مرکز آمار ایران: نرخ تورم فروردین ۲۹/۸ درصد است

یکشنبه, ۱۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۲
اندازه قلم متن

tavarom2

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی تورم نقطه‌ به‌ نقطه فروردین سال جاری۳۸.۷ درصد بوده که نسبت به دوره قبل ۱.۹ کاهش یافته است./شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین‌ماه ۹۲ به ۱۴۱.۵ رسید که ۱.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در فروردین ماه ۹۲ با تغییر۱.۷ درصدی نسبت به دوره قبل به ۲۹.۸ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران با تجدید نظردر سال پایه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها یعنی مبنای محاسبه نرخ تورم کشور از سال پایه ۱۳۸۱ به سال پایه ۱۳۹۰ نرخ تورم فروردین ماه ۹۲ را اعلام کرد.

شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در فروردین‌ماه سال ۹۲ عدد ۱۵۵.۱ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۳.۲ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی تورم نقطه‌ به‌ نقطه فروردین سال جاری۳۸.۷ درصد بوده که نسبت به دوره قبل ۱.۹ کاهش یافته است.

براین اساس درصد تغییرات شاخص کل به عبارتی نرخ تورم شهری در ۱۲ماه منتهی به فروردین‌ماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۹.۸ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفند‌ماه ۹۱، ۲۸.۶ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در فروردین‌ماه به رقم ۱۹۴.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۷.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

هم‌چنین شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به ۱۹۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۷.۴ درصد افزایش داشته است.

از این‌رو شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹ درصد افزایش داشته و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۴۶.۸ درصد بوده است.

براساس این گزارش، شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۰.۴ درصد را افزایش را نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌ماه سال ۹۲ نسبت به دور مشابه سال قبل ۴۷.۸ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند‌ماه ۹۱، ۴۵.۸ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین‌ماه ۹۲ به ۱۴۱.۵ رسید که ۱.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

هم‌چنین میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۰.۴ درصد بوده و نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به فروردین‌ماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه این گروه ۲۳.۵ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند‌ماه ۹۱، ۲۲.۶ درصد افزایش یافته است.

شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰= ۱۳۹۰) در سال ۹۱، ۱۲۸.۶ درصد بوده که نسبت به سال قبل (تورم سالانه) ۲۸.۶ درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ۹۱ به رقم ۱۴۵.۸ رسید که نسبت به سال قبل(تورم سالانه) ۴۵.۸ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نیز در سال مورد بررسی به ۱۴۵ افزایش یافته که این افزایش نسبت به سال قبل نزدیک به ۴۵ درصد بوده است.

هم‌چنین شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در سال ۹۰ به رقم ۱۲۲.۶ رسید که ۲۲.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران همچنین،در گزارش “شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور” شامل سری زمانی ماهانه سال ۱۳۹۱نرخ تورم شهری ۳۱.۵درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۴۰.۶ درصد را اعلام کرده بود.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.