مرداد، ماه مشروطه، ماه مصدق و مظفر

یکشنبه, 9ام مرداد, 1401
اندازه قلم متن

 

علی­ محمد اسکندری ­جو

کندوکاو یک “بحران” یا یک فاجعه که در تاریخ معاصر رخ داده می تواند فاکتور مهمی برای ما باشد که با آنالیز آن حادثه لااقل در کنش و واکنش سینوسی (زاویه دار) میدان سیاست کمتر “زیگزاگ” بزنیم. برای من مرداد، میرا نیست که “امرداد” است؛ به درستی نمی دانم چرا امرداد، ماه زندگان و فرشته جاودانگی را ماه مرداد نوشتیم و خواندیم که بجای زندگان، دلالت بر مردگان دارد. آیا “الف” پیش از مرداد چنین سنگین و بیهوده است؟

حافظه و هویت دست در دست هم دارند تا ما بکوشیم گذشته را زنده نگه داریم و به آن ارزش دهیم و سپس به نسل آینده تحویل دهیم. بنابراین هویت یابی ما بدون “تاریخ” اصولا ممکن نیست و به فرض که چنین باشد پس این هویت ارزش و اعتباری ندارد. به این سیاق، نگونبخت او نیست که هویت ندارد بلکه اوست که حافظه هم ندارد.

مرداد که ماه مشروطه و ماه مصدق و شاید ماه مظفر(!) هم باشد؛ ماهی تلخ و شیرین که آغازی نیک و میانی بهتر اما پایانی خشن و دردناک دارد. در اینجا مرداد معطوف به مشروطه و مصدق را کافی نمی دانم بلکه دلالت بر مظفر هم دارد هرچند مظفرالدین الدین شاه از تبار قاجار باشد. گرچه بسیاری سوگند تاریخی خوردند از هر که “شاه” شود بیزارند خواه قاجاری و خواه پهلوی اما بااین حال نمی توان نقش این شاه یرقانی احتضاری و نسبتا هم رئوف (در مقایسه با دیگر شاهان) را که چندی پیش از “قبض روح” شدن به ناچار فرمان مشروطیت امضا کرد را نادیده گرفت. شاه نگونبخت قاجار که تصویرش بجای خانه در دیار بیگانه بفروش می رسد. آیا همین امضای او پای این فرمان است که او را در تاریخ معاصر لقب شاه “ضعیف النفس” دادند؟ آیا او عاجز از امضای فرمان سرکوب توسط نیروی قزاق بود؟

گرچه با “عدل مظفر” که سالها بر سر در مجلس استوار بود تا رضا شاه آن را به پایین کشید من چندان میانه ای ندارم اما تمکین شاه قاجار به “اراده” مردم را می ستایم و به حق باید امضای فرمان مشروطیت او را نخستین گام جدی ایرانیان در آغاز فرایند پیچیده “دولت ملت” یا به عبارتی گذار از ذهنیت عشیرتی ایلیاتی به خودآگاهی ملی می بینم. البته چنین فرآیندی که چندان هم عاقبت به خیر هم نشد و عشق و علاقه یک ملت به “قانون” و قانون گرایی افتاد زیگزاگ ها!

الا یا ایها الساقی، ادر کاسا و ناول ها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

در آغاز مرداد ماه بازگشت دکتر محمد مصدق به فرمان محمدرضا شاه پس از شکست “حضرت اشرف” امضا شد. احمد قوام همان اشراف زاده از تبار قاجار است ملقب به قوام السلطنه؛ همان کشتیبانی که کشتی سیاستی دیگر را هنوز به دریا نیانداخته اما بادبانش در طوفان سهمگین اراده ملی در همان ساحل شکست و ناچار “حضرت اشرف” پس از سه روز دولت اش مستعجل بود و استعفا داده و لقب را پس داده سپس به تبعید خودخواسته تن داد.

گرچه دکتر مصدق رهبر جبهه ملی ایران سالی دیگر در مقام رئیس الوزرایی همچنان از بازیگران طلایی صحن سیاست ایران باقی ماند اما سرنگونی دولت دموکرات او که در واقع آن زمان، تنها دولت منتخب و ملی در سراسر خاورمیانه به شمار می آمد، نشانه پایان تلخ امرداد است. پافشاری و استقامت نخست وزیر بر پایبندی به قانون اساسی و اصول مشروطیت و نیز شرایط اضطراری (تز مشهور کارل اشمیت که در جستاری دیگر به آن می پردازم) موجود در یک مملکت به محاصره بریتانیا درآمده، این نخست وزیر میهن دوست را بر آن داشت که به مثابه رئیس دولت، حق انتخاب وزیر “دفاع” نیز با او باشد و نه با شاه که منجر به استعفا و خانه نشینی وی گشت.

مرداد ماه مظفر و ماه مصدق را در حافظه جمعی خویش حفظ کنیم و تاریخ معاصر و آگاهی تاریخی (که خارج از حوصله این یادداشت کوتاه است) را به زمین مدرسه و دانشگاه بیاندازیم که بخوانند و نمره و مدرکی بگیرند تا لقمه نانی به کف آورند. زنهار! مبادا روزی رسد آگاهی تاریخی نیز همانند حافظه تاریخی این ملت، کم بضاعت و چه بسا بی بضاعت شود.

در پایان به پاس مشروطه و مظفر و مصدق که شهد و شوکران است پس یاد مردادی کنیم از وحشی بافقی:

بزن باران

بزن باران که بی صبرند یاران

نمان خاموش، گریان شو بباران

بزن باران بشوی آلودگی را

ز دامان بلند روزگاران

استکهلم، تابستان ۲۰۲۲

نیچه و زرتشت: نان نیچه خوردن و منت مارکس کشیدن! (pouranblog.blogspot.com)

از: ایران امروز


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.