حزب ملت ایران: گرامی باد ۲۱ آذر سال‏روز تجلی یگانگی پرشکوه ملت ایران

سه شنبه, 19ام آذر, 1398
اندازه قلم متن

گرامی باد

۲۱ آذر سال‏روز تجلی یگانگی پرشکوه

ملت ایران

ملت ایران

“من می‏خواهم هفت دولت به زیر بیرق ایران بیاید، من زیر بیرق بیگانه نروم.”

(ستارخان سردار ملی)

هم میهن! در آذر ماه ۱۳۲۴ توطئه ‏ای را که شماری خود فروخته و مزدور (اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی) برای جدایی آذربایجان این سرزمین دلیران ایران از مام میهن در سر داشتند، با نقشه و حمایت اربابان روسی، فرقه ‏ای تجزیه ‏طلب تحت رهبری «سیدجعفر پیشه‏ وری» درست کردند و بر آن نام نامتناسب (فرقه دموکرات آذربایجان) گذاردند. این مزدوران پرورش یافتگان K.G.B  (سرویس اطلاعاتی و جاسوسی روسیه شوروی) بودند که به دستور «استالین» به «باقراُف» اقدام به اشغال نظامی آذربایجان و سرکوب و بگیر و به بند وطن‏پرستان آذری کردند؛ تا آن جا که یکی از فرماندهان لشکر آذربایجان، سرتیپ «احمد زنگنه» را که دلیرانه به مقاومت و مقابله با اشغالگران پرداخته بود، دستگیر و در میدان تبریز او را بازجویی و محاکمه می‏کردند. مردم آذری وطن‏پرست با توجه به مقاومتی که این افسر میهن‏پرست از خود نشان داد، حاضران را به هیجان آورده و شعرهایی علیه اشغالگران و عوامل مزدور فرقه دموکرات سر می‏دادند این مقاومت در برابر اشغالگران هم چنان جسته گریخته تا یکسال ادامه یافت. در حالی که دست ‏نشاندگان بیگانه آزادانه با تبلیغات زهرآگین و نادرست خود، می‏پرداختند و زمزمه ‏های شوم و دسیسه ‏ی جدایی‏ خواهانه ضد ملی به سرکردگی گماشتگان استالین این آموزگار تئوری‏های دیکتاتوری استالینیستی و فرمانبری باقراف و «غلام یحیی» و هم‏دستی انگلستان با سکوت ظاهری خود و مباشرت و عوامل سرسپرده فرقه دموکرات پیشه ‏وری و بنیانگذاران حزب به اصطلاح (توده ایران) خواسته ‏های وحدت‏گرایانه مردم به شدت سرکوب می‏شد.

هم میهن!سرانجام در بیست و یکم آذر ۱۳۲۵ روز تاراندن اشغالگران که با شعار برابری و سوسیالیزم پیش آمده بودند، به همت مردم به جان آمده آذربایجان و ارتش دلیر ایران از سرزمین اهورایی ایران، سر رسید و در حالی که پیر و جوان در سراسر میهن پای کوبیدند و شادی می‏کردند، اشغالگران به دامان اربابان خود گریختند و خائنان فرقه فراری هر یک به سرنوشتی رقت‏بار در کشور کعبه آمال‏شان رو به رو شدند.

هم میهن! این خطه از سرزمین ایران همواره بزرگترین کانون مبارزه و مقاومت علیه استعمار و استبداد و خودکامگی بوده است. که به راستی پرچم‏دار مردم‏سالاری ایران به شمار می‏رود. بزرگ مردانی چون «ستارخان» ، «باقرخان»، «ثقت الاسلام»، «شیخ محمد خیابانی» ، «علی مسیو» ، «حاج علی دواچی» و صدها مبارز آزادی‏خواه همه و همه از قهرمانان ایران هستند که در آسمان آذربایجان برآمدند و استقلال میهن عزیز را پاسدار و نگهبان بودند. بدین ترتیب ملت ایران با وحدت و هم‏آهنگی کم ‏نظیری به دنیا نشان داد که طرف‏دار تجزیه ‏طلبان و هوادار جنایت‏کاران وطن‏فروشان نیست که به بهانه ‏های پوچ اختلاف زبانی و گویش … اجازه دهد عزیزترین و حساس‏ترین مناطق میهن را به تجزیه بکشانند.

هم میهن! ملت ایران همواره حافظ استقلال میهن و منافع ملی و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی بوده است و در برابر هیچ متجاوز به حقوق ملت و میهن کوتاه نیامده و نمی‏آید. چنین است که همه مردم در برابر هرگونه آزمندی از سوی خودکامگان و مزدور آن‏ها هم چون پیکره‏ ی واحدی ایستادگی نموده و به دشمنان ایران هشدار می‏دهد. سرنوشت پیشه‏ وری و ایادی میهن ‏فروش حزب توده و همه خائنان به این سرزمین باید درس عبرتی باشد برای آنان، تا دچار شرم‏ساری تاریخی نشوند.

گرامی باد حماسه ۲۱ آذر ۱۳۲۵

برقرار باد همبستگی ملی ایرانیان در برابر دشمنان

آزادی زندانی سیاسی و مدنی خواست ملی است

 حزب ملت ایران

تهران- ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸ خورشیدی


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.