ماموران ادارە اطلاعات شهر پاوە بازداشت شدە بودند.

اولیا احسان فتاحی فعال سیاسی کرد، بالای ۶٠ سال سن داشته و از بیماری “دیسک کمر” و “تومور مغزی” رنج می‌برند. احسان فتاحی، روزنامەنگار و فعال سیاسی بە علت فشار و بازداشت‌های مکرر از سوی ادارە اطلاعات، مجبور بە ترک زادگاه خود شد. فتاحی فقط به مدت ١٧ ماه در ادارە اطلاعات شهر کرماشاه بازداشت بودە و با قرار وثیقه برای مدتی آزاد گردید. وثیقه آزادسازی احسان فتاحی یک ملک زمین کشاورزی باغ سیب بە مساحت ۳ هکتار بودە کە از سوی دادگاه ضبط شدە است

be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.