گفت‌وگوی داریوش کریمی، برنامه پرگار با فرزانه بذرپور، مریم سطوت و همایون مهمنش؛ موضوع: چرا زنان را در رهبری سازمان‌های سیاسی نمی‌بینیم؟

شنبه, ۲۳ام فروردین, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

برنامه پرگار بی بی سی:
آیا سازمان‌ها و احزاب سیاسی که برای دمکراسی می‌جنگند مانع مشارکت زنان در سطح سیاست گذاری و رهبری نمی‌شوند؟ در عرصه‌ی مجال دادن به زنان، تفاوت بین مردان دمکرات و غیردمکرات چقدر است؟ چند زن را می‌شناسید که در تاریخ شکل گیری و فعالیت سازمان‌ها و احزاب سیاسی در ایران در سطوح سیاست‌گذاری و رهبری این سازمان‌ها و احزاب بوده اند؟ این سوال یک نقص اساسی فعالیت سیاسی تشکیلاتی در ایران را عیان می کند، نقصی که مردان هدایت کننده‌ی سازمان‌ها و احزاب سیاسی می‌گویند بر آن واقفند اما در مورد ریشه‌های آن غالبا بین آن‌ها و زنان همکارشان اتفاق نظر وجود ندارد. آیا سنت هایی که مرد را در کانون حیات سیاسی و اجتماعی قرار می دهد باعث نمی‌شود زنان حتی در سازمان هایی که خود را مدافع دمکراسی و حقوق زنان می‌دانند با موانع آشکار و پنهان مواجه شوند؟ ولی تا چه خود زنان برای از میان برداشتن این موانع جنگیده اند؟

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.