“لباس رسمی”ها، ارگان اراذل و اوباش حکومتی

چهارشنبه, 13ام آذر, 1398
اندازه قلم متن

۱

خبراین است: حکومت اسلامی می‌خواهد عده‌ای از اراذل و اوباش زندانی، که به جرم قتل و چاقوکشی در حبس هستند را در زندان‌ها به جان زندانیان خیزش مردمی آبان ماه بیاندازد، و نیز بنا دارد در خیزش‌های آتی نیزهزاران جاهل و لات متدین، واراذل و اوباش حکومتی را با سلاح سرد و گرم برای سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت در خیابان‌ها ول کند.
این خبر تازه نیست، چهل سالی ست عمردارد.! حکومت اسلامی دراین ۴ دهه گهگاه و فقط شکل ظاهری، یعنی لباس این جاهل‌ها و لات‌های متدین، و اراذل و اوباش را تغییر داده است.

۲

حکومت اسلامی، حکومتی ست ترکیب شده ازدو گروه یا لایه اجتماعی: آخوندیسم و جاهلیسم.
تحلیل‌های طبقاتی و فراطبقاتی و ” کاستی”، و بحث از حکومت توتالیترِ شیعی و دولت نیمچه مدرن و نسبت‌ها و صفت‌های دیگر به این حکومت و دولت اسلامی دادن، جواب گو نبوده و نیست. جنس‌های این کشکول حکومتی علاوه بر روحانیون معمم و مُکلا، تحصیلکردگان جنایتکار، جاهل‌ها و لات‌های متدین، اراذل و اوباش حکومتی و انواع و اقسام ریزقوله هائی هستند که سریشم تشیع، قدرت، پول و پائین تنه، چسب این اجناس‌اند.

۳

در تاریخ میهنمان جاهل‌ها و لات‌ها، و اراذل و اوباش طی قرن گذشته ابزار سرکوب حکومتی، پیشبرد و تحقق سیاست‌ها و خواست‌ها حکومت‌ها و روحانیون، و در سطح محدوی نیز اپوزیسیون حکومت‌ها، بوده‌اند. (۱)
در حکومت اسلامی اما تفاوت هائی با حکومت‌ها و رژیم‌های درگذشته می‌توان دید:
الف: جاهل و لات‌های متدین درحکومت اسلامی یک پای حکومت هستند، یعنی نیروی بیرون حکومتی نیستند، بخش مهمی ازحکومت هستند. در رژیم‌های گذشته جاهل‌ها و لات‌ها بیرون حکومت بودند و فقط در موارد ضرور و مورد نیازحکومت‌ها نقش وسیله و ابزار بازی می‌کردند. در رابطه با روحانیون، جاهل‌ها و لات‌های متدین که کلید حیات‌شان را بیشتر مدیون فدائیان اسلام هستند، همیشه در درون لایه و گروه اجتماعی روحانیون، یعنی بین آخوندها و یا خود آخوندها بوده‌اند.
نگاه کنید، حضور محسوس جاهل‌ها و لات‌های متدین حکومتی به سهولت در بیت رهبری ولی فقیه، مجلس، قوه قضائیه، دولت، رسانه‌ها به ویژه صدا و سیمای حکومت اسلامی و لایه‌های مختلف نیروهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی قابل رؤیت هستند.
ب: حکومت اسلامی همزمان از جاهل‌ها و لات‌ها، و اراذل و اوباش بیرون حکومتی نیز به عنوان ابزار پیشبرد سیاست‌ها و خواست‌های‌اش، در موارد مورد نیاز استفاده کرده و می‌کند. در واقع حکومت اسلامی نیروی مازاد براحتیاج‌اش از میانِ اراذل و اوباش، را به عنوان نیروی ذخیره سازماندهی کرده است تا در شرایطی که سرکوب و کشتار گسترده تری نیاز هست آن‌ها را به خیابان بیاورد و به جان مردم بیاندازند.

۴

درلایه‌های متعدد نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی، نیروهای ” لباس شخصی” که هدایت و رهبری آنان به دست جاهل‌ها و لات‌های متدین بوده است، و عمله‌های کار هم که غالبا از میان اراذل و اوباش هستند، فعالانه به سرکوب و جنایت مشغول‌اند. پدیده تازه در این حکومت، نیروهای ” لباس رسمی” حکومت هستند که در خیزش ۹۶ وآبانماه ۹۸ شاهد حضور فعال آن‌ها در سرکوب و کشتار بوده‌ایم، نیروهائی آموزش دیده که علاوه بر سرکوب و کشتار، دست به غارت و تخریب می‌برند. تردیدی نیست غارت و تخریب و سرکوب و کشتار درملاعام و در برابر دیده گان مردم ایران و جهان به دستور رهبران حکومت اسلامی انجام می‌شود، اما حرکت‌ها و رفتاراین موجودات، علیرغم دنگ و فنگ‌های آویخته به خودشان، همان حرکات و رفتار لتوت ولشوش واجامر و اوباش است، و “لباس‌های مثلا” مشروعیت بخش” نتوانسته‌اند حجابی بر رفتار آنان باشند.

۵

” جاهلیسم” در حکومت اسلامی ویژگی ایدئولوژیک، سیاسی، اجتماعی، رفتاری و شخصیتی‌ای پیدا کرده است که ما درطول تاریخ مان، حتی در سطح منطقه وجهان، مشابه این گروه و یا لایه اجتماعی نخواهیم یافت. شکل گیری، و یا شاید بهتر که گفته شود ” دگردیسی” این گروه اجتماعی در این ۴۰ سال یکی از دستاوردهای شوم و نکبتِ حکومتِ اسلامی، حکومت” نکبت المحافل” است.

*****
۱- من درکتاب ” زنگی‌های گودِ قدرت”، “نقش سیاسی و اجتماعی جاهل‌ها ولات‌ها در تاریخ معاصر”، به تفصیل و تفسیر به اسلاف و پیشینیان ” جاهل‌ها و لات ها” پرداخته‌ام و تفاوت‌های میان ” جاهل‌ها و لات ها” و ” اراذل و اوباش” را برشمردم.

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

برچسب‌ها:

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.