ضیاء مصباح: به مناسبت ۲۹ اسپند ماه روز ماندگار ملی شدن نفتمان

سه شنبه, 24ام اسفند, 1400
اندازه قلم متن

 در دوران کوتاه نخست وزیری شادروان دکتر مصدق شخصیت تأثیرگذار تاریخ معاصر – اقدامات و اصلاحات بسیار مهمی از همه بارز تر اشنا نمودن ملت ایران با حقوق اجتماعی – سیاسی خود…. و پرسش از صاحبان صالح یا ناشایست تکیه زننده بر قدرت – بصورت بنیادی عملی شد….

انچنانکه امروز نقش مخالفین اصولی حکومتها و دمیدن بر احترام به حقوق ملت – ریشه در همان زمان و اموزش های ماندگار دولت شجاع این چهره ماندگار تاریخ معاصر دارد…..

شادروان اولین سیاست مدار خاورمیانه بود که با ملی کردن صنعت نفت پرچم مبارزه اقتصادی با قدرت های استعماری را بر افراشت.

او به طرق مختلف سرمشقی برای سران ملی گرای دیگر همچون جمال عبدالناصر بود و در این مسیر طرفداران زیادی پیدا کرد.

از جمله نیروهای مؤثر طرفدار مصدق در این برهه تاریخی «جبهه ملی» بود که در راستای اهداف مشترکی متشکل از گروه های مختلف ظهور یافت.

ارتباط و پیوند این گروه ها و سپس اختلاف و جدایی آنها از هم، در تصمیمات و اقدامات نخست وزیر مصدق تأثیرگذار بود.

صمیمانه آرزو دارد پیروان راستین وی! از هر گونه سهم خواهی و دمیدن بر اختلاف که نهایتا بنفع نظام فاقد نظم و برنامه تمام میشود… انچنانکه شده است!!! بیش از این با تکیه برخودمحوری بدون توجه به قضاوت جامعه، پرهیز دارند این بزرگ مرد پاک دست نیکو خصال با رهبری نهضت ملی، مبارزه علیه استعمار و سپس استبداد داخلی را شروع کرد.

دشمنان خارجی وی از جمله انگلیس و آمریکا به منظوربرخورداری از منافع نفتی و اقتصادی…

و دشمنان دست نشانده داخلی وی – به خاطر منش دموکرات، ضد استبدادی و انجام اصلاحاتش با حداقل هزینه انچنان برخورد کردند که سرنوشتی این چنین را برای ایران و ایرانیان به ارمغان اورد….


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.