اعتراض آرام پشت کنکوری ھا مورد حملە قرار گرفت

یکشنبه, ۱۹ام خرداد, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

وضعیت اضطراری فوق فساد در کشور!

علی جوانمردی؛ ماموران خامنەای بە تجمع اعتراضی و آرام کنکوری های سراسری مقابل درب سازمان سنجش در تهران حملە کردە و بنیامین بلوچی مستند ساز و امین عماری مشاور تحصیلی را بدون دلیل دستگیر کردند. از زمانیکە سیل و مدیریت بحران سیل توسط سپاە چند استان کشور را آوارە و بی خانمان کرد، دولت تصمیم گرفت بە کنکوری های سراسری مناطق سیل زدە سهمیە بدهد ولی دانش آموزان مخالفت کردند، زیرا جدا از هزینە ثبت نام و فروختن هر صندلی بە بهای بسیار زیاد، می خواهند تحت عنوان سهمیە دانشجویان بسیجی را وارد کنند، دقیقا همان فسادی کە سال گذشتە تحت عنوان سهمیە زلزلە زدەها انجام دادند و تعداد زیادی دانش آموز فاقد شرایط را وارد دانشگاە کردند.

@Shahrvandyar


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.