حزب ملت ایران : پانزده شهریور “روز بنیاد” را گرامی می داریم

سه شنبه, 13ام شهریور, 1397
اندازه قلم متن

پانزده شهریور “روز بنیاد” را گرامی می داریم

هم میهن؛ فرا رسیدن پانزده شهریور، سالروز تاسیس “مکتب پان ایرانیسم” را به همه زنان و مردان ایران زمین که دل در گرو ایران دارند، شادباش می گوییم. در این روز به دنبال اشغال میهن از سوی ارتش متفقین، شماری از جوانان آرمانخواه بر آمده از انجمن نهانی به مبارزه با اشغالگران پرداخته و در پانزدهم شهریور ماه ۱۳۲۶ سازمان فرهنگی و سیاسی آشکاری را به نام “مکتب پان ایرانیسم” بنیان نهادند و جوانان میهن به آن پیوستند که می توان آن را عصر بازسازی هستی ملی آن هم به شیوه ی مردم سالاری نام نهاد. بیشتر پرورش یافتگان این مکتب در یکم آبان ماه ۱۳۳۰، حزب ملت ایران بر بنیاد پان ایرانیسم را بنیان نهادند که در سال ۱۳۴۰ با تصویب کنگره پسوند بر”بنیاد پان ایرانیسم” از آن حذف و بدون پسوند، به نام حزب ملت ایران نامگذاری شد؛ در حالی که اندیشه پان ایرانیسم به قوت خود در جامعه باقی است.

حزب ملت ایران پس از کودتا انگلیسی – آمریکا و تایید شوروی سوسیالیستی، چون گذشته هم چنان به مبارزه ی ضد استبدادی در راه آزادی و استقلال ایران با تمام فراز و نشیب و تحمل محرومیت ها و زندان ها، هم چنان ادامه داد تا در سامان نو، نه تنها استقلال و آزادی فردی و اجتماعی از هر گزندی بدور ماند؛ بلکه عدالت همگانی نیز در میهن مان برقرار و گسترش یابد. با تاسف، تا کنون چنین نشد و روز به روز دامنه تنگ نظری ها، تبعیض های قومی و جنسیتی بیشتر و بیشتر شد و فرار مغزها، اختلاس های کلان، فقر و بیکاری هم بر آن افزوده شده است و روزنامه نگاران مستقل و آزادیخواهان و جوانان میهن را در شرایط سختی قرار داده است که مهم ترین عامل این نا بسامانی، ناکارآمدی کار بدستان است.

هم میهن! در حالی که بیگانگان در چهار گوشه  این نیاخاک، چشم طمع به آب و خاک میهن مان دوخته اند، عده ای با افسوس بسیار، در نتیجه فشارهای وارده خارج از توان تحمل یا وابستگی فکری در انتظار بیگانه ای که شاید به اصطلاح ناجی باشد، لحظه شماری می کنند! غافل از این که “هیچ کس مرا نخواهد که در آن سود خود نجوید” و عده ی کم شماری ناآگاه یا دست نشانده، که دل در گرو بیگانه دارند، وضع را مغتنم شمرده، زمزمه های شوم تجزیه طلبی، سر داده اند؛ شماری هم بر پر کردن کیسه های نو دوخته خود، از ثروت ملی، مشغولند و ادامه این وضع نا بسامان را خواهانند و در برابر هر تغییری، ایستادگی می کنند این همه تنها و تنها از سودجویی، ناهماهنگی و ناکارآمدی کار بدستان سرچشمه می گیرد. چنین وضعی است که میهن را به میدان رویارویی با قدرت های بزرگ کرده است. ما در حزب ملت ایران با باور راستین به نظریه موازنه منفی دکتر «محمد مصدق» که ضامن ماندگاری میهن مان است، از یک سوی، ضمن اعتراض به ورود نه تنها نیروهای روسی به کشورمان بلکه با حضور هر گونه نیروی نظامی بیگانه به هوا، دریا و خاک میهن مان، معترض و آن را غیر قانونی و محکوم می دانیم و از دیگر سوی، در گزینش اولویت ها نباید دچار اشتباه شد. چه مسایل و مشکلات داخلی هر ملتی باید به وسیله همان ملت، از میان برداشته شود و جهانیان بدانند ما ایرانیان در راندن متجاوز از میهن، شریک همیم.

حزب ملت ایران، در برهه حساس کنونی منطقه و آزمندی کشورهای استعمارگر و جنگ افروز، ضرورت زنده داشت همبستگی ملی را طلب می کند که آن هم تنها از رهگذر باز پس دادن تمام حقوق ملت به ملت میسر است و بس.

 حزب ملت ایران، هم چون گذشته، در همه فراز و فرودها، درفش ملت گرایی ایرانی را همچون رهبران شهید خود، «داریوش و پروانه فروهر»، پر امید برافراشته است و امروز شادیانه هفتاد و یکمین سالگرد روز بنیاد بر پیمان خود با شما، پای می فشارد و بر این باوریم استقلال ملی، ازادی های فردی و اجتماعی، عدالت همگانی و رفع تبعیض ها، جز با برقراری سامانی مردم سالار، دست یافتنی نیست.

برقرار باد همبستگی ملی

حزب ملت ایران

پانزدهم شهریور ماه ۱۳۹۷


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.