گفتگوی تلویزیون سپیده با دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران؛ ارزیابی انشعاب در جبهه ملی ایران

یکشنبه, ۱۴ام بهمن, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

«دکتر حسین موسویان» رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در باره انشعاب در جبهه ملی ایران میگوید.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

 1. من همواره جامعه را با تئورى ویسکوالاستیسته مشابه سازى مى کنم.
  انقلاب حاصل کنش اجتماعى بود. همه مخالفین، موافقین و حتى بى طرف ها در آن مشارکت داشته اند.
  منافع فردى، اعم از منافع مادى و غیر مادى پتانسیل اصلى فعالیت هاى فردى است که در قالب گروه و حزب و سازمان و نهاد اثربخشى افزاینده دارد.
  همه نمى ایستند تا گروهى هر چند با باورهاى زیبا موفق شود. سیاستمدارى یعنى تصمیم بر اساس شرایط موجود.
  انقلاب نشان داد که سیاستمدارى در ایران به بلوغ نرسیده است. تصور من این است هنوز از بلوغ فاصله بسیار دارد.
  توهین به انشعابگران و توهین آن ها به شما نادرست است. وقتى افراد راهى براى فعالیت نمى یابند، از جمع جدا مى شوند. این طبیعى است. بنظرم(به دلیل حساسیت بالا در میان ایرانیان باید تاکید کنم فقط به نظرم) باید ساز و کار اجرایى درون سازمانى جبهه ملى مورد ارزیابى قرار گیرد و مجدداً با این افراد گفت گو شود. شاید اشکالاتى در ساز و کار اجرایى وجود دارد. این افراد از ارزش هاى والایى برخوردارند. باورها و اهداف کلى این افراد همان باورها و اهداف کلى جبهه ملى است. چرا ما ( همه ما و فقط جبهه ملى نیست) هى مى خواهیم تکه تکه شویم؟ نگاهى به دو حزب آمریکا بنگرید. من تجربه اندکى در کار حزبى دارم. همه جاى ایران همین است. متاسفانه.
  من طرفدار شاهنشاهى پهلوى هستم ولى از ضعف جبهه ملى ناراحت مى شوم. ما نیازمندیم سیاستمداران بهترى داشته باشیم. این مشکل فقط در جبهه ملى نیست، در همه تشکل هاست. حدود ده گروه کمونیستى، حدود ده گروه طرفدار لیبرالیسم و جمهورى، چندین گروه طرفدار سلطنت و شاهنشاهى. آیا این نشان از نا پختگى همه ما ندارد؟
  کرى خوانى کلمه قشنگى براى شخصیت ارزشمندى چون آقاى موسویان نیست. این واقعیت در میان جامعه جاریست. معلوم است که روند به میل جبهه ملى پیش نرفت ولى جناب استاد در اگر نتوان نشست. واقعیات خود را به ما تحمیل مى کنند. ما باید بپذیریم. این را از آن رو مى گویم که این نوع گفتار آموزش نادرست به از جمله بهترین جوانان ایران است که در جبهه ملى هستند.وظیفه شماست که آنان را با روش علمى تربیت سیاسى کنید.
  سیاست نتیجه است، نه شعار. این را باید همه ما یاد بگیریم.
  سیاستمدار به آنى با تدبیر و حوصله نظرش را تغییر مى دهد وقتى ببیند راه را نادرست رفته است و یا اهداف کوتاه مدتى که تعیین کرده است نادرست است و البته هدف هاى بلند مدت و باورها بسیار بسیار کند تغییر مى کنند.
  انتظار من به عنوان ناظر بیرونى از بزرگان جبهه ملى این است که نگرشى علمى و صبورانه و نه واکنشى داشته باشند. شرایط براى جبهه ملى این روزها بسیار دشوار است. مطمئنم که از آن عبور خواهد کرد ولى با این شیوه ممکن است راه عبور سخت تر گردد.