لیست فعالین سیاسی٬ مدنی و عقیدتی در بند در زندان های ایران

چهارشنبه, ۲۱ام شهریور, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

سایت جناح نیوز: 

مرکز اسناد حقوق بشر ایران طی تحقیقی جامع اقدام به جمع آوری لیست فعالین سیاسی٬ مدنی و عقیدتی دربند در زندان های ایران نموده است. این اطلاعات و داده ها برای پروژه UnlockIran متعلق به این مرکز از طریق منابع رسمی و غیررسمی گردآوری و تهیه شده و به صورت ماهانه به روزرسانی می گردد. لازم به ذکر است که به علت عدم شفافیت دستگاه قضایی و نیز ارعاب نهادینه شده از سوی نهادهای امنیتی در میان خانواده زندانیان در جهت عدم اطلاع رسانی٬ ممکن است کاستی هایی در لیست ذیل مشاهده گردد. در حال حاضر تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ تعداد   ۸۲۱ زندانی در بند هستند.

دریافت فایل اکسل

 

نام جنسیت تاریخ بازداشت مذهب قومیت نوع فعالیت زندان لینک منبع
(ابراهیم بهرامی (سید Male ۲۰۱۳-۰۵-۰۶ Sufi N/A Religious Minority In exile in Sardasht منبع
حمید اسلامی Male ۲۰۱۲-۰۷-۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Adel Abad (Shiraz) منبع
محمدعلی شمشیرزن Male ۲۰۱۳-۰۵-۰۶ Sufi N/A Religious Minority In exile in Sardasht منبع
محمد علی صادقی Male ۲۰۱۳-۰۵-۰۶ Sufi N/A Religious Minority In exile in Bandar Abbass منبع
محمدعلی دهقان Male ۲۰۱۳-۰۴-۳۰ Sufi N/A Religious Minority Adel Abad (Shiraz) منبع
محسن اسماعیلی Male ۲۰۱۳-۰۴-۲۹  Sufi Kurdish Ethnic Minority In exile in Dezful منبع
رحمان وفائی Male ۲۰۱۲-۰۷-۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Adel Abad (Shiraz) منبع
یکتا فهندژ Female ۳/۱۷/۲۰۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Adel Abad (Shiraz) منبع
عبدالامیر چلداوی Male ۲۰۰۶ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
عبدالامام زایری Male ۲۰۰۵ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
عبدالله محیی Male ۲۰۱۴-۰۱-۱۴ Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
عبدالزهرا هیلچی Male ۲۰۰۵ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
ابوالفضل عابدینی نصر Male ۲۰۱۰-۰۳-۰۳ N/A N/A Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
عادل عفراوی Male N/A N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
علی ساعدی Male ۲۰۰۷-۰۹-۱۳ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
علی سیاحی Male ۲۰۱۴-۰۴ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
علیرضا نزاری Male ۲۰۰۸ N/A Arab Ethnic Minority In exile in Kahnooj منبع
سید امین موسوی Male ۲۰۱۴-۰۱-۱۴ Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
باقر غلامی Male ۲۰۱۴-۰۱-۰۴ Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
عیدان شاخی Male ۲۰۱۲-۰۱ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
فالح سیلاوی Male N/A N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
غازی حیدری Male ۲۰۰۹-۰۵ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
حمید هادی Male ۲۰۱۴-۰۱-۱۴ Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
حمزه سواری Male ۲۰۰۵ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
حسن عبیات Male ۲۰۱۲-۰۱ Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
حسن هاشمی Male ۲۰۱۱-۰۵-۱۶ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
جبار یباری Male ۲۰۱۲-۰۳ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
(جابر آلبوشوکه (سید Male ۲۰۱۱-۰۳-۱۳ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
جمال عبدالخصر Male ۲۰۱۴-۰۱-۱۴ Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
جاسم محمد عیسی Male ۲۰۱۴-۰۱-۱۴ Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
جاسم سواعدی Male ۲۰۱۲-۰۱ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
کاظم خوش نمک(خضیراوی) Male ۲۰۰۸-۰۴-۰۳ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
خالد عبیداوی Male ۲۰۱۲-۰۱ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
سید خلیل طاهری موسوی Male ۲۰۱۴-۰۱-۱۴ Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
محمد نواصری Male N/A N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
محمد علی عموری Male ۲۰۱۱-۰۲-۱۶ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
(مختار آلبوشوکه (سید Male ۲۰۱۱-۰۳-۱۳ Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
ناظم بریهی Male ۲۰۰۵-۱۰-۰۹ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
نعمت الله عبیات Male N/A N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
رضا عنیدزاده Male ۲۰۱۲ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
سخی ریگی Male ۲۰۰۹-۰۶-۱۸ Sunni Muslim Baloch Blogger Ahvaz (Karoun) منبع
صالح تامولی Male ۲۰۱۳-۰۴-۱۱ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
سلمان چایان Male ۲۰۱۲-۱۱-۱۱ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
طاهر مزرعه Male ۲۰۰۶ N/A Arab Ethnic Minority In exile in Damghan منبع
یحیی نواصری Male ۲۰۰۵-۱۰-۰۲ N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
یوسف فتوحی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
فاطمه رهنما Female ۲۰۰۹-۰۶-۲۷ N/A N/A Political Activist Ahvaz (Sepidar) منبع
جلیل مجدم Male ۲۰۰۶ N/A Arab Ethnic Minority Arak منبع
حاج مکی حلمی زاده Male ۲۰۱۲-۱۰-۲۷ N/A Arab Ethnic Minority In exile in Ardebil منبع
حامد ریگی شورکی Male ۲۰۰۸ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Ardebil منبع
ارژنگ داوودی Male ۲۰۰۳-۱۰ N/A N/A Writer Bandar Abbas منبع
 حسن جوانی Male ۲۰۱۱-۰۹ N/A N/A Political Activist Bandar Abbas منبع
کریم موسی زاده Male ۲۰۰۹-۰۶-۲۹ N/A Kurdish Ethnic Minority Bandar Abbas منبع
مرتضی وفایی Male ۲۰۱۳-۰۳-۲۱ Sunni Muslim N/A Blogger Bandar Abbas منبع
بدیع حسین‌پناهی Male ۹/۱۰/۲۰۱۴ N/A Kurdish Political Activist Bandar Lengeh منبع
عبدالرضا قنبری Male ۲۰۱۰-۰۱-۱۴ N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaei Shahr منبع
جواد ابوعلی Male ۲۰۱۳-۰۵-۲۷ N/A N/A Student Activist Behbahan منبع
سیوان باتونه Male ۲۰۱۱-۰۷-۲۵ N/A Kurdish Ethnic Minority Bijar منبع
شهرام مختاری Male ۲۰۱۲-۰۴-۲۴ Baha’i N/A Religious Minority Birjand منبع
محمد صابر ملک رئیسی Male ۲۰۰۹ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Chabahar منبع
عمار عبیات Male ۲/۲۶/۲۰۱۴ N/A Arab Ethnic Minority Dezful منبع
غلام عباس ساکی (سعید ساکی) Male ۲۰۰۶-۰۴-۰۴ N/A Arab Ethnic Minority Dezful منبع
عماد منابی Male ۲۰۱۴-۰۴ N/A Arab Ethnic Minority Dezful منبع
بهمن سلیمی Male ۲۰۱۳ Sunni Muslim N/A Regious Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
بلال احمدی Male ۲۰۱۳ Sunni Muslim N/A Regious Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
اسماعیل عبدی Male ۶/۲۷/۲۰۱۵ N/A N/A Labor Activist Evin منبع
فواد رضایی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
لایق کردپور Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
مهدی محمد نژاد Male ۲۰۱۰ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
مصعب خذری Male ۲۰۱۳ Sunni Muslim N/A Religious Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
نامدار قادری Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
پوریا فرازمند Male ۲۰۱۳-۰۴-۰۷ N/A N/A Blogger Dizel Abad (Kermanshah) منبع
صباح رضایی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
زینب جلالیان Female ۲۰۰۷-۰۷ N/A Kurdish Ethnic Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
رمضان عذاری ناصری Male ۲۰۰۶ N/A Arab Ethnic Minority Eqlid منبع
عباس امیدی Male N/A N/A N/A Political Activist Evin منبع
عبدالفتاح سلطانی Male ۲۰۰۹-۰۶-۱۶ N/A N/A Lawyer Evin منبع
 عبدالرضا خزانه داری Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
 ابوالقاسم (جواد) فولادوند Male ۲۰۱۳-۰۶ N/A N/A Political Activist Evin منبع
احمد دانش‌پور مقدم Male ۲۰۰۹-۱۲-۲۷ N/A N/A Political Activist Evin منبع
احمد قرچه Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
احمد حیدری Male ۲۰۱۳-۰۲-۲۶ Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Evin منبع
اکبر امینی Male ۲۰۱۳-۰۶-۰۷ N/A N/A Human Rights Activist Evin منبع
علی علایی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
علی کاظم زاده Male N/A N/A N/A Political Activist Evin منبع
علی رشیدی Male ۲۰۱۱-۱۱-۰۳ N/A N/A Political Activist Evin منبع
علی زاهد Male ۲۰۰۸-۰۴ N/A N/A Political Activist Evin منبع
علیرضا احمدی Male ۲۰۱۲-۰۹-۲۹ Shi’a Muslim N/A Political Activist Evin منبع
(علیرضا سیدیان (سید Male ۲۰۱۱-۱۱-۳۰ Christian Convert N/A Religious Minority Evin منبع
 امیر ارسطویی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
امیر دوربین قاضیانی Male ۲۰۱۳-۱۲ N/A N/A Political Activist Evin منبع
امیر درستی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
امیر گلستانی Male ۲۰۱۳-۱۲-۰۴ N/A N/A Blogger Evin منبع
 امیر مولادوست Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
امیرحسین صیرفی Male ۲۰۱۳-۱۱-۱۸ N/A N/A Blogger Evin منبع
 (اصغر قطان (دکتر Male ۲۰۱۱-۰۱-۰۹ N/A N/A Political Activist Rajaei Shahr منبع
ایوب کریمی Male ۲۰۰۹ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Evin منبع
بهاره هدایت Female ۲۰۰۹-۱۲-۳۱ N/A N/A Women’s Rights Activist Evin منبع
بهنام ابراهیم زاده Male ۲۰۱۰-۰۶-۱۲ N/A N/A Labor Activist Evin منبع
بهناز ذاکری Female ۲۰۱۲-۰۶ N/A N/A Political Activist Evin منبع
بهروز شاه نظری Male ۲۰۰۹-۰۵-۱۱ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Evin منبع
بهزاد عباسی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
داوود اسدی Male N/A N/A N/A Political Activist Evin منبع
ابراهیم فیروزی Male ۲۰۱۳-۰۸-۲۱ Christian Convert N/A Religious Minority Evin منبع
ادریس نعمتی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Evin منبع
فاران حسامی Female ۲۰۱۱-۰۹-۱۳ Baha’i N/A Religious Minority Evin منبع
فرهاد اطلسی Male N/A N/A N/A Political Activist Evin منبع
فریبا کمال آبادی Female ۲۰۰۸-۰۵-۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Evin منبع
فریبرز کاردار Male ۲۰۱۳-۱۲-۰۴ N/A N/A Blogger Evin منبع
فرزین شهریاری Male ۲۰۱۲-۱۰-۲۱ Baha’i N/A Religious Minority Evin منبع
غلامرضا حسینی Male ۲۰۱۰-۰۹ N/A N/A Tech Expert Evin منبع
حمید بابایی Male ۲۰۱۳-۰۸-۱۳ Shi’a Muslim N/A Student Activist Evin منبع
حمید نوید Male ۲۰۱۰ N/A N/A N/A Evin منبع
حمید زندی فر Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
حمیدرضا مهاجرانی Male ۲۰۱۳-۰۴ N/A N/A N/A Evin منبع
حمیدرضا درخشنده Male N/A N/A N/A Political Activist Evin منبع
حسن فرجی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
حسن سی سختی Male ۲۰۰۸-۰۷ N/A N/A Blogger Evin منبع
 همایون روستایی خوشکبیجاری Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
حسین کاظمینی بروجردی Male ۲۰۰۶-۱۰-۰۸ Shi’a Muslim N/A Cleric Evin منبع
حسین رونقی ملکی Male ۲۰۱۲-۰۸-۲۲ N/A Azeri Blogger Evin منبع
ایرج درفشی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
جعفر گنجی Male ۲۰۱۲-۰۴-۱۶ N/A N/A Human Rights Activist Evin منبع
کامیار ثابت صنعتی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
کاوه شریفی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaei Shahr منبع
کاوه ویسی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaei Shahr منبع
کیاوش ستوده Male ۲۰۱۴-۱۲-۰۲ N/A N/A Blogger Evin منبع
(مهوش ثابت (شهریاری Female ۲۰۰۸-۰۳-۰۵ Baha’i N/A Religious Minority Evin منبع
مریم اکبری منفرد Female ۲۰۰۹-۱۲-۳۱ N/A N/A Political Activist Evin منبع
مریم مقدسی Female ۲۰۱۱ N/A Kurdish Political Activist Evin منبع
(مریم نقاش زرگران (نسیم Female ۲۰۱۳-۰۶ Christian Convert N/A Religious Minority Evin منبع
مسعود قاسم خانی Male ۲۰۱۳-۱۲-۰۴ N/A N/A Blogger Evin منبع
مسعود میرزایی Male ۲۰۱۳-۰۸-۲۱ Christian Convert N/A Religious Activist Evin منبع
مهدی رحیمی Male ۲۰۱۳-۰۹-۱۹ N/A N/A Labor Activist Evin منبع
مهدی ری شهری تنگستانی Male ۲۰۱۳-۱۲-۱۶ N/A N/A Blogger Evin منبع
مهرداد آهن خواه Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
 مهرداد پناهی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
محمد آقایی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
محمد ابراهیمی Male ۲۰۱۰-۱۲-۱۳ N/A N/A Human Rights Activist Evin منبع
محمد مهدی احمدی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
محمد علی دادخواه Male ۲۰۰۹-۰۷-۰۸ N/A N/A Lawyer Evin منبع
محمد علی طاهری Male ۲۰۱۰-۰۴-۱۸ N/A N/A Religious Minority Evin منبع
محمد امین اکرمی پور Male ۲۰۱۳-۱۲-۱۶ N/A N/A Blogger Evin منبع
محمد امین هادوی Male ۲۰۱۰-۱۰-۱۵ N/A N/A Human Rights Activist Evin منبع
محمدصدیق کبودوند Male ۲۰۰۷-۰۷-۰۱ N/A Kurdish Journalist Evin منبع
محمدرضا مقیسه Male ۲۰۱۰-۱۰-۲۴ N/A N/A Political Activist Evin منبع
محسن دانش‌پور مقدم Male ۲۰۰۹-۱۲-۲۷ N/A N/A Political Activist Evin منبع
 محسن قشقایی‌زاده Male ۴/۱۳/۲۰۱۴ N/A N/A Political Activist Evin منبع
مختار رحیمی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Evin منبع
 مختار صالحی Male ۲۰۱۱-۱۰-۱۸ N/A N/A N/A Evin منبع
مرتضی ترادیون Male ۹/۴/۲۰۱۳ N/A N/A Tech Expert Evin منبع
(مصطفی تاج زاده (سید Male ۲۰۰۹-۰۶-۱۳ Shi’a Muslim N/A Political Activist Evin منبع
نسیم باقری Female ۴/۲۸/۲۰۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Evin منبع
امید کوکبی Male ۲۰۱۱-۰۲ Sunni Muslim Turkmen Ethnic Minority Evin منبع
امید شاه مرادی Male ۲۰۱۲ N/A N/A Political Activist Evin منبع
 امید زارعی‌نژاد Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
پیمان کاس‌نژاد Male ۲۰۱۱-۰۸-۲۴ N/A N/A Political Activist Evin منبع
پژمان عبدالحسین زاده Male ۲۰۱۳-۰۵-۲۸ N/A N/A Political Activist Evin منبع
رامین شهریاری Male ۲۰۱۲-۱۰-۲۱ Baha’i N/A Religious Minority Evin منبع
 رامین تنباکویی Male N/A N/A N/A Cyber Activist Evin منبع
رسول حیدرزاده Male ۲۰۱۱-۰۵ N/A Azeri Ethnic Minority Evin منبع
ریحانه حاج ابراهیم دباغ Female ۲۰۱۰-۰۵-۱۶ N/A N/A Political Activist Evin منبع
رضا اکبری منفرد Male ۲۰۱۳-۰۱-۱۴ N/A N/A Political Activist Evin منبع
رضا حیدرپور Male ۲۰۱۳-۱۱-۱۲ N/A N/A Tech Expert Evin منبع
رضا شهابی Male ۲۰۱۰-۰۶-۱۲ N/A N/A Labor Activist Evin منبع
رویا ایرانی Female ۲۰۱۳-۱۲-۰۴ N/A N/A Blogger Evin منبع
رویا صابری نژاد نوبخت Female ۲۰۱۳-۰۹ N/A N/A Blogger Evin منبع
رویا سعیدی Female ۲۰۱۳-۰۶ N/A N/A Political Activist Evin منبع
صادق خداوردی Male N/A N/A N/A Political Activist Evin منبع
صادق زاهدی Male ۱/۱۰/۲۰۱۱ N/A N/A N/A Evin منبع
سعید مدنی Male ۲۰۱۲-۰۱-۰۷ N/A N/A Journalist Evin منبع
سعید ملک‌پور Male ۲۰۰۸-۱۰-۰۴ N/A N/A Tech Expert Evin منبع
سالار ستوده Male N/A N/A N/A Student Activist Evin منبع
ثمین احسانی Female ۲۰۱۱-۰۸-۲۰ Baha’i N/A Religious Minority Evin منبع
سمکو خلقتی Male ۲۰۱۰-۰۱ N/A Kurdish Ethnic Minority Evin منبع
صدیقه مرادی Female ۲۰۱۱-۰۵-۰۱ N/A N/A Political Activist Evin منبع
سید مسعود سید طالبی Male ۲۰۱۳-۱۲-۰۴ N/A N/A Blogger Evin منبع
سید صادق شیرازی Male ۳/۱۲/۲۰۱۴ Muslim N/A Religious Minority Evin منبع
مطهره (سیمین) بهرامی حقیقی (دانش پور مقدم) Female N/A N/A N/A Political Activist Evin منبع
 سینا عظیمی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
سهیل بابادی Male ۲۰۱۲-۰۶-۰۱ N/A N/A Cyber Activist Evin منبع
طالب ملکی Male ۲۰۰۹ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Evin منبع
وحید اصغری Male ۲۰۰۸-۰۵-۱۱ N/A N/A Tech Expert Evin منبع
یعقوب ملکی Male ۲۰۱۰-۰۵ N/A N/A Political Activist Evin منبع
یاسان موسوی Male ۲۰۱۳-۰۲-۰۵ N/A N/A Political Activist Evin منبع
یاشار دارالشفاء Male ۲۰۱۰-۰۲-۰۳ N/A N/A Student Activist Evin منبع
یاور رحیمی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Evin منبع
زهرا (محبوبه) منصوری Female ۲۰۱۰-۱۲-۲۸ Shi’a Muslim N/A Political Activist Evin منبع
ژینوس رحیمی Female ۲۰۱۲-۰۷-۱۰ Baha’i N/A Religious Minority Evin منبع
پروین زندی Female ۵/۱/۲۰۱۴ N/A N/A Political Activist Evin منبع
آرش کمانچه Male ۵/۱/۲۰۱۴ N/A N/A Political Activist Evin منبع
بهزاد آسیایی Male ۵/۱/۲۰۱۴ N/A N/A Political Activist Evin منبع
کاوه رحیمی Male ۵/۱/۲۰۱۴ N/A N/A Political Activist Evin منبع
شمیم نعیمی Male ۵/۱۱/۲۰۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Evin منبع
الهام فراهانی (نعیمی) Female ۵/۱۱/۲۰۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Evin منبع
ساسان سلیمانی Male ۵/۹/۲۰۱۴ N/A N/A Tech Expert Evin منبع
مهناز محمدی Female ۶/۷/۲۰۱۴ N/A N/A Human Rights Activist Evin منبع
کاظم برجسته Male ۲۰۱۴-۰۲ N/A N/A Political Activist Evin منبع
شمیس مهاجر Female ۶/۲۸/۲۰۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Evin منبع
زهرا زهتابچی Female ۹/۲۷/۲۰۱۳ N/A N/A Political Activist Evin منبع
گلرخ ایرایی Female ۹/۶/۲۰۱۴ N/A N/A Human Rights Activist Evin منبع
آتنا فرقدانی Female ۹/۴/۲۰۱۴ N/A N/A Human Rights Activist Shahre Ray منبع
 یوسف حسن‌زاده Male ۹/۱۲/۲۰۱۴ Christian Convert N/A Religious Minority Evin منبع
علاءالدین (نیکی) خانجانی Male ۸/۱۱/۲۰۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Evin منبع
سهیل عربی Male ۹/۱/۲۰۱۳ N/A N/A Cyber Activist Evin منبع
عبدالرحمن ریگی Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Ghazvin منبع
محمد حسین رضایی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Ghazvin منبع
یحیی سهرابزهی Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Ghazvin منبع
بهنام ایرانی Male ۲۰۱۰-۰۴-۱۴ Christian Convert N/A Religious Minority Ghezel Hesar (Karaj) منبع
(هادی حسینی (سید Male N/A Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Ghezel Hesar (Karaj) منبع
(حسین ساکتی آرامسری (استیفان Male ۲۰۱۳-۰۹-۲۳ Christian Convert N/A Religious Minority Ghezel Hesar (Karaj) منبع
محمد پورشجری Male ۲۰۱۰-۰۹-۱۱ N/A N/A Blogger Ghezel Hesar (Karaj) منبع
صدیق محمدی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Ghezel Hesar (Karaj) منبع
علی حلفی Male ۲۰۰۵ N/A Arab Ethnic Minority Gonabad منبع
دانیال بابایانی Male ۶/۱۸/۲۰۱۴ Sunni Muslim N/A Religious Minority Gonbad منبع
حبیب‌الله بیگ‌زاده Male ۶/۱۸/۲۰۱۴ Sunni Muslim N/A Religious Minority Gonbad منبع
نعمت‌الله کمی Male ۶/۱۸/۲۰۱۴ Sunni Muslim N/A Religious Minority Gonbad منبع
احمد کریمی Male ۲۰۰۹-۰۵-۰۳ N/A N/A Political Activist Gonbad-e Qabus منبع
سجاد بیت عبدالله Male ۲۰۱۲-۰۱ N/A Arab Ethnic Minority Gorgan منبع
عباس صگوری Male ۲۰۱۲-۰۱ Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Hamedan منبع
عبدالرحمن صحرازهی Male ۲۰۱۱ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Hamedan منبع
مهدی کروبی Male ۲۰۱۲-۰۳-۲۷ Shi’a Muslim Lurs Political Activist House Arrest منبع
میرحسین موسوی Male ۲۰۱۱-۰۲-۱۰ Shi’a Muslim Azeri Political Activist House Arrest منبع
زهرا رهنورد Female ۲۰۱۲-۰۳-۲۷ Shi’a Muslim Lurs Political Activist House Arrest منبع
عبدالباسط توتازهی Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Ilam منبع
قریب انوری Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۲ N/A Bakhtiari Ethnic Minority Izeh منبع
علی منابی Male ۲۰۰۱ N/A Arab Ethnic Minority Jiroft منبع
علی منبوحی Male ۲۰۰۰ N/A Arab Ethnic Minority Jiroft منبع
رحیم عفراوی Male ۲۰۰۰ N/A Arab Ethnic Minority Jiroft منبع
ایوب اسدی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Kashmar منبع
( احمد کعبی (زغیبی Male ۲۰۱۲-۰۱ Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Kerman منبع
انور رستمی Male ۲۰۰۹-۰۱-۲۴ N/A Kurdish Ethnic Minority Kerman منبع
علی رحیمی Male ۲۰۱۰ N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
(فرزاد سامانی (هاجر Male ۲۰۱۳-۰۲-۱۷ N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
قادر قنده Male ۲۰۰۹ N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
هیوا پورمند Male ۲۰۱۰-۰۶-۲۳ N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
جلال ناصری Male ۲۰۱۱-۰۳-۱۲ N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
جمال قادرنژاد Male ۲۰۱۲-۰۶-۰۹ N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
کاوه شیخ محمدی Male ۲۰۱۰ N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
خالد قادر پور Male ۲۰۰۶-۰۳ N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
خسرو کردپور Male ۲۰۱۳-۰۳-۰۷ N/A Kurdish Journalist Mahabad منبع
منصور معروفی Male ۲۰۱۱-۱۰-۰۱ N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
محمد عبداللهی Male ۲۰۱۰-۰۳ N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
محمد محمودی Male ۲۰۱۲-۰۵ N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
محمد مولانایى Male ۲۰۱۲-۰۶-۱۶ N/A Kurdish Labor Activist Mahabad منبع
محسن جلدیانی Male ۲۰۰۹ N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
ناصر بهجتی Male ۲۰۱۱ N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
عمر پیرنیا Male N/A Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
رحیم رشی Male ۲۰۱۰ N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
سمکو عثمانی Male ۲۰۱۱-۱۲-۲۸ N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
شهین بایزیدپور Female ۲۰۱۳-۰۶ N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
وهاب فتاحی Female ۲۰۰۹-۰۶-۲۳ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
عدنان حسن پور Male ۲۰۰۷-۰۱-۲۵ N/A Kurdish Journalist Marivan منبع
عبدالرحمن عساکره Male ۲۰۱۱-۰۲ N/A Arab Ethnic Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
امیر شیبانی زاده Male ۲۰۰۹-۰۶-۱۵ N/A N/A Student Activist Mashhad (Vakilabad) منبع
آرمان مختاری Male ۲۰۱۲-۰۲-۱۸ Baha’i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
داور نبیل زاده Male ۲۰۱۰-۰۷-۲۳ Baha’i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
هانی یازرلو Male ۲۰۱۳-۰۵-۲۱ Baha’i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
هاشم خواستار Male ۲۰۱۳-۱۱-۲۳ N/A N/A Labor Activist Mashhad (Vakilabad) منبع
حوریه محسنی Female ۲۰۱۱-۰۳-۰۷ Baha’i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
کیوان دهقانی Male ۲۰۱۱-۰۷-۱۲ Baha’i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
مهدی علیزاده فخرآباد Male ۲۰۰۸ N/A N/A Blogger Mashhad (Vakilabad) منبع
منوچهر خلوصی Male ۲۰۱۳-۱۱-۲۹ Baha’i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
نوا خلوصی Female ۲۰۱۴-۰۳-۳۰ Baha’i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
نظرعلی مروی Male ۲۰۱۱-۰۴-۱۳ Sufi N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
نگین احمدیان Female ۲۰۱۲-۰۳-۰۷ Baha’i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
نیکا خلوصی Female ۲۰۱۴-۰۳-۳۰ Baha’i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
نورا نبیل زاده Female ۲۰۱۲-۰۹-۱۵ Baha’i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
رامین سلطان‌خواه Male ۲۰۱۱-۰۴-۱۳ Sufi N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
سیما اشراقی Female ۲۰۱۰-۱۰-۲۴ Baha’i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
سونیا احمدی Female ۲۰۱۲-۰۹-۱۹ Baha’i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
شایان تفضلی Male ۶/۳/۲۰۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
می خلوصی Female ۶/۳/۲۰۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
ابراهیم ریگی Male ۲۰۰۹ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Masjed Soleyman منبع
اسماعیل وفائی Male ۲۰۰۶-۰۴ N/A Baloch Ethnic Minority Masjed Soleyman منبع
پیمان عارفی Male ۲۰۰۹-۰۵ N/A N/A Political Activist Masjed Soleyman منبع
صدیق ریگی Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Masjed Soleyman منبع
افشین سهراب زاده Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Minab منبع
علی مرادی Male ۲۰۰۴-۰۲-۱۸ N/A Kurdish Ethnic Minority Minab منبع
کمال شریفی‌ Male ۲۰۰۷ N/A Kurdish Journalist Minab منبع
عباس عبیات Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۵ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
عباس عبادی Male ۲۰۱۱ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
عباس واحدی Male ۲۰۱۳-۱۲-۰۳ N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
عبدالحسین بلدی Male ۲۰۱۴-۰۱-۱۵ N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
عبدالهادی Male ۴/۲۰/۲۰۱۴ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
عبدالکریم زرگانی Male ۴/۹/۲۰۱۴ N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
عبدالرحیم چانه Male ۴/۲۰/۲۰۱۴ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
عبدالرضا جلالی Male ۴/۱۸/۲۰۱۴ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
عادل سعدونی Male ۲۰۱۳-۰۴-۱۱ N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
افشین ندیمی Male ۲۰۱۳-۱۱-۰۸ N/A Kurdish Labor Activist N/A منبع
احمد عبیات Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۵ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
احمد عفراوی Male ۴/۱۸/۲۰۱۴ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
احمد بازیار Male ۲۰۱۳-۱۲-۲۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
احمد محمد محمود Male ۲۰۱۰-۱۲-۳۰ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
احمد سهرابی Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۱ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority N/A منبع
احمدرضا نجداد Male ۲۰۱۳-۰۹-۱۹ N/A N/A Blogger N/A منبع
اله وردی روحی Male ۲۰۱۳-۱۰-۲۰ N/A N/A Political Activist N/A منبع
علی اصغر هنرمند Male ۲۰۱۳-۱۲-۰۳ N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
علی دبه هویزه Male ۴/۹/۲۰۱۴ N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
علی معظمی Male ۲۰۱۱-۰۹-۱۴ Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
علی مرتضایی Male N/A Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
علی روانبخش Male ۴/۱۸/۲۰۱۴ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
علی اکبر ابراهیم زاده Male ۲۰۱۰-۰۸-۲۵ Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
علی محمد امانیان Male N/A Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
علیرضا درویش Male ۲۰۱۳-۱۲-۰۹ Zoroastrian N/A Journalist N/A منبع
امین مظلومی Male ۴/۱۸/۲۰۱۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
امیر حسین نعمت اللهی Male ۲۰۱۳-۱۲-۲۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
امیر معاوی Male ۲۰۱۱-۰۴ N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
امیر صادقپور Male ۲۰۱۳-۱۲-۰۹ N/A N/A Blogger N/A منبع
امیر یاری Male ۲۰۱۳-۱۰-۲۸ N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
امیرعلی مهران‌نیا Male ۲۰۱۴-۰۱-۲۴  Yarsan Kurdish Religious Minority N/A منبع
امیرحسین نعمت اللهی Male ۲۰۱۳-۱۲-۲۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
انور قریشی Male ۲۰۱۳-۱۲-۱۸ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
انور خضری Male ۲۰۱۰-۰۲ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
آرام سلیمانی Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۳ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
آرش خالدی Male ۲۰۱۱ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
عارف سرخى Male ۴/۹/۲۰۱۴ N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
آرمان پرویزی Male ۲۰۱۳ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
اصغر کریمی Male N/A Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
ایوب احمدی Male ۴/۱۸/۲۰۱۴ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
ایوب آراسته Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority N/A منبع
آزاد میرزا رحمتی Male ۲۰۱۱-۱۲-۲۵ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
اعظم طبیبی Female ۲۰۱۲-۰۵-۱۵ Baha’i N/A Religious Minority N/A منبع
بدری صفیاری Female ۲۰۱۳-۰۳-۰۷ N/A N/A Blogger N/A منبع
بهرام فردوسیان Male ۲۰۱۲-۰۵-۱۵ Baha’i N/A Religious Minority N/A منبع
باسم سواری Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۵ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
بشیر چارطاق Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
بهنام محمودزادە Male ۲۰۱۳-۱۲-۲۴ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
برهان اصغریان Male ۲۰۱۱-۰۷-۱۲ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
داریوش الیاس Male N/A N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
داوود میرزایی Male ۲۰۱۳-۱۰-۲۰ N/A N/A Political Activist N/A منبع
ابراهیم فضلی Male N/A Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
ابراهیم قدیرفر Male ۲۰۱۰-۱۲-۱۵ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
احسان مولوی فر Male ۲۰۱۳-۰۹-۲۹ N/A N/A Blogger N/A منبع
احسان پاکنژاد Male ۲۰۱۳-۱۲-۰۳ N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
احسان صادقی Male ۴/۱۸/۲۰۱۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
الهام موقن Male ۲۰۱۳-۱۰-۲۱ Baha’i N/A Religious Minority N/A منبع
فائقه نصراللهی Female ۲۰۱۳-۱۲-۲۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
فرزانه نوری Female ۲۰۱۱-۰۹-۱۱ Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
فیروز حمیدی Male ۲۰۱۰ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
فواد احمد نوری Male ۲۰۱۱-۱۲-۲۵ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
قاسم سواری Male ۳/۱۸/۲۰۱۴ N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
هادی بیت شیخ احمد Male ۳/۶/۲۰۱۴ Sunni Muslim Convert Arab Religious Minority N/A منبع
هادی مولودی Male ۲۰۱۲-۰۴-۰۵ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
حمید میبدی Male ۲۰۱۳-۱۰-۲۰ N/A N/A Political Activist N/A منبع
حسن عبیات ۲ Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۵ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
حسن رسول نژاد Male ۲۰۱۴-۰۲-۱۹ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
حسن سعیدی Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۶ N/A N/A Labor Activist N/A منبع
حیدر جلیل سواری Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۵ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
هیوا شریعت پناه Male ۲۰۱۲ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
حجت ذنوریان Male ۲۰۱۰-۱۱-۲۷ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
حسین هدایت فر Male ۲۰۱۱ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
حسین مجیدی Male ۲۰۰۷-۰۳-۲۱ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
حسین نوذری Male ۲۰۱۳-۱۲-۰۳ N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
حسین زرگانی Male ۴/۹/۲۰۱۴ N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
ادریس دربندی Male ۲۰۱۳-۱۱-۰۲ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
جعفر سواری Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۵ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
جابر صخراوى Male ۴/۹/۲۰۱۴ N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
جعفر چلداوی Male ۳/۱۰/۲۰۱۴ Sunni Muslim Convert N/A Religious Minority N/A منبع
جعفر غفوری Male ۲۰۱۰-۰۴-۱۲ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
جعفر پویان Male ۲۰۱۱-۱۲-۲۵ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
جمال قادری Male ۲۰۱۱ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
جاسم مجدم Male ۲۰۱۳-۱۲-۲۴ Sunni Muslim Arab Ethnic Minority N/A منبع
جاسم تویرات Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۵ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
جاسم زرگانی Male ۴/۹/۲۰۱۴ N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
کامران مام حسینی Male ۲۰۱۲ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
خلف زبیدی Male ۴/۱۸/۲۰۱۴ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
خالد شه بخش Male ۲۰۰۸-۱۰ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority N/A منبع
خالد تمیمی Male ۲۰۱۳-۱۲-۲۴ Sunni Muslim Arab Ethnic Minority N/A منبع
خلیل زیبایی Male ۲۰۱۲-۰۶ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
خشایار تفضلی Male ۲۰۱۲-۰۷-۱۱ Baha’i N/A Religious Minority N/A منبع
خسرو زرستان Male ۲۰۱۱-۰۱-۰۷ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
لقمان داروند Male ۲۰۱۴-۱۲-۱۴ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
مادح علی احسن Male ۲۰۱۰-۰۸-۲۹ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
مهدى حلفى Male ۴/۹/۲۰۱۴ N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
مهدی ویسی Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۳ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
(ماهر کعبی (زغیبی Male ۲۰۱۲-۰۱ Sunni Muslim Arab Ethnic Minority N/A منبع
مجید ساری Male ۲۰۰۱ N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
منا پیرعلی Male ۲۰۱۲-۰۵-۱۵ Baha’i N/A Religious Minority N/A منبع
مریم اسدی Female ۴/۱۸/۲۰۱۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
مریم ناصری Female ۳/۹/۲۰۱۴ N/A Kurdish Human Rights Activist N/A منبع
مستانه رستگاری Male ۲۰۱۳-۱۲-۲۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
مسعود جوادی Male ۴/۱۸/۲۰۱۴ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
مهدی فیضی Male ۲۰۱۲ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
مهدی رجبیان Male ۲۰۱۳-۱۰-۱۲ N/A N/A Artist N/A منبع
مهرداد فرمانی Male ۲۰۱۳-۰۹-۲۹ N/A N/A Blogger N/A منبع
مهرداد صبوری Male ۲۰۱۳-۱۱-۰۸ N/A Kurdish Labor Activist N/A منبع
مکائیل دربندی Male ۲۰۱۳-۱۱-۰۲ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
محمد احمد شریف Male ۲۰۱۰-۰۵-۲۶ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
محمد احمدی Male ۲۰۱۱-۰۸ N/A Azeri Ethnic Minitory N/A منبع
محمد DJ Male ۲۰۱۳-۱۱-۱۱ N/A N/A Musician N/A منبع
محمد محمدی Male ۴/۱۸/۲۰۱۴ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
محمد پولادی Male ۲۰۱۳-۱۰-۲۸ N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
محمد سوارکار Male ۲۰۱۲-۰۶ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
محمد زمان شه بخش Male ۲۰۱۱-۰۳-۲۷ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
محمد زرگانی Male ۴/۹/۲۰۱۴ N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
محمدعلی جوانمردی Male ۲۰۱۳-۱۱-۰۳ N/A N/A Labor Activist N/A منبع
محمدعلی سعدی Male N/A Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
محمدامین سلیمی Male ۲۰۱۲-۰۶ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
محمود رسولی‌زاده Male ۴/۱۸/۲۰۱۴ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
مجتبی موسوی Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۱ N/A Azeri Ethnic Minority N/A منبع
مرتضی کمساری Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۶ N/A N/A Labor Activist N/A منبع
مسلم بوشهریان Male ۲۰۱۴-۰۱-۲۲ N/A N/A Blogger N/A منبع
(مژده ظهوری (فهندژ Female ۲۰۱۳-۱۲-۲۴ Baha’i N/A Religious Minority N/A منبع
نامق دلدل Male ۴/۱۸/۲۰۱۴ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
نامیق دم دم Male ۲۰۱۰ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
ناصح پیرخضری Male ۲۰۱۲ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
ناصر جلالی Male ۴/۱۸/۲۰۱۴ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
ناصر معروفی Male ۲۰۱۱-۱۲-۲۵ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
ناصر شیخی Male ۲۰۱۱-۰۱-۲۲ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
نوا نعیمی Female ۲۰۱۳-۰۲-۱۲ Baha’i N/A Religious Minority N/A منبع
نازی اسدی Female ۴/۱۸/۲۰۱۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
نژاد عمر قاسم Male ۲۰۱۰-۰۴-۲۱ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
نعمت آزادیخواه Male ۲۰۱۱-۱۲-۲۵ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
امید دهدار زاده Male ۲۰۱۲-۰۲-۱۴ N/A Arab Blogger N/A منبع
عثمان رادبوی Male ۲۰۱۱ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
پیام قادری Male ۲۰۱۱-۱۱-۰۷ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
پیمان قادری Male ۲۰۱۱-۱۱-۰۶ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
غازی هندالی Male ۴/۲۰/۲۰۱۴ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
رحمان فتاحی Male ۲۰۱۱ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
رامین ابدالیان ایرانشاهی Male ۲۰۱۳-۱۲-۱۸ N/A N/A Writer N/A منبع
رامین طهماسبی Male ۲۰۱۳-۱۲-۱۰ N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
رامین زاهدی Male ۲۰۱۱-۰۷-۲۳ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
رضا آلناصر Male ۲۰۱۴-۰۱-۲۲ N/A N/A Blogger N/A منبع
رضا خاکی Male N/A Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
رضا نوذری Male ۲۰۱۳-۱۲-۰۳ N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
رضا تمیمی Male ۲۰۱۳-۱۱-۰۳ N/A N/A Labor Activist N/A منبع
رضا زرگانی Male ۴/۹/۲۰۱۴ N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
صابر شیخ عبدالله Male ۳/۱۵/۲۰۱۴ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
سعید خضری حمادی Male ۴/۱۸/۲۰۱۴ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
سعید لعالی Male ۲۰۱۳-۱۰-۲۸ N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
سعید ستوده Male ۲۰۱۳-۱۲-۱۰ N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
سالار شباهنگ Male ۲۰۱۰-۰۶ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
صالح امیری Male ۲۰۱۱ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
صلاح الدین مرادی سروستانی Male ۲۰۱۱-۰۹-۱۴ Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
ساسان جنتیان Male ۲۰۱۴-۰۱-۲۲ N/A N/A Blogger N/A منبع
سیدعباس موسوی Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۵ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
سید احمد نزاری Male ۴/۲۰/۲۰۱۴ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
سید جعفر موسوی Male ۴/۲۰/۲۰۱۴ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
سیدمهدی موسوی Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۵ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
سیدناصر موسوی Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۵ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
سیدرضا موسوی Male ۲۰۱۴-۰۲-۲۵ Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
شهنام گلشنی Male ۲۰۱۲-۰۱-۳۰ Baha’i N/A Religious Minority N/A منبع
شهرام احمدی Male ۲۰۰۹-۱۲-۲۷ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
شمیم روحانی Male ۲۰۱۳-۱۱-۰۵ Baha’i N/A Religious Minority N/A منبع
شرمین قادری Female ۲۰۱۴-۰۱-۰۱ N/A Kurdish Human Rights Activist N/A منبع
شیرکو قمری وند Male ۲۰۱۲-۰۴-۰۴ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
شورش علیمرادی Male ۲۰۱۲-۰۷-۲۳ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
سیاوش جنتیان Male ۲۰۱۴-۰۱-۲۲ N/A N/A Blogger N/A منبع
سوران فاتحی Male ۴/۲۰/۲۰۱۴ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
تاج محمد ایرانشهری Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority N/A منبع
وحید صافی Male ۴/۱۸/۲۰۱۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
یونس قادری Male ۲۰۱۱-۰۱-۲۲ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
یوسف احمدیان Male ۲۰۱۱ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
یوسف صالح زاده Male ۲۰۰۹ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
یوسف معروفی Male ۲۰۱۳-۱۱-۱۴ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
شکرالله صخراوی Male ۴/۲۸/۲۰۱۲ Sunni Muslim N/A Religious Minority N/A منبع
ستاره داوری Female ۵/۱۱/۲۰۱۴ N/A N/A Student Activist N/A منبع
حاتم دحیمی Male ۵/۱۲/۲۰۱۴ N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
 ابراهیم دحیمی Male ۵/۱۲/۲۰۱۴ N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
احمد کرمی Male ۵/۱۳/۲۰۱۴ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
ناصر زارعی Male ۵/۱۳/۲۰۱۴ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
عادل مجرد Male ۵/۱۳/۲۰۱۴ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
معصومه قلی زاده Female ۵/۱۱/۲۰۱۴ N/A N/A Student Activist N/A منبع
عبدالحسین هراتی Male ۶/۱۹/۲۰۱۴ N/A N/A Political Activist N/A منبع
سعید شیرزاد Male ۶/۲/۲۰۱۴ N/A Azeri Human Rights Activist N/A منبع
عنایت صافی Male ۴/۱۸/۲۰۱۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
نازی ایرانی Female ۴/۱۸/۲۰۱۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
جلال محمدلو Male ۶/۱۱/۲۰۱۴ N/A N/A Political Activist N/A منبع
میترا ستوده Female ۶/۲۰/۲۰۱۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
پرستو شهابی Female ۶/۲۰/۲۰۱۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
سیوان حسین پور Male ۶/۲۳/۲۰۱۴ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
سعید حیدری Male ۷/۲۵/۲۰۱۴ Sunni Convert Arab Religious Minority N/A منبع
امیر حسین یاری Male ۷/۲۹/۲۰۱۴ Yarsan N/A Religious Minority N/A منبع
بحر علی فرهادی Male ۷/۲۹/۲۰۱۴ Yarsan N/A Religious Minority N/A منبع
سحرناز افروزی Female ۷/۲۹/۲۰۱۴ Yarsan N/A Religious Minority N/A منبع
عین الله یاری Male ۷/۲۹/۲۰۱۴ Yarsan N/A Religious Minority N/A منبع
مجتبی نوروزی Male ۷/۲۹/۲۰۱۴ Yarsan N/A Religious Minority N/A منبع
پگاه یاری Female ۷/۲۹/۲۰۱۴ Yarsan N/A Religious Minority N/A منبع
اسماعیل ایزدی Male ۷/۲۷/۲۰۱۴ N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
حمید حکمتی Male ۷/۲۷/۲۰۱۴ N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
زهرا کعبی Female ۷/۲۷/۲۰۱۴ N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
علی چینی ساز Male ۷/۲۷/۲۰۱۴ N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
فرجاد صالحی Male ۷/۲۷/۲۰۱۴ N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
فرید صارمی Male ۷/۲۷/۲۰۱۴ N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
آزاد ارزن Male ۹/۲۱/۲۰۱۴ N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
غسان چلداوی Male ۹/۲۱/۲۰۱۴ N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
ساقی فدایی Female ۹/۱۴/۲۰۱۴ Baha’i N/A Religious Minority N/A منبع
حمیدرضا برهانی Male ۹/۲/۲۰۱۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
زینب اکبری Female ۹/۲/۲۰۱۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
محمد تسلیمی Male ۹/۲/۲۰۱۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
ملوک روحانی Female ۹/۲/۲۰۱۴ Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
جمال آگوشی Male ۴/۲۹/۲۰۱۴ N/A Kurdish Ethnic Minority Naghadeh منبع
عباس بادفر Male ۲۰۰۹-۱۲ N/A Baloch Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
عبدالکریم داسه Male ۲۰۱۲-۰۹-۱۹ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
عبدالله شریعتی Male ۲۰۱۱ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عبدالرحمان فتاحی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عبدالرحمان سنگانی Male ۲۰۰۹ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
عبدالسلام آگنش Male ۲۰۱۲-۰۷-۲۴ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
عادل نعیمی Male ۲۰۱۲-۰۷-۱۰ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عفیف نعیمی Male ۲۰۰۸-۰۵-۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
افشین بایمانی Male ۲۰۰۰-۰۹-۰۵ N/A N/A Political Activist Rajaee Shahr منبع
احمد عبدالهی Male ۲۰۱۰-۱۰-۲۹ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
احمد نصیری Male ۲۰۱۱ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
احمد نصیری هامش Male ۲۰۱۱-۰۴-۱۷ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
احمد وزیری Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عالم برماشتی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
علی کرمی Male ۲۰۱۱ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
علی کوگر Male ۲۰۱۰ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
علی معزی Male ۲۰۱۱-۰۶-۰۵ N/A N/A Political Activist Rajaee Shahr منبع
امیرحسین فدایی Male ۲۰۰۹ N/A N/A Human Rights Activist Rajaee Shahr منبع
امجد صالحی Male ۲۰۱۱-۱۰-۱۸ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
آرام میکائیلی Male ۲۰۱۰-۱۱-۱۳ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
آرش شریفی Male ۲۰۱۱ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
ارکان سرپلی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
اصغر رحیمی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
آیت مهرعلی بیگلو Male ۲۰۱۳-۰۱-۰۹ N/A Azeri Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
آزاد حسینی Male ۲۰۱۲-۱۰-۱۲ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
آزاد سقزی Male ۲۰۱۲ Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عزیزالله سمندری Male ۲۰۰۹-۰۶-۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
بهمن رحیمی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
بهرام احمدی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
برزان نصرالله زاده Male ۲۰۱۰-۰۵-۲۹ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
بشیر شاه نظری Male ۲۰۱۱-۰۴ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
بهروز توکلی Male ۲۰۰۸-۰۵-۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
برهان احمدیان Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
داوود عبدالهی Male ۲۰۱۰-۰۱-۲۲ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
دهقان رحیمی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
ابراهیم رسولی Male ۲۰۱۱-۰۹-۲۶ Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
ایقان شهیدی Male ۲۰۱۰-۰۳-۰۲ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عرفان نادری زاده Male ۲۰۱۰ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
اسماعیل آتش مرد Male ۲۰۱۲-۰۷-۲۲ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
فخرالدین غفوری فرد Male ۲۰۱۰-۰۹-۱۹ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
فرهمند سنایی Male ۲۰۱۲-۱۰-۱۶ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
فرهاد فهندژ Male ۲۰۱۲-۱۰-۱۷ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
فرهاد سلیمی Male ۲۰۰۹ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
فرهنگ پورمنصوری Male ۲۰۰۰-۱۲-۱۴ N/A Arab Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
فرشید ناصری Male ۲۰۱۰-۱۱-۲۱ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
( فرزاد هنرجو (ابوبکر Male ۲۰۱۰-۰۵-۰۵ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
فرزاد نصرالله زاده Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
فرزاد شاه نظری Male ۲۰۱۰-۰۶-۱۲ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
فواد بابایی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
فواد فهندژ Male ۲۰۱۲-۱۱-۱۸ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
فواد رضازاده Male ۲۰۱۳-۰۹-۱۷ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
فواد یوسفی Male ۲۰۱۰ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
حامد احمدی Male ۲۰۰۹-۰۷-۳۰ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
حمیدرضا برهانی Male N/A N/A N/A Political Activist Rajaee Shahr منبع
حسن شویلان Male ۲۰۱۱-۰۲-۱۴ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
هژار علیزاده Male ۲۰۱۰-۱۲-۲۶ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
هیمن محمود تختی Male ۲۰۰۹-۰۸-۱۴ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
حسین امینی Male ۲۰۱۱-۰۱-۲۲ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
حسین قادری Male ۲۰۱۲ Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
حسین جوادی Male ۲۰۱۳-۰۸-۲۷ Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
حسین جوانرودی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
حسین محمدی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
هوشنگ رضایی Male ۲۰۱۰-۰۶-۱۹ N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
جبار بیدخام Male ۲۰۱۲-۰۷-۰۳ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
جبار حسنی Male ۲۰۱۱ N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
جعفر اقدامی Male ۲۰۰۸ N/A N/A Human Rights Activist Rajaee Shahr منبع
جهانگیر دهقانی Male ۲۰۱۰-۰۶-۱۲ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
جمال سلیمانی Male ۲۰۱۱-۰۲ N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
جمال‌الدین خانجانی Male ۲۰۰۸-۰۵-۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
جمشید دهقانی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
کمال کاشانی Male ۲۰۱۲-۱۰-۱۶ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
کمال مولایی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
کامبیز عباسی Male ۲۰۱۰ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
کامران ایازی Male ۲۰۱۱-۰۱-۲۱ N/A N/A Blogger Rajaee Shahr منبع
کامران مرتضایی Male ۲۰۱۱-۰۵-۲۲ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
کامران شیخه Male ۲۰۰۹ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
کاوه نبوی Male ۲۰۱۱-۰۲ N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
کیخسرو شرفی پور Male ۲۰۱۰ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
کیوان مومنی فرد Male ۲۰۱۰ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
کیوان رحیمیان Male ۲۰۱۱-۰۹-۱۳ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
کیوان زند کریمی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
خالد فریدونی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
خالد حاجی زاده Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
خالد حردانی Male ۲۰۰۰ N/A Arab Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
خسرو بشارت Male ۲۰۰۹ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
خسرو دبستان Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
کوروش زیاری Male ۲۰۱۲-۱۱-۱۸ Baha’i N/A Religous Minority Rajaee Shahr منبع
کریکار والی علی Male ۲۰۰۹-۰۴-۲۸ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
لقمان امینی Male ۲۰۱۰-۰۶ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
لقمان مرادی Male ۲۰۱۰-۱۲-۲۸ N/A Kurdish ٍEthnic Minority Rajaee Shahr منبع
منصور شه بخش Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
مسعود رسولی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
مهدی فرحی شاندیز Male ۲۰۱۰-۰۶-۰۱ N/A N/A Labor Activist Rajaee Shahr منبع
مهدی محمدی Male ۲۰۱۰-۱۲-۳۰ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
مهدی معتمدی مهر Male ۲۰۰۹-۰۵ Shi’a Muslim N/A Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
میثاق یزدان‌نژاد Male ۲۰۰۷-۰۹-۰۲ N/A N/A Student Activist Semnan منبع
معاذ حکیمی Male ۲۰۱۲-۰۸-۳۰ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
محمد امین آبراهام Male ۲۰۱۲-۰۹-۱۹ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
محمد امین برقی Male ۲۰۰۹-۰۵-۲۵ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
محمد بنازاده امیرخیزی Male ۲۰۰۹-۱۱-۲۷ N/A N/A Political Activist Rajaee Shahr منبع
محمد قادر عبداللهی Male ۲۰۱۰-۰۶-۱۲ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
محمد غریبی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
محمد جوان شه بخش Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
محمد کلهر Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
محمد کاظمی Male ۲۰۱۰ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
محمد نظری Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
محمد شفیع رحمان پور Male ۲۰۱۲-۰۴-۰۵ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
محمد یاسین شرفی پور Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
محمد یاور رحیمی Male ۲۰۱۰ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
محمدعلی (پیروز) منصوری Male ۲۰۰۹-۰۹-۰۲ N/A N/A Political Activist Rajaee Shahr منبع
مسلم مریوانی Male ۲۰۱۲-۰۹ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
مصطفی نیلی Male ۲۰۱۰-۰۱-۲۵ N/A N/A Student Activist Rajaee Shahr منبع
نامق محمودی Male ۲۰۱۲-۰۴ N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
ناصح (آیهان) یوسفی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
ناصح حسین پور Male ۲۰۱۲-۰۹-۱۹ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
نوید خانجانی Male ۲۰۱۰-۰۳-۰۲ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
نژاد عبدالکریمی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عمر شریفی پور Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
امید محمودی Male ۲۰۱۰ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
امید پیوند Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عثمان احسنی Male ۲۰۱۱-۰۲ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عثمان شریف Male ۲۰۱۰-۱۲-۳۰ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
پرویز عثمانی Male ۲۰۱۱-۰۱-۱۹ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
پیام مرکزی Male ۲۰۱۲-۱۱-۱۸ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
پیمان کشفی Male ۲۰۰۹-۱۰-۱۹ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
وریا محمدی Male ۲۰۰۹ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
پوریا محمدی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
قاسم آبسته Male ۲۰۱۰-۰۲-۰۴ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
رامین کرمی Male ۲۰۱۰-۰۴ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
رسول بداقی Male ۲۰۰۹-۰۹-۰۱ N/A N/A Labor Activist Rajaee Shahr منبع
رسول حردانی Male ۲۰۰۰-۱۲-۱۴ N/A Arab Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
صابر امیری Male ۲۰۱۲-۰۸-۱۳ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
سعید ماسوری Male ۲۰۰۰-۱۲ N/A N/A Political Activist Rajaee Shahr منبع
سعید رضوی فقیه Male ۳/۵/۲۰۱۴ Muslim N/A Political Activist Rajaee Shahr منبع
سعید رضایی Male ۲۰۰۸-۰۵-۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
سعید کریمی Male ۲۰۱۲-۰۹-۱۹ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
صالح کهندل Male ۲۰۰۷-۰۳-۰۶ N/A N/A Political Activist Rajaee Shahr منبع
سید حسن مجیدی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
شاهین نگاری نامقی Male ۲۰۱۱-۰۵-۲۲ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
شاهین زینعلی Male ۲۰۱۱-۰۱-۱۰ N/A N/A Student Activist Rajaee Shahr منبع
سید شاهو ابراهیمی Male ۲۰۱۰-۰۴-۱۲ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
شهرام چینیان میان دو آب Male ۲۰۰۹-۰۳ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
شهرام پورمنصوری Male ۲۰۰۰-۱۲-۱۴ N/A Arab Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
شریف معروف عزیز Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
سیامک صدری Male ۲۰۱۲-۱۱-۱۸ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
سوران علیپور Male ۲۰۱۰-۱۲-۲۶ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
تیمور نادری زاده Male ۲۰۱۰-۰۶-۱۸ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
واحد شرفی پور Male ۲۰۱۰ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
وحید تیزفهم Male ۲۰۰۸-۰۵-۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
وریا امیری Male ۲۰۱۹-۱۱-۰۷ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
وریا قادری فرد Male ۲۰۱۰-۰۵-۲۵ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
یدالله حبیبی Male ۲۰۱۰-۱۱-۲۳ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
یاسر شریفی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
یاسین احمدی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
یاسین محمودی Male ۲۰۱۲-۰۹-۱۹ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
یاسین محمدی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
یاسر شرفی‌پور Male ۲۰۱۰-۱۱-۲۱ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
یوسف محمدی Male ۲۰۱۱-۰۳-۱۱ Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
یوسف مرادی Male ۲۰۱۲ Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
زانیار مرادی Male ۲۰۱۰-۱۲-۲۸ N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
زبیر والی علی Male ۲۰۱۱-۰۳-۲۵ Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
شهاب دهقانی Male ۵/۲۵/۲۰۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
فردین محمدی Male ۲۰۰۶-۰۳ N/A Kurdish Ethnic Minority Ramhormoz منبع
مصطفی مهدی زاده Male ۹/۲۳/۲۰۱۴ N/A N/A Political Activist Rasht منبع
احمد دبات Male ۲۰۱۲-۰۲-۰۸ Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Rasht (Lakan) منبع
حسن ناصری Male ۲۰۱۲-۰۱ Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Sabzevar منبع
فرزنده پنیرک Male ۲۰۱۲ N/A Kurdish Ethnic Minority Salmas منبع
نظمین حیدری Male ۲۰۱۳-۰۵ N/A Kurdish Ethnic Minority Salmas منبع
صابر مامدی Male ۲۰۱۳-۰۵ N/A Kurdish Ethnic Minority Salmas منبع
بختیار معماری Male ۲۰۱۰-۰۸-۰۴ N/A Kurdish Ethnic Minority Sanandaj منبع
فرزاد حسینی Male ۲۰۱۲-۱۰-۲۲ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Sanandaj منبع
حبیب‏الله لطیفی Male ۲۰۰۷-۱۰-۲۱ N/A Kurdish Student Activist Sanandaj منبع
جهاندار محمدی Male ۲۰۰۷ N/A Kurdish Ethnic Minority Sanandaj منبع
(جمال موسوی (سید Male ۲۰۰۸ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Sanandaj منبع
محمود احمدپور Male ۲۰۱۲-۱۰-۲۲ N/A Kurdish Ethnic Minority Sanandaj منبع
مجید ویسی Male ۲۰۰۰ N/A Kurdish Ethnic Minority Sanandaj منبع
پدرام نصراللهی Male ۲۰۱۲-۱۱-۱۴ N/A N/A Labor Activist Sanandaj منبع
صفیه صادقی Female ۲۰۱۲-۰۲ N/A Kurdish Ethnic Minority Sanandaj منبع
شوان شریفی Male ۲۰۱۱-۱۲-۲۵ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Sanandaj منبع
عرفان مجیدی Male ۲۰۱۳-۰۶ N/A Kurdish Ethnic Minority Saqez منبع
غریب شریف‌زادە Male ۲۰۱۳-۰۶ N/A Kurdish Ethnic Minority Saqez منبع
هادی تام Male ۲۰۱۳-۱۰-۲۵ N/A Kurdish Ethnic Minority Saqez منبع
کامیل شریف‌زادە Male ۲۰۱۳-۰۶ N/A Kurdish Ethnic Minority Saqez منبع
امید تام Male ۲۰۱۳-۱۰-۲۵ N/A Kurdish Ethnic Minority Saqez منبع
دلیر روزگرد Male ۲۰۱۰-۰۸-۱۴ N/A Kurdish Student Activist Saqqez منبع
مصطفی سلیمی ایلویی Male ۲۰۰۳-۰۴-۰۶ N/A Kurdish Ethnic Minority Saqqez منبع
مطلب احمدیان Male ۲۰۱۰-۰۹ N/A Kurdish Ethnic Minority Saqqez منبع
رشید آخکندی Male ۲۰۰۹-۰۵ N/A Kurdish Ethnic Minority Saqqez منبع
علی کنانی Male ۲۰۱۲-۰۱ N/A Aran Ethnic Minority Sari منبع
فرامرز لطفی Male ۲۰۱۳-۰۹-۲۳ Baha’i N/A Religious Minority Sari Intelligence منبع
سروش گرشاسبی Male ۲۰۱۳-۰۹-۲۳ Baha’i N/A Religious Minority Sari Intelligence منبع
ضیاءالله قادری Male ۲۰۱۳-۰۹-۲۳ Baha’i N/A Religious Minority Sari Intelligence منبع
افراسیاب سبحانی Male ۲۰۱۲-۰۵-۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Semnan منبع
افشین ایقانی Male ۲۰۱۱-۰۹ Baha’i N/A Religious Minority Semnan منبع
علی اصغر محمودیان Male ۲۰۰۹-۱۲-۳۱ N/A N/A Political Activist Semnan منبع
اردشیر فناییان Male ۲۰۱۳-۰۲-۱۲ Baha’i N/A Religious Minority Semnan منبع
بهفرخانجانی Male ۲۰۱۰-۰۱-۰۶ Baha’i N/A Religious Minority Semnan منبع
الهام روزبهی Female ۲۰۱۱-۰۳-۱۲ Baha’i N/A Religious Minority Semnan منبع
فرامرز فیریزیان Male ۲۰۱۲-۰۱-۱۶ Baha’i N/A Religious Minority Semnan منبع
فالح نیک سرشت(منصوری) Male ۲۰۰۶ N/A Arab Ethnic Minority Semnan منبع
گودرز بیدقی Male ۲۰۱۰-۰۳-۰۱ Baha’i N/A Religious Minority Semnan منبع
گلرخ فیروزیان Female ۲۰۱۳-۰۲-۱۲ Baha’i N/A Religious Minority Semnan منبع
هژیر فیروزیان Male ۲۰۱۴-۰۱-۲۶ Baha’i N/A Religious Minority Semnan منبع
پویا تبیانیان Male ۲۰۱۱-۰۳-۱۲ Baha’i N/A Religious Minority Semnan منبع
شیدرخ فیروزیان Female ۲۰۱۳-۰۲-۱۲ Baha’i N/A Religious Minority Semnan منبع
طاهر اسکندریان Male ۲۰۱۳-۰۲-۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Semnan منبع
ضیاء نبوی Male ۲۰۰۹-۰۶-۱۵ Shi’a Muslim N/A Student Activist Semnan منبع
طالب سواری Male ۲۰۰۷-۰۷ N/A Arab Ethnic Minority Sepidar منبع
روح الله توانا Male ۲۰۱۱-۱۰ N/A N/A N/A Shiraz منبع
یوسف خسرجی Male ۲۰۱۲-۰۱ N/A Arab Ethnic Minority Shiraz منبع
فخرالدین (فردین) فرجی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Tabas منبع
محمد امین عبداللهی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Tabas منبع
جاسم نبهان نیسی Male ۲۰۰۹ N/A Arab Ethnic Minority Tabriz منبع
محمد جراحی Male ۲۰۱۱-۰۶-۲۰ Azeri N/A Labor Activist Tabriz منبع
عبدالله سروریان Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
افشین انتظاری Male ۲۰۱۲-۱۰-۱۰ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
احمد قربانی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
احمد تموئی Male ۲۰۱۱-۰۱-۰۴ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
علی افشاری Male ۲۰۱۰-۱۲-۱۱ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
علی محمدی مقدم Male ۲۰۰۸ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
علی حسین اندی Male N/A N/A N/A Ethnic Minority Urmia منبع
آرش جهانگیری Male N/A N/A N/A Political Activist Urmia منبع
ابراهیم عیسی‌پور Male ۲۰۱۱-۰۷-۰۴ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
ابراهیم کچلانی Male ۲۰۱۱-۰۷ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
فرهاد آریایی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
فاروق سامانی Male ۲۰۱۳-۰۲-۲۲ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
قادر محمد زاده Male ۲۰۰۵ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
حبیب افشاری (رزگار) Male ۲۰۱۰-۱۲-۱۰ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
جعفر افشاری Male ۲۰۰۹-۱۱ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
جهانگیر (هوشنگ) بادوزاده Male ۲۰۰۴ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
(جمال محمدی (سید Male ۲۰۰۸-۰۶-۰۴ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
جواد یوسف‌پور Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
کاوه نصرتی Male ۲۰۱۰ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
کیوان اسماعیلی Male ۲۰۰۶ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
منصور آروند Male ۲۰۱۱-۰۶ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
محمدشیرکو حسن پور Male N/A N/A N/A Political Activist Urmia منبع
ناصر جعفری Male ۲۰۱۱-۰۷ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
نورالدین فلاح Male N/A N/A N/A Political Activist Urmia منبع
عثمان مصطفی‌پور Male ۱۹۹۱ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
رسول خضر مروت Male ۲۰۰۸-۰۸ N/A Kurdish Student Activist Urmia منبع
رضا ملازاده Male ۲۰۱۲ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
رضا رسولی Male ۲۰۱۳-۰۳ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
صابر مخلد موانه Male ۲۰۱۲-۰۷-۲۰ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
(سامان نسیم (نعیم Male ۲۰۱۲-۰۴-۱۸ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
(سامی حسینی (سید Male ۲۰۰۸-۰۶-۰۴ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
وفا عایلی Male ۲۰۱۲-۱۰-۱۰ Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
(یوسف کاکه ممی (مصطفی Male ۲۰۱۱-۱۲ N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
یونس آقایان Male N/A N/A N/A Political Activist Urmia منبع
ماموستا محمد مدرسی Male ۹/۱۷/۲۰۱۴ Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Urmia منبع
فرزانه پرویزی Female ۲۰۰۹-۱۲-۲۷ N/A N/A Political activist Varamin (Gharchak) منبع
راحله ذکایی Female ۲۰۰۲ N/A N/A Political Activist Varamin (Gharchak) منبع
علی بخش بذرافکن Male ۲۰۰۹-۱۰-۳۱ Baha’i N/A Religious Minority Yasuj منبع
فهیمه اسماعیلی (بدوی) Female ۲۰۰۵-۱۱-۲۸ N/A Arab Ethnic Minority Yasuj منبع
قدریه قادری Female ۲۰۰۰ N/A Kurdish Ethnic Minority Yasuj منبع
حسنعلی دلاورمنش Male ۲۰۱۱-۰۹-۰۴ Baha’i N/A Religious Minority Yasuj منبع
رسول مزرعه Male ۲۰۰۶ N/A Arab Ethnic Minority Yasuj منبع
روژین پایا Female N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Yasuj منبع
عبادالله قاسم‌زاده Male ۲۰۰۴-۰۹ Yarsan Kurdish Religious Minority Yazd منبع
بخشعلی محمدی Male ۲۰۰۴-۰۹ Yarsan Kurdish Religious Minority Yazd منبع
حافظ محمد اسماعیل ملازهی Male ۲۰۱۰-۱۱-۰۱ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Yazd منبع
هانی باوی Male ۲۰۰۵-۰۸-۱۱ N/A Arab Ethnic Minority Yazd منبع
جعفر کعبی Male ۲۰۱۲-۰۱ N/A Arab Ethnic Minority Yazd منبع
خالص زمانی Male ۲۰۱۱-۱۱-۲۲ N/A Kurdish Ethnic Minority Yazd منبع
عمر امامی Male ۲۰۱۱-۱۱-۲۲ N/A Kurdish Ethnic Minirity Yazd منبع
رستم ارکیا Male ۲۰۰۷-۰۱-۰۱ N/A Kurdish Ethnic Minority Yazd منبع
سهند علی محمدی Male ۲۰۰۴-۰۹  Yarsan Kurdish Religious Minority Yazd منبع
شمیم اتحادی Male ۲۰۱۳-۰۳-۱۴ Baha’i N/A Religious Minority Yazd منبع
والی درودی Male ۱۹۹۶ N/A Kurdish Ethnic Minority Yazd منبع
حامد ملازاده Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zabol منبع
عبدالوحید شه بخش Male ۲۰۱۲-۴ N/A Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
عبدالغنی گنگو زهی Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
عبدالخالق براهویی Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
عبدالله آبادیان Male ۲۰۱۲-۰۴-۱۲ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
عابد بمبوری Male ۲۰۰۸-۰۴-۱۸ N/A Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
احمد پولاد خانی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Zahedan منبع
(علی ناظری (دکتر Male ۲۰۱۰-۰۶-۲۰ N/A N/A Human Rights Activist Zahedan منبع
امیر طالبی فر Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Zahedan منبع
ایوب سهراب زهی Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
عمادالدین ملازیی Male ۲۰۱۰-۰۲ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
اسحاق کلکلی Male ۲۰۰۸-۰۴-۱۸ N/A Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
فواد آبادیان Male ۲۰۱۲-۰۴-۱۲ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
گل‌محمد بلیده‌ای Male ۲۰۱۳-۰۴ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
هادی آبادیان Male ۲۰۱۲-۰۴-۱۲ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
حمید ملازاده Male ۲۰۱۲-۰۴-۱۲ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
ایرج محمدی Male ۲۰۰۷-۰۹-۲۳ N/A Kurdish Ethnic Minority Zahedan منبع
داوود کلکلی ایرانشهری Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
جبار آبادیان Male ۲۰۱۳-۰۴ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
جهند ریگی فر Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
جواد آبادیان Male ۲۰۱۳-۰۴ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
محمود شه بخش Male ۲۰۱۲-۰۴ N/A Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
محمد آبادیان Male ۲۰۱۲-۰۳-۰۲ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
محمد امین آگوشی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Zahedan منبع
محمدحسین ریگی Male ۲۰۱۳ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
مولوی عبدالغفار نقشبندی Male ۲۰۱۲-۰۵-۱۵ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
مولوی محمد شریف ترکمن Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
نوید شجاعی Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
نظام الدین ملازاده Male ۲۰۱۲-۰۴-۱۲ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
عبیدالله مچکوری Male ۲۰۰۹ Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
حامد روحی‌نژاد Male ۲۰۰۹-۰۵-۰۴ N/A N/A Student Activist Zanjan منبع
روئین عطوفت Male ۲/۲/۲۰۱۵ N/A N/A Political Activist Evin منبع
امیر امیرقلی Male ۱۲/۱/۲۰۱۴ N/A N/A Student Activist Evin منبع
نرگس محمدی Female ۵/۵/۲۰۱۵ Shi’a Muslim N/A Women’s Rights Activist Evin منبع
حسین رفیعی Male ۶/۱۶/۲۰۱۵ Shi’a Muslim N/A Political Activist Evin منبع
محمد رضا نکونام Male ۴/۲۱/۲۰۱۵ Shi’a Muslim N/A Religious Minority Evin منبع
اسماعیل گرامی مقدم Male ۱۷/۷/۲۰۱۵ Shi’a Muslim N/A Political Activist Evin منبع
محسن رحمانی Male ۸/۱۲/۲۰۱۵ N/A N/A Political Activist Evin منبع
کیوان مهرگان Male ۸/۲۸/۲۰۱۵ Shi’a Muslim N/A Writer Evin منبع
محمد امین عبداللهی Male ۱۰/۹/۲۰۱۵ Shi’a Muslim N/A Political Activist Evin منبع
اعظم مطهری (اتحادی) Female ۱۰/۸/۲۰۱۵ Baha’i N/A Religious Minority Yazd منبع
ناطقه نعیمی (باغی) Female ۱۰/۸/۲۰۱۵ Baha’i N/A Religious Minority Yazd منبع
مصطفی عزیزی Male ۲/۶/۲۰۱۵ N/A N/A Writer Evin منبع
علی شریعتی Male ۲/۱۹/۲۰۱۵ N/A N/A Political Activist Evin منبع
عباس لسانی Male ۷/۲۲/۲۰۱۵ N/A Azeri Human Rights Activist Ardebil منبع
لطیف حسنی Male ۵/۲۴/۲۰۱۰ N/A Azeri Political Activist Rajaee Shahr منبع
شهرام رادمهر Male ۲/۲۱/۲۰۱۳ N/A Azeri Political Activist Meshkin Shahr منبع
بهبود قلیزاده Male ۵/۲۱/۲۰۱۰ N/A Azeri Political Activist Tabriz منبع
حسین علی محمدی Male ۳/۱/۲۰۱۵ N/A Azeri Political Activist Tabriz منبع
عیسی سحرخیز Male ۱۱/۲/۲۰۱۵ Shi’a Muslim N/A Journalist Evin منبع
احسان مازندرانی Male ۱۱/۲/۲۰۱۵ Shi’a Muslim N/A Journalist Evin منبع
علی فائض پور Male ۱۰/۳/۲۰۱۵ N/A N/A Labor Activist Tabriz منبع
تارا هوشمند Female ۳/۱۰/۲۰۱۶ Baha’i N/A Religious Minority N/A منبع
روحیه صفاجو Female ۳/۱۱/۲۰۱۶ Baha’i N/A Religious Minority N/A منبع
بهزاد ذبیحی Male ۳/۱۲/۲۰۱۶ Baha’i N/A Religious Minority N/A منبع
سرمد شادابی Male ۳/۱۳/۲۰۱۶ Baha’i N/A Religious Minority N/A منبع
ابراهیم فضلی Male ۳/۱۴/۲۰۱۶ Sufi N/A Religious Minority Shiraz منبع
محمد علی سعدی Male ۳/۱۴/۲۰۱۶ Sufi N/A Religious Minority Shiraz منبع
سعید حسین زاده Female ۹/۲۷/۲۰۱۴ N/A N/A Political Activist Evin منبع

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.