توافقنامه دوجانبه حزب دمکرات و کومله کردستان حجت را بر ایران و ایرانیان تمام کرده است

پنج شنبه, ۹ام شهریور, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

خبرگزاری آذربایجان: رهبران حزب دمکرات و کومله کردستان ایران که با توهم تمام خود را نماینده مردم کرد ایران معرفی می کنند در تاریخ 31 مرداد 1391 طی توافقنامه ای بخشی از سرزمین هزاران ساله ایران که کردستان نامیده می شود ، جدا کرده و تلاش می نمایند در آن منطقه از کشور ایران، حاکمیت مستقل ، قانون اساسی مستقل، انتخابات مستقل و ملت و دولت مستقل برپا کنند.
رهبرانی چون مصطفی هجری و عبدالله مهتدی از پیشمرگان جنگ سالار که یک دهه با هدف جدائی بخش سنی نشین کردستان با نیروهای مسلح ایران در ستیز و جنگ مسلحانه بودند ، نه تنها باعث کشته و بی خانمانی هزاران نفر از هم میهنان نظامی و غیر نظامی ما در استان کردستان بودند بلکه در همان زمان کشور ما مورد تجاوز ارتش بیگانه بود و بخش هائی از سرزمین زرخیز ما در اشغال دشمن قرار داشت.
احزاب یاد شده در بندهای دو ، سه و هشت توافقنامه خود به ملت و کشور ایران اعلام جنگ داده و چنین نوشته اند :

« بند دو : کومله و حزب دمکرات اعتقادی کامل به انتخابات آزاد توسط مردم کردستان دارند »
در دیداری که هیات جنبش آذربایجان با نمایندگان حزب دمکرات هجری در پاریس داشت : نماینده این حزب چنین حرف سستی را بیان کرد و البته در همان دیدار نیز جوابش را شنیده بود که کشور هزاران ساله ایران ملک مشاع فرد فرد ملت ایران است وهرگونه تصمیم گیری برای یک وجب از خاک این کشور می باید با رای کل ملت ایران باشد ، نه فقط یک استان و یا یک منطقه.

« بند سه : هر دو طرف بر این باورند که حاکمیت آینده کردستان و قانون اساسی کشور بر پایه‏ی حقوق سیاسی و ملی کردستان تدوین گردد. »
بکار بردن حاکمیت آینده کردستان و قانون اساسی کشور برپایه حقوق سیاسی وملی کردستان دو معنای روشن دارد.
الف : حکومت جداگانه کردستان
ب : قانون اساسی جداگانه کشور کردستان
این دو سازمان باوری به تبلورحقوق سیاسی وملی مردم ایران در قانون اساسی نوین کشور پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ندارند.

« بند 8 : حزب دمکرات و کومله، فدرالیسم ملی- جغرافیایی را به عنوان شعار اصلی و برنامه‏ی سیاسی خود برای حل مسئله‏ی ستم ملی در کردستان برگزیده و خود را پرچمدار این شعار دانسته و برای تثبیت و تحقق آن به اشتراک مساعی می ‏‏پردازند ».
فدرالیزم ملی و جغرافیایی به این معنی است که فقط کردها در یک جغرافیای معیین در یک فدرال باشند.
با این اندیشه واپسگرا که در بند 8 توافقنامه این دو گروه به امضاء رسیده است ، می باید صدها هزارنفر از آذربایجانیها که در شهرها و روستاهای خود و نیاکان شان بهمراه پسر و دختر عموهای خود یعنی کردها که هر دو از یک قومی بنام “ماد” هستند ، تسویه شوند.

لازم می دانیم جهت روشن شدن افکار عمومی مردم ایران ، اپوزیسیون مخالف رژیم جمهوری اسلامی و سازمان های جهانی به مقداری از توان و درصد طرفداران این گروه ها ، بر مبنای آمار جمعیت در استان ها اشاره کنیم :

تعداد استانهای کرد نشین و آخرین آمار جعمیت آنها :
استان کردستان 1.467.585 نفر
کرمانشاهان 1.905.792 نفر
ایلام 566.332 نفر
آذربایجان غربی جمعیت کردها حدودأ 500.000 نفر
تهران و اطراف جمعیت کردها حدودأ 700.000 نفر
درمناطق دیگر ایران جمعیت کردها حدودأ 500.000 نفر
==== ===================================================
برآورد آماری کل جمعیت 4.639.709 نفر
بدلیل نبود آمار دقیق با افزودن این تعداد نفر پراکنده در کشور 360.000 نفر

کل جمعیت کرد در سراسر ایران پنج میلیون نفر خواهد بود 5.000.000 دفر

درصد طرفداران کلیه سازمان های خواهان حاکمیت و قانون اساسی جدائی از ایران که در بند 3 این توافقنامه آمده است :

استان کردستان 30 % از کل جمیت این استان به عبارتی 480.000 نفر
استان کرمانشاهان 10 % از کل جمیت این استان 190.000 نفر
استان ایلام 2 % از کل جمیت این استان 11.600 نفر
استان آذربایجان غربی 40 % از کل جمیت کرد این استان 200.000 نفر
تهران و اطراف 5 % از کل جمعیت کرد پایتخت 35.000 نفر
سراسر ایران 5 % از تعداد جمعیت کرد 25.000 نفر
جمعیت پراکنده اضافه شده 5 % از تعداد جعمیت 17.000 نفر
============================================================
یک و سه دهم % از کل جمعیت ایران 958.600 نفر

کل تقریبی طرفداران اندیشه بند 3 این توافقنامه
که خواهان حاکمیت و قانون اساسی جدا از ایران(اعم از نوزاد یک روزه تا پیرمرد 80 ساله ) هستند.

آمار نیروهای مسلح این گروه ها در کردستان عراق و کوه های قندیل

سازمان پژاک 1.200 نفر
حزب دمکرات هجری 2.000 نفر
حزب دمکرات خالد هردانی 600 نفر
کومله مهتدی 700 نفر
کومله عمر ایلخانی زاده 400 نفر
سازمان های متفرقه حزب کمونیست و غیره 1000 نفر
=============================================================
جمع کل نیروها که همگی پیاده نظام با کاربرد سلاح های سبک هستند 5.900 نفر

با توجه به اطلاعات حدودی ذکر شده در بالا ، گروه های قومگرای کرد با فریب افکار عمومی ایرانیان و بعضی از سازمان های جهانی ، خود را بسیار بزرگتر و قویتر از آنی که هستند ، نشان می دهند و یا اینکه نمونه کردستان عراق را جهت پیشبرد اندیشه پنهان خود که با این توفقنامه آن را علنی کردند، ارائه می دهند.
موضوع کردستان عراق و یا سوریه هیچ شباهتی به کردستان ایران ندارد. به دلیل اینکه در عراق کردها هم از نظر نژادی و هم از نگاه فرهنگی و زبانی با یک ملت بیگانه طرف بوده و هستند. در حالیکه در ایران مسئله صورت دیگری دارد. بدین معنا که کرد های ایرانی هزاره ها و دوش بدوش آذری ها و دیگر مردم ، طبق شواهد تاریخی ، تحت عنوان قوم ماد ، امپراتوری پانصد سالۀ آشور را شکست داده و برای اولین بار دیوانسالاری منظم کشور ایران را به پادشاهی دیاکو بزرگ بنیاد نهادند.

طبیعی است که با ابن پیشینۀ تاریخی ، اکثریت مطلق پنج میلیون نفر کرد در مناطق مختلف ایران ، هیچگونه گرایشی
به تفرقه افکنان و جدایخواهان که همآواز با بیگانگان سلطه طلب در بعضی از کشور های تنگ نظر استعماری ، قصد پاره پاره کردن میهن عزیزمان را کرده اند ، ندارند.

باید توجه داشت که ادعای فدرالیزه کردن ایران هرگز با اصول و مفاهیم سیاسی دنیا خوانایی ندارد. سخن کوتاه اینکه تجزیه کردن یک کشور ، به معنای ایجاد یک ” کشور فدرال ” نیست و اگر به نمونه هائی از کشورهای دیگر به مانند آلمان ، ایالات متحده آمریکا و یا کشورهای بالکانی ( یوگسلاوی سابق) که نظام فدرالی درآنها برقرار گردیده توجه داشته باشیم ، که هر یک از این ممالک ، در گذشته حکومت های منطقه ای اداره می شده اند که جهت دستیابی به قدرت ، همگی به ایجاد ” کشورهای فدرال ” مبادرت نموده اند.

با این توضیح روشن و تاریخی ، اندیشه سست رهبران سازمان های خواهان ایجاد حاکمیت و قانون اساسی جدا از ایران که اکثریت آنها از شهرهای سنی نشین آذربایجان غربی و کردستان هستند ، بیش از اینکه حقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مردم نیک سرشت کرد را تامین کند ، به آن زیان های جبران ناپذیری وارده کرده و می کند. گفتمان سیاسی و آزادیخواهی مردم شریف و نیک پندار کرد را در محدوده کوچک و تنگ فدرال قومی و زبانی زندانی کرده است. این در شراطی است که جهان با شتاب فراوان بسوی برداشتن مرزها حرکت می کند.

“جنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی ایران” بندهای دو ، سه و هشت این توافقنامه ضد تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی ایران را بشدت محکوم می کند و از مردم شریف و هم قوم و تبار خود از کردستان تا کرمانشاهان و ایلام می خواهد ، ضمن جدا کردن حساب این اندک کج رفتاران و نفاق افکنان از مبارزان راه آزادی و مساوات طلبان و با مطرح نمودن بحق تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خود و تحقق بدون کم و کاست آنها، به جنبش عظیم آزادیخواهی ملت ایران بپیوندند و از کشور هزاران ساله خود و نیاکان فرمندشان با همراهی و هم پیکاری با دیگر هم میهنانشان دفاع کنند.

زنده باد آزادی و مساوات
پاینده ایران و ملت ایران
دفتر سیاسی جنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی ایران
30 اوت 2012


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

۲ نظر

  1. حمد و سپاس خدای را که نویسنده این مقاله، مشکل را ریشه‌یابی و حل نمود فقط مشکل آنجاست که همه اطلاعات و ارقام ارائه شده اشتباه و بدور از واقعیت است. خوش باشید!

  2. سلام
    همیشه سربزنگاه تاریخ این مرز و بوم بودن کسانی که درجه حماقتشان بیشتر از عقلانیتشان بوده هر کسی یا هر گروه هی بهر نام یا قممیت خواهان کوچکترین خدشه به تمامیت ارضی ایران داشته باشد یا خائن و یا دچار حماقت مرکب است آیا اغتشاشات اوئل انقلاب 57 در استانهای مرزی و قومیتها اجازه به رشد خوشنت و سرکوب نداد من بعنوان یک ایرانی آذری زبان اول ایرانی هستم و آخر نیز ایرانی هستم آگر احزاب محترم هر قومبتی ناراحت هستن با کوچ به آنطرف مرزهای ایران به خواسته شان میرسند یکی از دلایلی که اکراد عزیز همیشه دچار سرکوب هستن بدلیل عدم رشد فکری رهبران جدایی طلب و حماقت محضیست که این به اصطلاح سیاستمدران قومیت گرا مبتلا هستن …