همجنس‌گرائی، همجنس‌بازی، بچه‌بازی، شاهدبازی، مساحقه و…

چهارشنبه, 29ام فروردین, 1397
اندازه قلم متن

شرکت سعید طوسی، قاری قرآن در مراسم شب معراج در ترکیه بار دیگر همجنس بازی، بچه بازی و آزار جنسی کودکان را رسانه‌ای کرد. این یادداشت کوتاه به شش پدیدۀ متفاوت و متمایز که اهل دین و مشابهین به عمد آن‌ها را در هم آمیخته و مخدوش نشان داده‌اند تامصادرۀ به مطلوب کنند، می‌پردازد.

سکس یا آمیزش و رابطه جنسی انسان با انسانی دیگر (مجامعت، مواقعه، مقاربت و همخوابگی) از پراهمیت ترین و موردتوجه ترین موضوع‌ها و مسائل انسانی و جامعه بشری ست. شناخت مفهوم و پدیدۀ سکس، که پیوند میان غریزه، عاطفه، عشق، فرهنگ و جامعه را بازمی تاباند تا یکی از ” لذت بخش ترین” و ” شادی آورترین پدیدۀ هستی” را سبب شود، ازارزش و جایگاهی ویژه برخورداراست. نُرم‌ها و هنجارها وناهنجاری‌های رفتارجنسی، هویت جنسی، گرایش‌ها و تمایل‌ها و جهت گیری‌ها جنسی، اروتیسم و پورنوگرافی در جهان امروزین رابطه و پیوندی تنگاتنگ با میزان رشد فرهنگی و اجتماعی، و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر دریک جامعه دارند. برداشت و آموزش نادرست از سکس و رفتارهای جنسی زیان‌های روانی و رفتاری فردی و اجتماعی پیامد خواهد داشت. (برای نمونه توجه کنید به درک وفهم، و برخوردِ نادرست و آسیب رسان و جنایتکارانه با همجنس گرائی در حکومت اسلامی، ویا دررابطه با رفتار طبیعی و ضروراستمناء (خود ارضائی یا جلق زدن)، که چگونه چنین رفتاری ازسوی مذهبیون و آخوندها تقبیح و تکفیر وتنبیه روانی شده است).

در این یادداشت به شش پدیده متفاوت همجنس گرائی، همجنس بازی، بچه بازی، شاهد بازی، کون کونک و مساحقه اشاره می‌کنم. اهمیت و ضرورت پرداختن به این مباحث دراین است که نشان داده شود که اهل دین و مشابهین چگونه با خلط مبحث و قاطی کردن این دست مباحث سعی
کرده‌اند تا مصادرۀ به مطلوب کنند و بر بسترناآگاهی بخشی از مردم، عقب ماندگی و جهالت را در خدمت تحمیل خواست واراده مذهبی و سیاسی خود قراردهند. متاسفانه کم نیستند کسانی که ازروی ناآگاهی برخورد اهل دین را با این مفاهیم و پدیده‌ها را تکرار می‌کنند.

همجنس‌گرایی

تمایل وگرایش‌ عاطفی- جنسی و داوطلبانه به همجنس خود، همجنس گرائی یا همجنس خواهی تعریف شده است. در این تمایل و گرایش جنسی و عاطفی، عشق و دوست داشتن ازعناصر اصلی این نوع جهت گیری و پیوند و رابطه هستند. درهویت، گرایش و رفتار جنسی همجنس گرایان علاقه، تمایل به برقراری رابطه و زندگی‌ای مشترک و پایدار، احساس مسئولیت بیکدیگرو عشق ورزیدن شاخصه‌های بارز و پراهمیتی هستند. همجنس گرائی یک گرایش سالم جنسی ست و آن را یک بیماری یا اختلال روانی و رفتاری معرفی کردن نادرست است. عوامل ژنتیک، هورمون‌های زمان جنینی، اثرات زیستی و محیطی را درشکل‌گیری گرایش جنسیِ همجنس گرایان مؤثر دانسته‌اند. تفاوت فیزیولوژیک، عصب شناسانه و روانشناسانه میان همجنس گرایان و دگرجنس گرایان مطرح شده است، اما این تفاوت‌ها غیرعادی و غیرطبیعی و بیمارگونه قلمداد نشده‌اند.
همجنس‌گرایی در کنار دو گرایش دگرجنس‌گرایی و دوجنس‌گرایی، سه گرایش اصلی جنسی را تشکیل می‌دهند.

همجنس‌بازی

همجنس بازی، برقراری نوعی رابطه جنسی با همجنس است که درآن فقدان یک رابطه عاطفی و عاشقانه ازمشخصه‌های این رابطه است. در همجنس بازی که غالبا عملی مردانه است یک نفر فاعل و دیگری مفعول است، این عمل غیرداوطلبانه از سوی مفعول و دراکثرموارد عملی به عنف و همراه با ایجاد ارعاب در شخص مفعول است. این رفتارجنسی بین مردان بالغ با نوجوانان شایع و درمیان زنان بسیار نادراست. ازعلل همجنس بازی ناهنجاری‌‌ها به بد آموزی‌های فرهنگی و اجتماعی اشاره شده است. در پیدائی و بروز همجنس بازی محرومیت از تماس با جنس مخالف، تنوع طلبی جنسی، اعمال اقتدار با هدف رو کم کردن و تحقیر قربانی، قدرت نمائی و تَشَخُص یابیِ ناشی از مرعوب کردن دیگری، آزار فیزیکی همراه با تحقیر جنسی با هدف منزوی کردن و به نوعی خفه کردن صدای طرف مقابل، لذت بردن از داشتن سکس با همجنس درنقش فاعل، ایفای نقش می‌کنند. هم جنس بازان دگرجنس گرا هستند واغلب متاهل‌اند. دررابطۀ فاعلی و مفعولی، مفعول به گونه‌ای تحقیر آمیز “کونی” یا ” اُبنه‌ای” (۱) خوانده شده است.

در جامعه ما همجنس بازی، که در برخی از گروه‌های اجتماعی وجود داشته است درمقاطعی در زمره تجاوز جنسی قرارنگرفته است اگرچه در مواردی با آزار جنسی و اعمال سادیستی (آزارجویی) همراه بوده است. همجنس بازی مترادف عمل ” لواط” (۲) به کار برده شده است.

بچه‌بازی

تمایل و گرایش جنسی بچه بازی یا کودک دوستی (پدوفیلیا)، کشش یا جاذبه جنسی به کودک و برقرار کردن رابطه جنسی با دختر یا پسرِ زیر ۱۳ سال تعریف شده است. این گرایش نوعی انحراف جنسی ورابطه‌‌‌ای “غیر طبیعی”، بیمارگونه و در مواردی اختلال روانی و رفتاری دانسته شده است. بچه باز”‌‌ها به طور غالب مرد هستند و به ندرت در میان آن‌ها زن دیده شده است. بچه بازها می‌باید بیش از ۱۶ سال سن داشته باشند و در طول زمان معینی این نوع تحریک شدگی، تصور و رفتار را تکرار کرده باشند. اکثرقربانیان دختران کم و سن سال هستند.
درقوانین بسیاری از کشورهای جهان چنین تمایل و رابطه‌ای کودک آزاری و در صورت انجام چنین عملی جرم محسوب می‌شود.

شاهدبازی

شاهدبازی (جمال پرستی، جمال بازی، غلام بازی، صحبت احداث)
نوعی لذت جنسی از طریق مشاهده است. حظ بصر (۳) بردن از پسران شاهد و خوبرو، “بچه خوشگل” و ” شیرین پسران” تعریف شده است. این” عادت زشت” به شکل‌های مختلف بروز می‌کند:

برتن پسربچه‌های نوجوان و زیبا که ریش ندارند، لباس دخترانه می‌پوشانند و درمراسم جشن و پایکوبی، و یا جمع‌ها متفاوتِ کوچک و بزرگ آنان را می‌رقصانند، تا ازحرکات بدن آن‌ها لذت جنسی ببرند. در دوره هائی خدمتگزاران دربارها ویا مراکزی همچون ‌‌‌‌قهوه‌خانه‌‌ها و محفل‌های

خصوصی، بچه‌های ده تا شانزده ساله‌ را به طرز شهوت انگیزی پوشاک دخترانه برتن‌شان می‌‌پوشاندند و زلفان آنان بمانند دختران می‌بافتند ویا آرایش می‌کردند، تا از حضورو حرکات آنان لذت ببرند. این نوع رفتار، اگر چه دربرخی جوامع حالت ” طبیعی و عادی و نُرم ” پیدا کرده است اما به عنوان تمایل وکشش جنسی غیرعادی می‌تواند در زمره انحراف‌های جنسی قلمداد شود. (۴)

کون کونک و مساحقه

کون کونک تماس جنسی میان پسران کم سن و سال و نوجوان- و حدودا”هم سن وسال- است. در این عمل پسران با مالیدن آلت تناسلی‌شان به یکدیگر، و قراردادن آن درمیان پای یکدیگر و یا باسن یکدیگر لذت می‌برند. این عمل به نوبت ازسوی هردو پسر انجام می‌گیرد. این رفتار جنسی فقط دردوره معینی وجود دارد و بعد از بین می‌رود. شرع مبین این رابطه را لواط می‌داند و برای کسانی که چنین رفتاری داشته‌اند حکم اعدام صادرکرده است. حکومت اسلامی حتی جوانان زیر ۱۸ سال را به جرم داشتن این نوع رفتارجنسی در ملاء عام اعدام کرده است.

مساحقه (طَبَق‌زنی یا آرامش زن با زن، قیچی زدن) نوعی گرایش و تمایل به همجنس در دورۀ معینی از زندگی در میان دختران و زنان است که بیش تر لذت جنسی و” دفع شهوت” هدف انجام آن است. مساحقه تماس و مالیدن آلت‌های تناسلی زنانه به یکدیگراست.

علت بروز و وجود این دو پدیده می‌تواند دلائل متعدد داشته باشد. الف: گرایش جنسی به همجنس در ۲ تا ۱۳ درصد انسان‌ها در دوره هائی گذرا وجود دارد. ب: عوامل محیطی همچون محدود سازی روابط میان پسران و دختران به دلائل مذهبی و فرهنگی را نیزدربروزاین نوع رفتارهای جنسیِ مقطعی مؤثردانسته‌اند. (۵)

روایتی از علی، امام اوّل شیعه نقل شده‌است: “مساحقه در میان زنان مانند لواط در بین مردان است ولکن حد مساحقه صد ضربه تازیانه است، زیرا در مساحقه دخول نیست”. پیشنهادِ علی در ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی منظور شده است.

 

****

توضیح‌ها
شماره گذاری‌های متن مربوط به توضیح‌ها هستند.

۱- اُبنه را نوعی لذت جوئی در مردان تعریف کرده‌اند که شخص ازسکس مقعدی در حالتی مفعولی لذت می‌برد و ارضا جنسی می‌شود. اُبنه را به غلط نوعی عادت نیز دانسته‌اند. “جمال زاده در کشکول جمالی، از حکیم پولاک اتریشی، طبیب ناصرالدین شاه، و به نقل از کتاب او موسوم به ایران، مملکت و مردم آن، آورده است که در زمان صفویه اماله کردن در ایرن معمول نبوده در صورتی که درزمان ناصرالدین شاه این کارخیلی متداول بوده است. وی شیوع مرض اُبنه را افراط در استعمال این اسباب می‌دانست. ”
۲- لواط: در تعریفی عام عمل دخول آلت تناسلی مردانه به مقعد یا مخرج جنس مذکراست. این عمل به طورطبیعی می‌تواند در تمایل‌ها و گرایش‌های جنسی مختلف صورت گیرد و یکی از راه‌های لذت جوئی جنسی ست. این رفتار جنسی، یعنی ” دخول از دبر (پشت) بین دو جنس مذکریا لواط خوانده می‌شود که دراسلام عملی حرام و از گناهان کبیره است و چنانچه نزد قاضی شرع ثابت شود، حکم اعدام برای فاعل و مفعول جاری می‌شود. شرط اجرای حد قتل در مورد فاعل و مفعول این است که بالغ و عاقل باشند و از روی اختیار این عمل را انجام داده باشند. لواط با ادخال تمام حشفه مرد در دُبر مرد دیگر محقق مى‏شود‏ “، دربعضی از روایات از آن به عنوان”کفر به خداوند” یاد شده است. در دین مبین اسلام به سکس مقعدی مرد با زن نیز وطی دبر گفته می‌‌شود. در مورد جواز سکس مقعدی مرد و زن اختلاف وجود دارد به گونه‌ای که برخی معتقدند این عمل کاملاً حرام است و اگر کسی انجام داد باید توبه کند و برخی معتقدند اگر زن راضی نباشد حرام و در غیر اینصورت شدیداً مکروه‌است. “امام صادق در مورد نزدیکی از پشت اجازه زن را شرط می‌داند وگرنه حرام است. ”
در میان لوطی‌ها این تصور وجود داشت که ” آمیزش مرد با زن از قدرت لوطی می‌کاهد” و به همین دلیل برخی از آنان به همجنس‌های خود روی می‌آوردند.
۳- لذت جوئی جنسی از طریق مشاهده، امروزاز شایع ترین انواع لذت جوئی جنسی در جهان است. مشاهده فیلم‌های پورنوگرافیک و یا اروتیک یکی ازاین طُرُق است. این نوع لذت جوئی با شاهد بازی وانحراف جنسیِ” تماشاگری جنسی” تفاوت هائی دارد.
۴- ازمیان این پدیده‌ها ۳ موردِ همجنس بازی، بچه بازی و شاهد بازی در زمرۀ انحراف‌های جنسی (پارافیلیا) و آزارهای جنسی هستند.
۵- مساحقه به طورطبیعی در گرایش جنسی همجنس گرائی در میان زنان راه و روش تماس جنسی و لذت جوئی جنسی ست.

منابع:
۱-http://www.apa.org/about/policy/sexual-orientation.aspx
۲-http://www.apa.org/helpcenter/sexual-orientation.aspx
۳-http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/news/news/2011/05/stop-discrimination-against-homosexual-men-and-women
۴-https://www.nytimes.com/2014/10/06/opinion/pedophilia-a-disorder-not-a-crime.html
۵-https://www.psychologytoday.com/conditions/pedophilia
۶- شاهد بازی درادبیات فارسی، دکتر سیروس شمیسا، انتشارات فروس، تهران، ۱۳۸۱
۷- کتاب کوچه، احمد شاملو، حرف الف، دفتر اول صص۲۴۶-۲۴۵
۸- زنگی‌های گود قدرت، مسعود نقره کار، صص ۳۱۹-۳۱۸
۹- زبان شهوت و سخن اروتیک در مثنوی معنوی، یدالله رویایی، دوات، شهریور ۱۳۹۲
۱۰- رازهمجنس خواهی، مجید نفیسی، شهروند، شماره۷۸۵، ۸ دی ماه ۱۳۸۵
۱۱- مجله ماها / مجله همجنس گرایان ایران
http://hamjensgera.com/wiki/مجله_ماها
۱۲- روشنفکری دینی و گناه کبیرۀ استمناء، مسعود نقره کار
http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=25084
۱۳- دو نوجوان درمشهد به جرم عمل لواط اعدام شدند.
https://www.radiofarda.com/a/305488.html
۱۴- تجاوزجنسی.
https://fa.wikipedia.org/wiki/تجاوز_جنسی

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.