گذری و نظری

دوشنبه, ۲۰ام فروردین, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

zia mesbah

هموند فعال و در بندمان جناب زعیم در تاریخ ۱۳ فرودین همزمان با روز طبیعت و در ایامی که به دلیل معاینات پزشکی در مرخصی از زندان بسر میبرد، با اینکه حدود دو سوم مدت محکومیت خویش را با تعریف محاکم سپری کرده و میتوانند معاف از ادامه خدمت! بشمار روند، برامده از احساس تکلیف اجتماعی مطلبی همراه با پیشنهاداتی قابل توجه و مطالعه دربعضی سایتهای ملیون برون مرزی منتشر ساخته و متن را با نام خود تحت عنوان «رئیس شورای مر کزی جبهه ملی ایران» به پایان برده اند – که موضوع مطلب میباشد:

نگارنده به شهادت همه دوستان باسلایق، باورها و معیارهای متفاوت که هر کدام در جایگاه خود محترم و قابل تعمق میباشد، بعنوان عضوی از این تشکیلات ارزشمند و مورد تایید و امید جامعه، که در درون کشورمان در چهارچوب همین قانون اساسی با ایرادات متعدد که بدفعات مطرح و در سطح وسیع منتشر شده و به ناچار الزام به انرا اعلام نموده ایم.

از سوی دیگر بقول آقای روحانی به رفراندمی در زمینه اصلاحاتی بسیار در این بنیان قانونی نظام معتقدیم و با همه هزینه ها در این وادی به جد میکوشیم …

ضرورتا نظر صایب دوستان اندیشمند را به نکاتی که مورد توجه یا رعایت در رابطه با عنوان بکار گرفته شده در پایان متن مزبور – بعمد یا بسهو قرار نگرفته جلب مینماید به این امید که مورد دقت قرار گیرد:

برابر صورت جلسه «شورای مرکزی جبهه ملی ایران» در تاریخ دوشنبه ۲۱/۲/۹۴ اقای زعیم با ۱۳ رای و اقای مسرت با ۱۲رای از ۲۱ نفر حاضر در نشست «بعنوان نواب رییس» انتخاب میشوند.

با فرض اینکه اعتراض شادروان جناب شاه حسینی را در رابطه با تعداد آرای ایشان در این جلسه که برابر تعداد پیش بینی شده در اساسنامه جبهه یعنی دو سوم نبوده و این انتخاب نافذ نیست و بایستی مجددا رای گیری آنهم در نشستی دیگر با رعایت اساسنامه انجام شود …

همچنین مصوبات نشست بعدی که در تاریخ ۱۸ مردادماه همان سال با حضور ۲۳ نفر تشکیل و اقای ملک قاسمی با ۱۴ رای بعنوان نایب رییس اول به جای اقای زعیم انتخاب شدند (و سایر حواشی) را که بحمدالله کم نیست – نادیده بگیریم.

از سوی دیگر عدم حضور و نوعی کناره گیری دوست پویای در بندرا نیز مورد استناد قرار ندهیم …

بهتر است در مسیر رعایت: حداقل اصول تحزب، شیونات سازمانی و شخصی، در این هنگام که به دلیل ممانعت حکومت از بر گزاری «شورای جبهه ملی» انتخابات داخلی و انتخاب رییس به جای شادروان ادیب بر ومند موکول شده و اینکه با هیچ استدلالی نایب رییس «با همه اما و اگرها» بعد از فوت رییس نمیتواند اتوماتیک خود را جانشین دانسته و از این عنوان برخوردار گردد …

بر مبنای تعاریف و روال موجود همینطور در موارد مشابه «البته در عالم سیاست» آنهم با پیشینه این جبهه پیشرو و معتبر در سطح جهانی … تا تعین رییس شورا و تکمیل اعضاء شورای مرکزی … نظریاتما ن را بنام خود، حداکثر بعنوان «عضو جبهه ملی ایران» منتشر سازیم و بیش از این بر دامنه ناهماهنگی ها نیفزوده با همه توان و رعایت اندیشه جمعی «بعنوان میراث داران مصدق بزرگ» تفاوت سلیقه های بجا یا نا بجا را توسعه ندهیم والگویی برای جوانان همراه، کنجکاو وهوادار باشیم … که چنین باد واله مع الصابرین.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.