اطلاعیه کانون سینماگران ایران در تبعید در پشتیبانی از جنبش مردمی ایران

سه شنبه, ۱۲ام دی, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

مردم به جان آمدۀ ایران
برای سرنگون کردن رژیم تبهکار حاکم به خیابانها آمده اند

مردم آزادۀ جهان
جنبش آزادیخواه و حق طلبانۀ مردم ایران، اکنون مبارزۀ سترگی را برای پایان بخشیدن به طومار حاکمیت پلید رژیمی آغاز کرده که چهار دهه است بر جامعۀ ما سلطه یافته و جر نکبت و تباهی و جنایت حاصلی به بار نیاورده است.
در راس تاکتیک و سیاست های جمهوری منحوس اسلامی در ایران، پامال کردن حقوق ابتدائی مردم برای یک زندگی انسانی، دزدی و چپاول عظیم اموال عمومی، تحمیل حجاب و پوشش اسلامی، تحمیق و حقنۀ قوانین و اعتقادات عقب مانده و مخرب، دخالت در همه امور زندگی فردی و اجتماعی، نابودکردن امکانات جامعه برای سازندگی و رفاه، رواج مصرف مواد مخدر، گسترش گورخوابی، اعمال مجازات های غیرانسانیِ اعدام، قصاص، قطع عضو و کشتار بیرحمانه¬ای نظیر سنگسار، بستن دهان مردم برای اعتراض به تبعیض و بی حقوقی، سانسور وسیع و مجازات اندیشمندان و محققان و روزنامه نگاران و هنرمندان، دخالت در امور کشورهای دیگر برای گسترش نفوذ اسلام و ارتجاع و بسیاری جنایت ها و تباهی های دیگر قرار دارد که حاصل آن ها برای مردم ایران به ویژه، وضعیت دردناک کنونی و گرسنگی و بیماری و بی حقوقی همه جانبه ست.

مردم آزادۀ جهان
تا کنون اعتراضات و شورش های مردم ایران برای احقاق حقوق خود، به شکل های سرکوبگرانۀ گوناگون و با تائید قدرت های جهانی که منافع خود را در بقای این رژیم می دانند به خاک و خون کشیده شده است و هزاران نفر از جوانان و مبارزین سیاسی در صحنه های خیابانی و زندان ها جان خود را از دست داده اند.

اینک مردم ایران، به ویژه کارگران و زحمت کشان که دیگر از این فجایع جان¬شان به لب رسیده است، عزم کرده اند تا بساط این حاکمیت پلید را در هم بریزند و مناسباتی در جامعه برقرار کنند که هدفش برپائی یک جامعه نو؛ فارغ از ستم و گرسنگی و توهین و تحقیر و سرکوب باشد. جامعه ای که در آن کسی به خاطر ابراز نظر و بیان و تلاش برای رسیدن به زندگی انسانی، مورد تحقیر و توهین و مجازات قرار نگیرد و همه بتوانند از نیروی خود در ساختن یک دنیای نو سود ببرند.

کانون سینماگران ایران در تبعید، در پِی منشور و گرایش آزاد و نوجویانۀ خود، و در راستای دفاع همه جانبه از حقوق مردم برای زندگی بهتر، با تمام نیرو از مبارزات مردم ایران پشتیبانی می کند و می کوشد همصدا و همگام با آن، حقانیت این مبارزه و خواست های انسانیش را به گوش مردم جهان برساند.

زنده باد آزادی و برابری
زنده باد آزادی اندیشه و بیان و خلاقیت هنری و فرهنگی
کانون سینماگران ایران در تبعید
۲ ژانویه ۲۰۱۸


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.