حزب ملت ایران: ابدیت ایران را پاس بداریم

پنجشنبه, 8ام آذر, 1397
اندازه قلم متن

ابدیت ایران را پاس بداریم

ملت گرایی ایرانی که بر پایه ی اصالت ملت و برابری حقوق همه ی انسان ها و ملت ها در پهنه ی گیتی به دور از هر گونه برتری طلبی نژادی، قومی، جنسیتی و فردی و برای زیست شرافتمند و دوستی با ملت ها به ویژه مردمان باشنده در حوزه ی فرهنگی ایران بزرگ استوار گردیده است، خواستار مردم سالاری و برقراری حاکمیت ملی در روابط بین الملل و حاکمیت ملت ایران در ایران بزرگ و استقلال و آزادی و استقرار عدالت اجتماعی و حقوق اساسی و گرامی داشت انسان ایرانی به عنوان پایه و اساس اندیشه سیاسی متعالی ملت گرایان ایرانی در برابر همه ی مظاهر استعماری و امپریالیستی می باشد.

به سبب این که ایران در ارتباط متقابل و مستحکم میهن و ملت و در جریان هزاران سال پدید آمده است، مرزهای این سرزمین در آن جاست که فرهنگ و تمدن ایرانی حضور دارد و مذاکره بر سر تمامیت ارضی، منافع، مصالح و حقوق تاریخی ایران فقط در صلاحیت «ملت ایران» است، بنابراین طبیعی است که اشخاص، گروه ها و یا مردمی که در مقطعی از زمان در این سرزمین زیست می کنند صلاحیت کوتاه آمدن از آن اصول و خدشه پذیر کردن کلیت آن را ندارند و هرگونه سوء نیت و بی توجهی به بنیان های وحدت آفرین میهن و ملت پر افتخار ایران، موجب بدنامی ابدی آنان در تاریخ پویای این ملت بالنده خواهد شد.

به گواه تاریخ، میهن ما بارها آماج یورش بیگانگانی بوده است که با قصد از میان برداشتن هر آنچه نشان از فرهنگ و تمدن ایرانی داشته و دارد، پای بر این سرزمین نهادند و با تمام توان نابودی بنیان های نگهدارنده ی ملیت ما را هدف قرار دادند تا دیگر نامی از ایران و ایرانی در پهنه ی گیتی بر جای نماند؛ اما اقتدار و قدرت برخاسته از جوهره ی توفنده ی ایرانیان که بر اصول خدشه ناپذیر «ابدیت ایران» شکل گرفته آن دشمنان تاریخی و یا نوظهور را دفع، متواری، مضمحل و یا در خود حل کرده است.

اخیرا گروهی از عناصر خودباخته که سر در گرو بیگانگان نهاده اند با سوء استفاده از شرایط میهن در منطقه و جهان به ژاژخایی های تکراری – از جمله مقوله ی فدرالیسم – و با هدف نهایی تجزیه ی بخش هایی از ایران، گاه و بیگاه از پستوهای نشاندار خود علیه وحدت و یکپارچگی هزاران ساله میهن و ملت می پردازند که جز رسوایی حاصلی به کف نخواهند آورد. چنان که در گذشته نیز نتیجه ای از دریوزگی های خویش بر در اربابان پیشین و پسین نصیب نیافتند. در میان این عناصر، کسانی نیز یافت می شوند که از خاستگاه لنینیستی به منجلاب مطامع امپریالیستی پرتاب شده اند.

حزب ملت ایران اعتقاد دارد که اکنون میهن ما از سویی به سبب نابسامانی های حاصل از هنجارهای حکومتگران و از سوی دیگر شتاب روز افزون سیاست های ضد ایرانی بیگانگان و امپریالیست ها در شرایط حساسی است.

ایران را دریابیم و اجازه دست اندازی بیگانگان به ایران را ندهیم.

درود به روان پاک شهیدان راه آزادی و استقلال ایران «داریوش و پروانه فروهر»

خواسته های کارگران و زحمتکشان ایران مورد حمایت ملت ایران است.

زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنید.

حزب ملت ایران

۹ آذر ماه ۱۳۹۷


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

 1. جبهه ملی ایران
  جمهوری دموکراتیک ایران
  انتخابات ریاست جمهوری
  اصلاحات
  سکولاریسم
  پرچم سه رنگ فاقد آرم